Laura Himmelstein

תוצאות אחרונות

Laura Himmelstein

42.2K

פברואר 2016

3:37:55

תוצאת השנה
268 כללי 8 גיל 12 בנשים גיל 29

21.1K

מרץ 2015
483 כללי 18 גיל 23 בנשים גיל 28

21.1K

פברואר 2015

1:38:48

תוצאת השנה
425 כללי 6 גיל 18 בנשים גיל 28

10K

10K

אוקטובר 2012

43:18

שיא אישי

חצי מרתון

21.1K

מרץ 2015
483 כללי 18 גיל 23 בנשים גיל 28

21.1K

פברואר 2015

1:38:48

תוצאת השנה
425 כללי 6 גיל 18 בנשים גיל 28

21.1K

פברואר 2014

1:40:29

תוצאת השנה
730 כללי 16 גיל 34 בנשים גיל 27

21.1K

מרץ 2013

1:45:33

תוצאת השנה

21.1K

מרץ 2012

1:37:13

שיא אישי
386 כללי גיל 25

מרתון

42.2K

פברואר 2016

3:37:55

תוצאת השנה
268 כללי 8 גיל 12 בנשים גיל 29

42.2K

ינואר 2013

3:29:56

שיא אישי
450 כללי 32 בנשים גיל 27

תוצאות נוספות

אפריל 2013
3 כללי 2 גיל גיל 26

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

Laura Himmelstein