Daria Belova

תוצאות אחרונות

Daria Belova
מרץ 2016
274 כללי 6 גיל 18 בנשים גיל 29

42.2K

ינואר 2016

3:26:22

שיא אישי
347 כללי 6 גיל 17 בנשים גיל 29

21.1K

דצמבר 2015

1:38:50

שיא אישי
463 כללי 8 גיל 27 בנשים גיל 28

חצי מרתון

21.1K

דצמבר 2015

1:38:50

שיא אישי
463 כללי 8 גיל 27 בנשים גיל 28

מרתון

42.2K

ינואר 2016

3:26:22

שיא אישי
347 כללי 6 גיל 17 בנשים גיל 29

חצי איש ברזל

70.3

אפריל 2015

4:56:29

שיא אישי
18 כללי 1 גיל 3 בנשים גיל 28

תוצאות נוספות

מרץ 2016
274 כללי 6 גיל 18 בנשים גיל 29

נובמבר 2015
36 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 28

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

Daria Belova