Inbar Zahavi Meyer

שיאים אישיים

תוצאות אחרונות

Inbar Zahavi Meyer
לפני 15 ימים
65 כללי 1 גיל 8 בנשים גיל 34

70.3

ינואר 2019

6:18:05

שיא אישי
3 כללי 3 גיל 3 בנשים

חצי איש ברזל

70.3

ינואר 2019

6:18:05

שיא אישי
3 כללי 3 גיל 3 בנשים

תוצאות נוספות

לפני 15 ימים
65 כללי 1 גיל 8 בנשים גיל 34

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

Inbar Zahavi Meyer