Julia Njari

תוצאות אחרונות

Julia Njari

21.1K

לפני 11 ימים
17 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 42

21.1K

פברואר 2019

1:18:06

שיא אישי
28 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 42

42.2K

מרץ 2018

3:04:02

שיא אישי
17 כללי 1 גיל 5 בנשים גיל 41

חצי מרתון

21.1K

לפני 11 ימים
17 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 42

21.1K

פברואר 2019

1:18:06

שיא אישי
28 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 42

מרתון

42.2K

מרץ 2018

3:04:02

שיא אישי
17 כללי 1 גיל 5 בנשים גיל 41

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

Julia Njari