Eliran Chay

שיאים אישיים

תוצאות אחרונות

Eliran Chay
12h
לפני 11 ימים
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

איש ברזל

ינואר 2019

13:29:55

שיא אישי
61 כללי 4 גיל 57 בגברים

איש ברזל

ינואר 2017

13:39:13

תוצאת השנה
60 כללי 9 גיל 54 בגברים

איש ברזל

איש ברזל

ינואר 2019

13:29:55

שיא אישי
61 כללי 4 גיל 57 בגברים

איש ברזל

ינואר 2017

13:39:13

תוצאת השנה
60 כללי 9 גיל 54 בגברים

תוצאות נוספות

12h
לפני 11 ימים
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

Eliran Chay