Nina Pekerman

תוצאות אחרונות

Nina Pekerman
ינואר 2019
23 כללי 1 גיל 10 בנשים גיל 42

8 כללי 1 גיל 1 בנשים

ינואר 2018
9 כללי 2 גיל גיל 41

5K

5K

נובמבר 2007
36 כללי גיל 30

5K

ספטמבר 2007

5K

אוגוסט 2007

18:28

שיא אישי
13 כללי 1 גיל גיל 30

10K

10K

נובמבר 2015

44:58

תוצאת השנה
11 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 38

10K

מרץ 2011

38:02

תוצאת השנה

10K

אפריל 2010

38:48

תוצאת השנה
47 כללי 1 גיל

10K

נובמבר 2009

37:54

תוצאת השנה
38 כללי גיל 32

10K

אוקטובר 2009

10K

אוקטובר 2009

10K

אוקטובר 2009
61 כללי 2 גיל

10K

ספטמבר 2009
38 כללי 3 גיל

10K

ינואר 2009

10K

מרץ 2008

38:47

תוצאת השנה

10K

נובמבר 2007

38:04

תוצאת השנה
31 כללי גיל 30

10K

נובמבר 2007

10K

נובמבר 2007
10 כללי 1 גיל


10K

מאי 2006

37:37

שיא אישי
19 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2006

10K

מרץ 2006
86 כללי גיל 29

10K

מרץ 2006
27 כללי 1 גיל

10K

נובמבר 2005
27 כללי 1 גיל גיל 28

10K

אוקטובר 2005

39:26

תוצאת השנה

10K

מרץ 2002

46:26

תוצאת השנה
175 כללי 5 גיל

15K

15K

נובמבר 2015

1:06:00

תוצאת השנה
271 כללי 9 גיל 18 בנשים גיל 38

15K

נובמבר 2014

1:01:50

תוצאת השנה
144 כללי 2 גיל 8 בנשים גיל 37

15K

נובמבר 2013

1:04:00

תוצאת השנה
184 כללי 12 בנשים גיל 36

15K

נובמבר 2011

1:00:55

תוצאת השנה
97 כללי גיל 34

15K

נובמבר 2009

59:28

שיא אישי
63 כללי גיל 32

15K

נובמבר 2008

1:02:07

תוצאת השנה
90 כללי גיל 31

15K

נובמבר 2005

1:00:52

תוצאת השנה

חצי מרתון

21.1K

יולי 2017

1:42:19

תוצאת השנה
53 כללי 5 גיל 12 בנשים גיל 40

21.1K

דצמבר 2015
246 כללי 5 גיל 11 בנשים גיל 38

21.1K

פברואר 2015

1:27:45

תוצאת השנה
83 כללי 1 גיל 4 בנשים גיל 38

21.1K

ספטמבר 2014

1:32:18

תוצאת השנה
38 כללי 3 גיל 3 בנשים

21.1K

דצמבר 2013

1:27:33

תוצאת השנה
130 כללי 4 בנשים גיל 36

21.1K

דצמבר 2011

1:29:53

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2009

1:23:41

שיא אישי

חצי איש ברזל

70.3

ינואר 2015

5:18:58

תוצאת השנה
21 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 38

70.3

ינואר 2013

5:43:45

תוצאת השנה
9 כללי 1 גיל

70.3

אוקטובר 2012

4:24:38

שיא אישי
139 כללי גיל 35

70.3

מאי 2012
379 כללי 20 גיל 23 בנשים

70.3

ינואר 2012
10 כללי 1 גיל גיל 35

70.3

ינואר 2011

5:18:44

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל גיל 34

70.3

מאי 2010

4:42:52

תוצאת השנה

70.3

פברואר 2009

5:24:27

תוצאת השנה

איש ברזל

איש ברזל

יוני 2015

10:23:58

תוצאת השנה
144 כללי 6 גיל 7 בנשים

איש ברזל

מרץ 2015
143 כללי 16 בנשים

איש ברזל

דצמבר 2014
110 כללי 18 בנשים

איש ברזל

אוקטובר 2014

9:29:09

שיא אישי
200 כללי 13 גיל

איש ברזל

ינואר 2014
11 כללי 1 גיל גיל 37איש ברזל

מאי 2013

9:55:03

תוצאת השנה
138 כללי 12 גיל גיל 35

איש ברזל

אפריל 2013
76 כללי 29 גיל גיל 36

איש ברזל

אוגוסט 2012
81 כללי 13 גיל גיל 35

איש ברזל

יולי 2012

9:55:38

תוצאת השנה
254 כללי 31 גיל גיל 34

איש ברזל

אוקטובר 2011

9:45:35

תוצאת השנה
304 כללי 2 גיל גיל 34


איש ברזל

אוקטובר 2010
390 כללי 1 גיל גיל 33

איש ברזל

יולי 2010

9:47:25

תוצאת השנה
120 כללי 2 גיל גיל 33

תוצאות נוספות

ינואר 2019
23 כללי 1 גיל 10 בנשים גיל 42

8 כללי 1 גיל 1 בנשים

ינואר 2018
9 כללי 2 גיל גיל 41

נובמבר 2017
14 כללי 1 גיל 4 בנשים גיל 40

אוקטובר 2017
22 כללי 2 גיל 11 בנשים גיל 40

ספטמבר 2017
8 כללי 1 גיל 3 בנשים גיל 39

יולי 2017
2 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 40

יולי 2017
8 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 40

יוני 2017
15 כללי 1 גיל 6 בנשים גיל 40מרץ 2017
1 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 40

אוקטובר 2016
48 כללי 2 גיל 9 בנשים גיל 39

אוקטובר 2016
36 כללי 2 גיל 9 בנשים גיל 39

ספטמבר 2016
12 כללי 1 גיל 4 בנשים גיל 39

ספטמבר 2016
9 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 37ינואר 2016
8 כללי 2 גיל 6 בנשים

דצמבר 2015
12 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 38

אוקטובר 2015
35 כללי 1 גיל 5 בנשים גיל 38

ספטמבר 2015
40 כללי 1 גיל 5 בנשים גיל 38

ספטמבר 2015
8 כללי 1 גיל 3 בנשים גיל 37

ספטמבר 2015
14 כללי 1 גיל 3 בנשים

יוני 2015
8 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 38

2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 35

8 כללי 8 גיל 8 בגברים גיל 35

ינואר 2015
11 כללי 1 גיל 4 בנשים גיל 38

נובמבר 2014
22 כללי 1 גיל 3 בנשים גיל 37

ספטמבר 2014
6 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 37


נובמבר 2013
2 כללי 2 מגדר גיל 63

מרץ 2011
11 כללי גיל 34מרץ 2009
51 כללי גיל 32

יולי 2008
6 כללי גיל 31פברואר 2008
5 כללי גיל 31

דצמבר 2007
43 כללי גיל 27אוקטובר 2007
4 כללי 1 גיל

אוקטובר 2007
8 כללי גיל 30
אוקטובר 2006
4 כללי גיל 6


אפריל 2006
45 כללי 1 גיל
אוקטובר 2005


ספטמבר 2005
5 כללי גיל 28

דצמבר 2004
11 כללי גיל 27

אוקטובר 2004
14 כללי 2 גיל

דצמבר 2002
4 כללי גיל 25

נובמבר 2002
40 כללי גיל 25
אוגוסט 2002


יולי 2002
21 כללי גיל 25יוני 2002
2 כללי גיל 25

ספטמבר 2001
73 כללי גיל 24


הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

Nina Pekerman