Sue Rosenfeld

תוצאות אחרונות

Sue Rosenfeld

42.2K

מרץ 2019

3:57:37

תוצאת השנה
362 כללי 2 גיל 30 בנשים גיל 55

21.1K

ינואר 2019

1:40:51

תוצאת השנה
316 כללי 1 גיל 25 בנשים גיל 55

דצמבר 2018
61 כללי 3 גיל 4 בנשים גיל 54

5K

5K

דצמבר 2014

23:48

שיא אישי
62 כללי 1 גיל 3 בנשים

5K

נובמבר 2013

46:52

תוצאת השנה
746 כללי 57 גיל 289 בנשים

5K

אפריל 2011

48:45

תוצאת השנה
524 כללי 30 גיל

10K

10K

ספטמבר 2018
52 כללי 1 גיל 4 בנשים גיל 54

10K

מאי 2018
24 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 54

10K

אפריל 2018

46:39

תוצאת השנה
23 כללי 1 גיל 1 בנשים

10K

אפריל 2018
27 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 54

10K

יוני 2015

45:27

שיא אישי
46 כללי 1 גיל 2 בנשים

10K

מאי 2014
72 כללי 2 גיל 5 בנשים גיל 50

10K

אפריל 2014

46:17

תוצאת השנה
29 כללי 1 גיל 1 בנשים

10K

אפריל 2011

48:22

תוצאת השנה

15K

15K

פברואר 2017

1:10:23

שיא אישי
208 כללי 3 גיל 19 בנשים גיל 53

חצי מרתון

21.1K

ינואר 2019

1:40:51

תוצאת השנה
316 כללי 1 גיל 25 בנשים גיל 55

21.1K

ינואר 2018

1:41:12

תוצאת השנה
208 כללי 2 גיל 19 בנשים גיל 54

21.1K

יולי 2017

1:46:54

תוצאת השנה
111 כללי 1 גיל 23 בנשים גיל 53

21.1K

אפריל 2016

1:59:33

תוצאת השנה
36 כללי 1 גיל 3 בנשים גיל 52

21.1K

ינואר 2015

1:42:00

תוצאת השנה
61 כללי 1 גיל 2 בנשים

21.1K

דצמבר 2012

1:39:38

שיא אישי

21.1K

אוקטובר 2012
45 כללי 1 גיל גיל 48

21.1K

מרץ 2010

1:51:18

תוצאת השנה

מרתון

42.2K

מרץ 2019

3:57:37

תוצאת השנה
362 כללי 2 גיל 30 בנשים גיל 55

42.2K

מרץ 2018

3:56:03

תוצאת השנה
263 כללי 2 גיל 16 בנשים גיל 54

42.2K

מרץ 2017

3:43:56

תוצאת השנה
199 כללי 1 גיל גיל 53

42.2K

ינואר 2017
821 כללי 8 גיל 95 בנשים גיל 53

42.2K

נובמבר 2016

3:53:07

תוצאת השנה
75 כללי 1 גיל 4 בנשים גיל 52

42.2K

נובמבר 2015

3:44:15

תוצאת השנה
31 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 51

42.2K

מרץ 2015
249 כללי 2 גיל 17 בנשים גיל 51

42.2K

מרץ 2014

3:39:01

תוצאת השנה
170 כללי 1 גיל 11 בנשים גיל 50


42.2K

ינואר 2013

3:29:44

שיא אישי
423 כללי 31 בנשים גיל 49

42.2K

מרץ 2012

3:55:33

תוצאת השנה
231 כללי 20 בנשים גיל 48

42.2K

ינואר 2011

3:36:07

תוצאת השנה
360 כללי 3 גיל גיל 46

42.2K

ינואר 2010

4:14:50

תוצאת השנה
762 כללי גיל 46

תוצאות נוספות

דצמבר 2018
61 כללי 3 גיל 4 בנשים גיל 54

21k
מאי 2017
36 כללי 1 גיל 1 בנשים

27 כללי 1 גיל 1 בנשים

מרץ 2016
150 כללי 2 גיל 8 בנשים גיל 52

אפריל 2015
6 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 51

ינואר 2014
89 כללי 1 בנשים

אוקטובר 2013
21 כללי 1 בנשים גיל 49


אפריל 2013
25 כללי 2 גיל גיל 49

ספטמבר 2012
15 כללי גיל 48


נובמבר 2011
91 כללי 1 גיל גיל 47

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

Sue Rosenfeld