Guy Krutas

תוצאות אחרונות

Guy Krutas
ינואר 2019
7 כללי 1 גיל 5 בגברים גיל 32

70.3

ינואר 2019

5:26:15

שיא אישי
13 כללי 8 גיל 13 בגברים

21.1K

דצמבר 2018

1:27:40

שיא אישי
101 כללי 51 גיל 97 בגברים

חצי מרתון

21.1K

דצמבר 2018

1:27:40

שיא אישי
101 כללי 51 גיל 97 בגברים

מרתון

42.2K

מרץ 2016

3:58:23

שיא אישי
9,497 כללי 1,828 גיל 7,823 בגברים

חצי איש ברזל

70.3

ינואר 2019

5:26:15

שיא אישי
13 כללי 8 גיל 13 בגברים

70.3

ינואר 2018

6:05:15

תוצאת השנה
66 כללי 14 גיל 61 בגברים

איש ברזל

איש ברזל

יולי 2018

10:30:22

שיא אישי
402 כללי 77 גיל 378 בגברים

תוצאות נוספות

ינואר 2019
7 כללי 1 גיל 5 בגברים גיל 32

נובמבר 2018
75 כללי 27 גיל 71 בגברים גיל 31

23 כללי 8 גיל 22 בגברים גיל 31

יולי 2017
13 כללי 1 גיל 13 בגברים גיל 30

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

Guy Krutas