Roi Raibstein

תוצאות אחרונות

Roi Raibstein

21.1K

ינואר 2019

1:49:13

שיא אישי
20 כללי 10 גיל 19 בגברים גיל 42

10K

נובמבר 2018

46:48

שיא אישי
733 כללי 166 גיל 684 בגברים גיל 41

21.1K

דצמבר 2017

1:52:37

תוצאת השנה
32 כללי 30 גיל 30 בגברים גיל 40

10K

10K

נובמבר 2018

46:48

שיא אישי
733 כללי 166 גיל 684 בגברים גיל 41

10K

אוקטובר 2017

49:40

תוצאת השנה
1,283 כללי 288 גיל 1,198 בגברים גיל 40

10K

אוקטובר 2015

1:04:48

תוצאת השנה
6,015 כללי 2,525 גיל 4,885 בגברים

חצי מרתון

21.1K

ינואר 2019

1:49:13

שיא אישי
20 כללי 10 גיל 19 בגברים גיל 42

21.1K

דצמבר 2017

1:52:37

תוצאת השנה
32 כללי 30 גיל 30 בגברים גיל 40

21.1K

פברואר 2016

1:58:51

תוצאת השנה
2,879 כללי 1,299 גיל 2,557 בגברים גיל 39

21.1K

ינואר 2016
53 כללי 29 גיל 46 בגברים גיל 39

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

Roi Raibstein