Ohad Sinai

תוצאות אחרונות

Ohad Sinai
30k
לפני 9 ימים
2 כללי 2 בגברים

25K
לפני 24 ימים
2 כללי 1 גיל 1 מגדר

איש ברזל

ינואר 2019

10:04:50

תוצאת השנה
8 כללי 8 גיל 8 בגברים

5K

5K

נובמבר 2014

17:52

שיא אישי
26 כללי 3 גיל 26 בגברים גיל 24

5K

ספטמבר 2014
5 כללי 2 גיל 5 בגברים גיל 24

5K

ספטמבר 2014
96 כללי 34 גיל 83 בגברים גיל 24

10K

10K

ינואר 2015

36:35

שיא אישי
28 כללי 19 גיל 28 בגברים גיל 25

10K

מאי 2014

44:30

תוצאת השנה
311 כללי 34 גיל 293 בגברים

10K

נובמבר 2013

37:28

תוצאת השנה
8 כללי 5 גיל 8 בגברים גיל 23

10K

אוקטובר 2012

1:20:43

תוצאת השנה

חצי מרתון

21.1K

יוני 2012

1:38:31

שיא אישי

מרתון

42.2K

פברואר 2014

3:12:54

שיא אישי
83 כללי 46 גיל 80 בגברים גיל 24

חצי איש ברזל

70.3

יוני 2017

4:53:40

תוצאת השנה
128 כללי 13 גיל

70.3

אוגוסט 2016
469 כללי 33 גיל 147 בגברים

70.3

יולי 2016

4:20:04

שיא אישי
58 כללי 15 גיל

70.3

ינואר 2016
13 כללי 4 גיל 12 בגברים

70.3

ינואר 2015

5:23:13

תוצאת השנה
22 כללי 4 גיל 19 בגברים גיל 25


70.3

מאי 2013

4:29:57

תוצאת השנה
529 כללי 25 גיל גיל 22

70.3

ינואר 2013
12 כללי 2 גיל

איש ברזל

איש ברזל

ינואר 2019

10:04:50

תוצאת השנה
8 כללי 8 גיל 8 בגברים

איש ברזל

אוקטובר 2018

9:11:30

שיא אישי
71 כללי 33 גיל 68 בגברים

איש ברזל

אפריל 2018
797 כללי 34 גיל 176 בגברים

איש ברזל

ינואר 2018
6 כללי 6 גיל 6 בגברים

איש ברזל

יולי 2017

9:57:23

תוצאת השנה
315 כללי 31 גיל 315 בגברים

איש ברזל

ינואר 2017
3 כללי 3 גיל 3 בגברים

איש ברזל

אוקטובר 2016

9:18:24

תוצאת השנה
79 כללי 35 גיל 76 מגדר

איש ברזל

ינואר 2014

12:07:42

תוצאת השנה
32 כללי 3 גיל גיל 24

איש ברזל

אוגוסט 2013

10:25:53

תוצאת השנה
622 כללי 20 גיל

איש ברזל

יוני 2012

11:36:17

תוצאת השנה
538 כללי 14 גיל גיל 21

תוצאות נוספות

30k
לפני 9 ימים
2 כללי 2 בגברים

25K
לפני 24 ימים
2 כללי 1 גיל 1 מגדר

נובמבר 2018
47 כללי 15 גיל 46 בגברים גיל 28

מרץ 2017
4 כללי 2 גיל 3 בגברים גיל 27

6 כללי 1 גיל 6 בגברים גיל 26

5 כללי 2 גיל 4 בגברים גיל 25


מאי 2013
8 כללי גיל 23הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

Ohad Sinai