Edith Gorriti

תוצאות אחרונות

Edith Gorriti

10K

אפריל 2018

51:22

שיא אישי
654 כללי 51 גיל 100 בנשים גיל 49

42.2K

פברואר 2018

3:53:46

תוצאת השנה
758 כללי 11 גיל 53 בנשים גיל 49

21.1K

דצמבר 2017
897 כללי 17 גיל 90 בנשים גיל 48

10K

10K

אפריל 2018

51:22

שיא אישי
654 כללי 51 גיל 100 בנשים גיל 49

15K

15K

נובמבר 2017

1:16:37

תוצאת השנה
815 כללי 14 גיל 67 בנשים גיל 48

15K

נובמבר 2016

1:14:27

תוצאת השנה
822 כללי 11 גיל 64 בנשים גיל 47

15K

נובמבר 2015

1:14:14

שיא אישי
805 כללי 11 גיל 69 בנשים גיל 46

חצי מרתון

21.1K

דצמבר 2017
897 כללי 17 גיל 90 בנשים גיל 48

21.1K

פברואר 2017

1:50:12

שיא אישי
1,929 כללי 27 גיל 139 בנשים גיל 48

21.1K

מרץ 2015

1:59:05

תוצאת השנה
181 כללי 8 גיל 20 בנשים גיל 46

מרתון

42.2K

פברואר 2018

3:53:46

תוצאת השנה
758 כללי 11 גיל 53 בנשים גיל 49

42.2K

אפריל 2017
12,641 כללי 464 גיל 4,162 בנשים

42.2K

ינואר 2017

3:47:48

שיא אישי
489 כללי 7 גיל 38 בנשים גיל 48

תוצאות נוספות

מרץ 2016
252 כללי 3 גיל 16 בנשים גיל 47

פברואר 2016
35 כללי 2 גיל 4 בנשים גיל 47

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

Edith Gorriti