Ori Gur-Ari

תוצאות אחרונות

Ori Gur-Ari

21.1K

פברואר 2019

1:58:44

תוצאת השנה
498 כללי 139 גיל 412 בגברים

דצמבר 2018
5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 37

30k
אפריל 2018
3 כללי 3 גיל 3 בגברים

5K

5K

נובמבר 2014

1:01:55

תוצאת השנה

5K

נובמבר 2004

20:15

שיא אישי
22 כללי 5 גיל

10K

10K

אוקטובר 2015

39:17

תוצאת השנה
21 כללי 16 גיל 19 בגברים גיל 34

10K

אוקטובר 2010

10K

פברואר 2010

37:02

שיא אישי
17 כללי 10 גיל

10K

אוקטובר 2009

38:01

תוצאת השנה

10K

אוגוסט 2008

2:17:30

תוצאת השנה

10K

יוני 2007

38:28

תוצאת השנה

10K

אפריל 2005

39:19

תוצאת השנה

10K

אפריל 2004

39:06

תוצאת השנה
48 כללי 13 גיל

10K

פברואר 2002

41:11

תוצאת השנה
85 כללי גיל 20

10K

אפריל 2000

39:29

תוצאת השנה
98 כללי גיל 19

15K

15K

נובמבר 2010

1:00:36

תוצאת השנה
76 כללי גיל 29

15K

נובמבר 2007

58:58

שיא אישי
62 כללי גיל 26

15K

נובמבר 2006

1:04:42

תוצאת השנה
101 כללי גיל 25

חצי מרתון

21.1K

פברואר 2019

1:58:44

תוצאת השנה
498 כללי 139 גיל 412 בגברים

21.1K

מרץ 2013

1:27:20

תוצאת השנה


21.1K

מרץ 2012

1:28:02

תוצאת השנה
23 כללי 21 בגברים גיל 31

21.1K

אפריל 2011

1:23:09

תוצאת השנה

21.1K

מאי 2010

1:28:20

תוצאת השנה
29 כללי גיל 29

21.1K

דצמבר 2009

1:22:26

תוצאת השנה

21.1K

נובמבר 2008

1:22:04

שיא אישי
19 כללי 16 גיל גיל 27

21.1K

דצמבר 2007

1:26:29

תוצאת השנה

21.1K

נובמבר 2007
82 כללי גיל 26

מרתון

42.2K

נובמבר 2015

3:06:41

תוצאת השנה
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 34

42.2K

פברואר 2014

3:15:49

תוצאת השנה
104 כללי 53 גיל 101 בגברים גיל 33

42.2K

מרץ 2012

2:58:07

תוצאת השנה
28 כללי גיל 31

42.2K

אוקטובר 2011

2:47:52

שיא אישי
208 כללי 90 גיל

42.2K

ינואר 2009

3:38:08

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2008

2:59:30

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2007

3:12:32

תוצאת השנה

חצי איש ברזל

70.3

ינואר 2010

5:27:14

שיא אישי
7 כללי 4 גיל גיל 29

איש ברזל

איש ברזל

מאי 2009

10:25:15

שיא אישי
175 כללי 25 גיל גיל 28

תוצאות נוספות

דצמבר 2018
5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 37

30k
אפריל 2018
3 כללי 3 גיל 3 בגברים

אוקטובר 2017
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

OCC
אוגוסט 2017
155 כללי 93 גיל

יוני 2017
69 כללי 56 גיל

נובמבר 2016
16 כללי 12 גיל

יוני 2016
100 כללי גיל 35

אוגוסט 2015
141 כללי 81 גיל

אפריל 2015
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 34

אוקטובר 2014
5 כללי 5 גיל 5 בגברים

אפריל 2014
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 33

אוקטובר 2013
1 כללי 1 בגברים גיל 32


אפריל 2013
47 כללי 21 גיל גיל 32


אוקטובר 2006
70 כללי גיל 25
הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

Ori Gur-Ari