Jan Ramati

שיאים אישיים

תוצאות אחרונות

Jan Ramati
אוקטובר 2018
36 כללי 3 גיל 10 בנשים גיל 55

אוקטובר 2017
145 כללי 4 גיל 23 בנשים גיל 54

יולי 2017
11 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 54

10K

10K

אוקטובר 2014

50:53

שיא אישי
70 כללי 1 גיל 6 בנשים גיל 51

חצי איש ברזל

70.3

ינואר 2017

6:25:36

תוצאת השנה
135 כללי 1 גיל 7 בנשים

70.3

ינואר 2016

6:32:49

תוצאת השנה
142 כללי 1 גיל 7 בנשים

70.3

ינואר 2015

6:37:20

תוצאת השנה
164 כללי 1 גיל 11 בנשים גיל 52

70.3

ינואר 2014

6:24:03

שיא אישי
137 כללי 1 גיל גיל 51

תוצאות נוספות

אוקטובר 2018
36 כללי 3 גיל 10 בנשים גיל 55

אוקטובר 2017
145 כללי 4 גיל 23 בנשים גיל 54

יולי 2017
11 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 54

יולי 2013
40 כללי גיל 50

יולי 2009
54 כללי גיל 46

יולי 2005
49 כללי גיל 42

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

Jan Ramati