Helen Sagi

תוצאות אחרונות

Helen Sagi

42.2K

ינואר 2019

3:08:05

שיא אישי
90 כללי 3 גיל 7 בנשים גיל 43

21.1K

נובמבר 2018

1:33:18

תוצאת השנה
50 כללי 3 גיל 5 בנשים גיל 42

21.1K

נובמבר 2018
53 כללי 1 גיל 5 בנשים גיל 42

10K

10K

דצמבר 2016
10 כללי 2 גיל 3 בנשים

10K

יוני 2016
47 כללי 1 גיל 2 בנשים

10K

מאי 2016

42:26

שיא אישי
45 כללי 1 גיל 4 בנשים

15K

15K

מאי 2017

1:06:13

שיא אישי
22 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 41

15K

אפריל 2017
13 כללי 1 גיל 2 בנשים

15K

אפריל 2016

1:11:31

תוצאת השנה
20 כללי 1 גיל 1 בנשים

חצי מרתון

21.1K

נובמבר 2018

1:33:18

תוצאת השנה
50 כללי 3 גיל 5 בנשים גיל 42

21.1K

נובמבר 2018
53 כללי 1 גיל 5 בנשים גיל 42

21.1K

יוני 2017
11 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 41

21.1K

פברואר 2017

1:32:37

שיא אישי
252 כללי 3 גיל 7 בנשים גיל 41

21.1K

אוקטובר 2016

1:40:17

תוצאת השנה
17 כללי 1 גיל 1 בנשים

מרתון

42.2K

ינואר 2019

3:08:05

שיא אישי
90 כללי 3 גיל 7 בנשים גיל 43

42.2K

מרץ 2018

3:26:41

תוצאת השנה
56 כללי 3 גיל 8 בנשים גיל 42

42.2K

מרץ 2017

3:26:23

תוצאת השנה
84 כללי 1 גיל גיל 41

42.2K

פברואר 2016

3:40:31

תוצאת השנה
301 כללי 2 גיל 15 בנשים גיל 40

תוצאות נוספות

ספטמבר 2018
54 כללי 1 גיל 11 בנשים גיל 42

מאי 2018
23 כללי 1 גיל 4 בנשים

מאי 2017
16 כללי 1 גיל 3 בנשים גיל 41

נובמבר 2016
47 כללי 3 גיל 5 בנשים גיל 40

מאי 2016
35 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 40

מאי 2016
27 כללי 1 גיל 5 בנשים גיל 40

מרץ 2016
162 כללי 4 גיל 10 בנשים גיל 40

נובמבר 2015
70 כללי 1 גיל 5 בנשים גיל 39

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

Helen Sagi