Ran Schwartz

תוצאות אחרונות

Ran Schwartz

42.2K

לפני 2 ימים

3:29:13

שיא אישי
279 כללי 102 גיל 259 בגברים גיל 31

21.1K

דצמבר 2018
551 כללי 104 גיל 511 בגברים

21.1K

נובמבר 2018

1:34:21

שיא אישי
13 כללי 12 גיל 12 בגברים גיל 30

10K

10K

אפריל 2018

45:45

תוצאת השנה
344 כללי 50 גיל 311 בגברים גיל 48

10K

מרץ 2018
141 כללי 17 גיל 125 בגברים גיל 48

10K

אוקטובר 2017

48:23

תוצאת השנה
33 כללי 4 גיל 30 בגברים

10K

יוני 2016
86 כללי 12 גיל 83 בגברים

10K

מאי 2016

45:12

שיא אישי
390 כללי 62 גיל 362 בגברים

10K

מאי 2015

46:06

תוצאת השנה
318 כללי 48 גיל 290 בגברים

10K

מאי 2013

46:18

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2012

56:46

תוצאת השנה
323 כללי גיל 42

10K

דצמבר 2011

48:39

תוצאת השנה
162 כללי גיל 41

15K

15K

נובמבר 2015

1:20:26

שיא אישי
1,236 כללי 199 גיל 1,085 בגברים גיל 45

חצי מרתון

21.1K

דצמבר 2018
551 כללי 104 גיל 511 בגברים

21.1K

נובמבר 2018

1:34:21

שיא אישי
13 כללי 12 גיל 12 בגברים גיל 30

21.1K

פברואר 2015

1:48:32

תוצאת השנה
1,331 כללי 170 גיל 1,252 בגברים גיל 45

21.1K

אפריל 2011

1:49:08

תוצאת השנה
1,212 כללי גיל 41

21.1K

מאי 2010

1:52:55

תוצאת השנה
759 כללי גיל 40

מרתון

42.2K

לפני 2 ימים

3:29:13

שיא אישי
279 כללי 102 גיל 259 בגברים גיל 31

42.2K

פברואר 2017

3:33:46

תוצאת השנה
317 כללי 130 גיל 301 בגברים גיל 29

42.2K

ינואר 2016

3:53:19

תוצאת השנה
843 כללי 156 גיל 792 בגברים גיל 46

תוצאות נוספות

אוקטובר 2018
143 כללי 3 גיל 114 בגברים גיל 30

אוקטובר 2017
139 כללי 5 גיל 117 בגברים גיל 29

יוני 2017
51 כללי 2 גיל 42 בגברים גיל 29

192 כללי 26 גיל 181 בגברים

76 כללי 23 גיל גיל 42

66 כללי 23 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

Ran Schwartz