Barriere Maxime

שיאים אישיים

תוצאות אחרונות

Barriere Maxime
30k
פברואר 2019
9 כללי 4 גיל 8 בגברים

דצמבר 2018
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 34

10K

ספטמבר 2018

35:43

שיא אישי
3 כללי 2 גיל 3 בגברים גיל 34

10K

10K

ספטמבר 2018

35:43

שיא אישי
3 כללי 2 גיל 3 בגברים גיל 34

תוצאות נוספות

30k
פברואר 2019
9 כללי 4 גיל 8 בגברים

דצמבר 2018
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 34

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

Barriere Maxime