Emunah Altshul

שיאים אישיים

תוצאות אחרונות

Emunah Altshul
נובמבר 2018
158 כללי 22 גיל 25 בנשים גיל 11

דצמבר 2017
30 כללי 7 גיל 30 בנשים גיל 10

אפריל 2017
12 כללי 12 גיל 12 בנשים גיל 10

תוצאות נוספות

נובמבר 2018
158 כללי 22 גיל 25 בנשים גיל 11

דצמבר 2017
30 כללי 7 גיל 30 בנשים גיל 10

אפריל 2017
12 כללי 12 גיל 12 בנשים גיל 10

דצמבר 2016
34 כללי 12 גיל 12 בנשים גיל 9

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

Emunah Altshul