Nir Richman

תוצאות אחרונות

Nir Richman

איש ברזל

יולי 2018

9:23:03

שיא אישי
81 כללי 81 בגברים

70.3

יוני 2018

4:20:12

תוצאת השנה
54 כללי 1 בגברים

ינואר 2018
37 כללי 7 גיל 37 מגדר

15K

15K

נובמבר 2017

55:53

תוצאת השנה
34 כללי 15 גיל 32 בגברים גיל 36

15K

נובמבר 2015

55:34

שיא אישי
37 כללי 12 גיל 37 בגברים גיל 34

חצי מרתון

21.1K

יולי 2017
9 כללי 9 גיל 11 בגברים גיל 36

21.1K

פברואר 2017

1:22:53

שיא אישי
38 כללי 23 גיל 37 בגברים גיל 36

חצי איש ברזל

70.3

יוני 2018

4:20:12

תוצאת השנה
54 כללי 1 בגברים

70.3

יוני 2017

4:18:44

שיא אישי
36 כללי 3 גיל גיל 36

70.3

ינואר 2016

5:18:54

תוצאת השנה
14 כללי 2 גיל 13 בגברים

70.3

ינואר 2015

5:08:05

תוצאת השנה
9 כללי 6 גיל 9 בגברים גיל 34

איש ברזל

איש ברזל

יולי 2018

9:23:03

שיא אישי
81 כללי 81 בגברים

תוצאות נוספות

ינואר 2018
37 כללי 7 גיל 37 מגדר

יולי 2017
12 כללי 5 גיל 12 בגברים גיל 36

יולי 2017
11 כללי 2 גיל 7 בגברים גיל 36

דצמבר 2015
4 כללי 1 גיל 4 בגברים גיל 34

1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 35

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

Nir Richman