Joe Dale

תוצאות אחרונות

Joe Dale

42.2K

נובמבר 2018

2:55:05

תוצאת השנה
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 37

42.2K

נובמבר 2017

2:53:50

שיא אישי
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 36

10K

פברואר 2017

33:59

שיא אישי
18 כללי 15 גיל 17 בגברים גיל 36

10K

10K

פברואר 2017

33:59

שיא אישי
18 כללי 15 גיל 17 בגברים גיל 36

מרתון

42.2K

נובמבר 2018

2:55:05

תוצאת השנה
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 37

42.2K

נובמבר 2017

2:53:50

שיא אישי
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 36

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

Joe Dale