Oran Herman

שיאים אישיים

תוצאות אחרונות

Oran Herman
לפני 6 ימים
1 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 13

לפני 26 ימים
3 כללי 2 גיל 3 בנשים גיל 13

אוקטובר 2018
1 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 12

תוצאות נוספות

לפני 6 ימים
1 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 13

לפני 26 ימים
3 כללי 2 גיל 3 בנשים גיל 13

אוקטובר 2018
1 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 12

ספטמבר 2018
3 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 12

ספטמבר 2018
25 כללי 4 גיל 9 בנשים גיל 12


25 כללי 2 גיל 6 בנשים גיל 12

אפריל 2018
3 כללי 2 גיל 3 בנשים גיל 12

דצמבר 2017
2 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 11

נובמבר 2017
2 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 11

אוקטובר 2017
2 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 11

אוקטובר 2017
2 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 11

ספטמבר 2017
4 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 11

מאי 2017
1 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 11

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

Oran Herman