Jonas Holub

שיאים אישיים

תוצאות אחרונות

Jonas Holub

42.2K

ינואר 2019

2:48:56

שיא אישי
23 כללי 18 גיל 21 בגברים גיל 29

דצמבר 2018
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 28

42.2K

נובמבר 2018

3:10:50

תוצאת השנה
5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 28

מרתון

42.2K

ינואר 2019

2:48:56

שיא אישי
23 כללי 18 גיל 21 בגברים גיל 29

42.2K

נובמבר 2018

3:10:50

תוצאת השנה
5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 28

תוצאות נוספות

דצמבר 2018
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 28

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

Jonas Holub