Tomas Bednar

שיאים אישיים

תוצאות אחרונות

Tomas Bednar
ינואר 2017
17 כללי 1 גיל 15 בגברים גיל 37

70.3

ינואר 2017

5:19:43

שיא אישי
15 כללי 4 גיל 15 בגברים

70.3

ינואר 2016

5:25:06

תוצאת השנה
16 כללי 3 גיל 15 בגברים

חצי איש ברזל

70.3

ינואר 2017

5:19:43

שיא אישי
15 כללי 4 גיל 15 בגברים

70.3

ינואר 2016

5:25:06

תוצאת השנה
16 כללי 3 גיל 15 בגברים

70.3

ינואר 2015

5:31:51

תוצאת השנה
32 כללי 6 גיל 29 בגברים גיל 35

איש ברזל

איש ברזל

ינואר 2014

11:36:19

שיא אישי
18 כללי 5 גיל גיל 34

איש ברזל

ינואר 2013

12:26:11

תוצאת השנה
8 כללי 1 גיל גיל 33

תוצאות נוספות

ינואר 2017
17 כללי 1 גיל 15 בגברים גיל 37

ינואר 2015
4 כללי 1 גיל 3 בגברים גיל 35

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

Tomas Bednar