Binyamin Aharon

תוצאות אחרונות

Binyamin Aharon

5K

נובמבר 2018
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 14

5K

מאי 2018

18:42

שיא אישי
4 כללי 1 גיל 4 בגברים גיל 14

5K

אפריל 2018
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 14

5K

5K

נובמבר 2018
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 14

5K

מאי 2018

18:42

שיא אישי
4 כללי 1 גיל 4 בגברים גיל 14

5K

אפריל 2018
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 14

5K

יוני 2016
43 כללי 5 גיל 42 בגברים

5K

מאי 2016

20:52

תוצאת השנה
32 כללי 3 גיל 31 בגברים

5K

פברואר 2016
13 כללי 1 גיל 13 בגברים

5K

אפריל 2015
25 כללי 2 גיל 24 בגברים

5K

אפריל 2015

20:58

תוצאת השנה

5K

דצמבר 2014
30 כללי 15 גיל 26 בגברים

5K

דצמבר 2014

20:56

תוצאת השנה
13 כללי 1 גיל 13 בגברים

5K

נובמבר 2013

23:04

תוצאת השנה
41 כללי 7 גיל 39 בגברים

5K

אוקטובר 2013
32 כללי גיל 9

10K

10K

נובמבר 2015

41:32

שיא אישי
25 כללי 13 גיל 25 בגברים

10K

יוני 2015
35 כללי 3 גיל 34 בגברים

10K

מרץ 2015
15 כללי 1 גיל 14 בגברים

10K

דצמבר 2014
164 כללי 29 גיל 155 בגברים

10K

יוני 2014

47:39

תוצאת השנה
66 כללי 7 גיל 64 בגברים

10K

אפריל 2014
51 כללי 7 גיל 50 בגברים

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

Binyamin Aharon