Limor Hagani

תוצאות אחרונות

Limor Hagani

70.3

לפני 30 ימים

6:27:49

תוצאת השנה
33 כללי 1 גיל 1 בנשים

42.2K

מרץ 2017

3:56:20

תוצאת השנה
346 כללי 6 גיל גיל 43


10K

10K

מאי 2013

54:42

תוצאת השנה


10K

מאי 2011

45:11

שיא אישי
327 כללי 6 גיל גיל 37

10K

אפריל 2011
133 כללי גיל 37

10K

אוקטובר 2010

53:57

תוצאת השנה

10K

מאי 2010
2,208 כללי גיל 36

15K

15K

אוקטובר 2011

1:09:27

שיא אישי

חצי מרתון

21.1K

פברואר 2015

1:42:51

תוצאת השנה
750 כללי 9 גיל 37 בנשים גיל 41

21.1K

מרץ 2013

1:39:20

שיא אישי
518 כללי 15 בנשים גיל 39

21.1K

אפריל 2011

1:40:04

תוצאת השנה

מרתון

42.2K

מרץ 2017

3:56:20

תוצאת השנה
346 כללי 6 גיל גיל 43

42.2K

ינואר 2012

3:34:51

שיא אישי
410 כללי גיל 38

42.2K

ינואר 2011

3:48:59

תוצאת השנה
541 כללי 11 גיל גיל 36

חצי איש ברזל

70.3

לפני 30 ימים

6:27:49

תוצאת השנה
33 כללי 1 גיל 1 בנשים

70.3

ינואר 2016

6:15:29

תוצאת השנה
91 כללי 1 גיל 5 בנשים

70.3

אפריל 2015

5:14:16

שיא אישי
47 כללי 2 גיל 7 בנשים גיל 41

70.3

ינואר 2015
144 כללי 2 גיל 9 בנשים גיל 41

70.3

מאי 2014

5:18:39

תוצאת השנה
91 כללי 2 גיל 6 בנשים גיל 40

70.3

ינואר 2014
106 כללי 2 גיל גיל 40

70.3

ספטמבר 2013

5:37:22

תוצאת השנה

איש ברזל

איש ברזל

ינואר 2017

13:03:59

תוצאת השנה
42 כללי 4 גיל 5 בנשים

איש ברזל

אוגוסט 2016

11:21:18

שיא אישי
998 כללי 11 גיל

איש ברזל

יולי 2014

11:28:54

תוצאת השנה
1,173 כללי 10 גיל

תוצאות נוספות


61k
אוקטובר 2016
116 כללי 11 גיל 12 בנשים

יוני 2016
29 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 42

48 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 42

אפריל 2016
31 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 42

דצמבר 2015
119 כללי 13 גיל 30 בנשים גיל 41

אוקטובר 2015
64 כללי 4 גיל 5 בנשים

ספטמבר 2015
30 כללי 1 גיל 1 בנשים

יוני 2014
11 כללי 3 גיל 11 בנשים גיל 40


פברואר 2014

אוקטובר 2013
131 כללי 2 גיל 6 בנשים גיל 39אוקטובר 2012
30 כללי גיל 38

ספטמבר 2012
9 כללי גיל 38

נובמבר 2011
37 כללי גיל 37

אוקטובר 2011
39 כללי גיל 37

נובמבר 2010
34 כללי 5 גיל גיל 35


אוקטובר 2010
50 כללי גיל 36


הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

Limor Hagani