Noa Feldman

תוצאות אחרונות

Noa Feldman

21.1K

יוני 2018

2:03:54

תוצאת השנה
315 כללי 4 גיל 45 בנשים גיל 54

30k
אפריל 2018
202 כללי 23 גיל 23 בנשים


5K

5K

ספטמבר 2012

20:58

שיא אישי

10K

10K

דצמבר 2013

44:54

תוצאת השנה
78 כללי 6 בנשים גיל 49


10K

דצמבר 2012

43:12

שיא אישי
29 כללי 2 בנשים גיל 48

10K

אוקטובר 2012
215 כללי גיל 48

10K

אפריל 2007

48:37

תוצאת השנה
329 כללי 5 גיל

10K

מאי 2006
141 כללי 2 גיל

10K

מאי 2006

47:28

תוצאת השנה
180 כללי 3 גיל

15K

15K

נובמבר 2012

1:05:52

שיא אישי
253 כללי גיל 48

חצי מרתון

21.1K

יוני 2018

2:03:54

תוצאת השנה
315 כללי 4 גיל 45 בנשים גיל 54

21.1K

מרץ 2017

2:00:11

תוצאת השנה
1,799 כללי 18 גיל גיל 53

21.1K

פברואר 2016

1:52:39

תוצאת השנה
1,872 כללי 6 גיל 150 בנשים גיל 52

21.1K

מרץ 2015

1:52:10

תוצאת השנה
794 כללי 1 גיל 47 בנשים גיל 51

21.1K

מרץ 2014

1:51:06

תוצאת השנה
908 כללי 1 גיל 53 בנשים גיל 50

21.1K

יולי 2013
208 כללי גיל 49

21.1K

מרץ 2013

1:38:11

תוצאת השנה
436 כללי 13 בנשים גיל 49


21.1K

דצמבר 2012

1:33:37

שיא אישי

21.1K

נובמבר 2007

1:46:50

תוצאת השנה
758 כללי גיל 43

21.1K

דצמבר 2006

1:53:21

תוצאת השנה

21.1K

מרץ 2006
146 כללי 7 גיל

21.1K

פברואר 2006
482 כללי 15 גיל

21.1K

דצמבר 2005

21.1K

יולי 2005
348 כללי 8 גיל

21.1K

מאי 2005

2:02:52

תוצאת השנה


21.1K

פברואר 2005
441 כללי 16 גיל

21.1K

דצמבר 2004

2:02:25

תוצאת השנה
611 כללי 5 גיל

מרתון

42.2K

פברואר 2014

3:47:00

תוצאת השנה
616 כללי 3 גיל 25 בנשים גיל 50

42.2K

ינואר 2013

3:23:31

שיא אישי
300 כללי 25 בנשים גיל 49

42.2K

ינואר 2008

3:50:37

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2007

4:00:05

תוצאת השנה

42.2K

אוקטובר 2006

3:45:27

תוצאת השנה
2,753 כללי 44 גיל 227 בנשים

חצי איש ברזל

70.3

ינואר 2015

7:45:49

שיא אישי
450 כללי 5 גיל 47 בנשים גיל 51

איש ברזל

איש ברזל

יולי 2010

14:18:46

שיא אישי
1,909 כללי 30 גיל גיל 46

תוצאות נוספות

30k
אפריל 2018
202 כללי 23 גיל 23 בנשים


נובמבר 2016

מרץ 2016
1,031 כללי 5 גיל 89 בנשים גיל 52

מאי 2014
104 כללי 19 גיל 32 בנשים


נובמבר 2012


אוקטובר 2012
59 כללי גיל 48

דצמבר 2011
65 כללי גיל 47

נובמבר 2011
216 כללי גיל 47יולי 2009
83 כללי גיל 45
הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

Noa Feldman