Avi Rozental

תוצאות אחרונות

Avi Rozental

21.1K

לפני 6 ימים

1:45:16

תוצאת השנה
460 כללי 65 גיל 422 בגברים

10K

לפני 6 ימים

1:38:42

תוצאת השנה
7,769 כללי 67 גיל 4,499 בגברים

דצמבר 2018
5 כללי 2 גיל 5 בגברים גיל 47

5K

5K

אוקטובר 2014

22:58

תוצאת השנה
19 כללי 16 גיל

5K

אוקטובר 2008

21:43

שיא אישי
18 כללי גיל 37

10K

10K

לפני 6 ימים

1:38:42

תוצאת השנה
7,769 כללי 67 גיל 4,499 בגברים

10K

מרץ 2018

1:31:55

תוצאת השנה
6,868 כללי 60 גיל 4,221 בגברים גיל 67

10K

מרץ 2017

1:25:27

תוצאת השנה
6,669 כללי 54 גיל גיל 66

10K

מרץ 2016
5,770 כללי 43 גיל 3,964 בגברים גיל 65

10K

מרץ 2016

58:07

תוצאת השנה
551 כללי 48 גיל 484 בגברים גיל 42

10K

אוקטובר 2015

40:49

תוצאת השנה
49 כללי 5 גיל 46 בגברים גיל 44

10K

מרץ 2015
709 כללי 93 גיל 598 בגברים גיל 41

10K

מרץ 2015
4,703 כללי 71 גיל 3,213 בגברים גיל 64

10K

נובמבר 2014
728 כללי 301 גיל 655 בגברים גיל 35

10K

יוני 2014
237 כללי 36 גיל 36 בנשים

10K

מרץ 2014
6,515 כללי 79 גיל 4,457 בגברים גיל 63

10K

פברואר 2014

39:40

שיא אישי
33 כללי 8 גיל 28 בגברים גיל 43

10K

אוקטובר 2013

40:01

תוצאת השנה
105 כללי 14 גיל 102 בגברים גיל 4210K

אוקטובר 2011

10K

אפריל 2011
690 כללי גיל 37

10K

פברואר 2011

41:19

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2010

44:50

תוצאת השנה

10K

ספטמבר 2010
62 כללי 24 גיל

10K

אוקטובר 2009

10K

אפריל 2009

44:01

תוצאת השנה
350 כללי 343 בגברים גיל 38

10K

אוגוסט 2008

49:34

תוצאת השנה

15K

15K

נובמבר 2017
2,096 כללי 395 גיל 1,690 בגברים גיל 38

15K

פברואר 2017

59:51

שיא אישי
64 כללי 7 גיל 59 בגברים גיל 46

15K

נובמבר 2016

1:02:02

תוצאת השנה
167 כללי 24 גיל 155 בגברים גיל 45

15K

יוני 2016

חצי מרתון

21.1K

לפני 6 ימים

1:45:16

תוצאת השנה
460 כללי 65 גיל 422 בגברים

21.1K

דצמבר 2017
1,941 כללי 547 גיל 1,593 בגברים גיל 38

21.1K

נובמבר 2017
13 כללי 4 גיל 12 בגברים גיל 46

21.1K

מרץ 2017
75 כללי 8 גיל גיל 46

21.1K

פברואר 2017

1:26:24

תוצאת השנה
74 כללי 6 גיל 73 בגברים גיל 46

21.1K

פברואר 2017
4,117 כללי 1,511 גיל 3,529 בגברים גיל 38

21.1K

אפריל 2016

1:26:47

תוצאת השנה
9 כללי 9 בגברים

21.1K

פברואר 2016
4,922 כללי 1,932 גיל 4,119 בגברים גיל 37

21.1K

פברואר 2014

1:25:36

שיא אישי
70 כללי 16 גיל 66 בגברים גיל 43

21.1K

דצמבר 2013

1:27:00

תוצאת השנה
18 כללי 7 גיל 17 בגברים גיל 42

21.1K

מרץ 2013
256 כללי 249 בגברים גיל 42

21.1K

מרץ 2011

1:38:04

תוצאת השנה

21.1K

מאי 2010

1:38:40

תוצאת השנה
185 כללי גיל 39

21.1K

פברואר 2010
68 כללי 21 גיל

21.1K

נובמבר 2008

1:56:18

תוצאת השנה
1,169 כללי 653 גיל גיל 37

מרתון

42.2K

אפריל 2018

3:58:12

תוצאת השנה
9,299 כללי 1,187 גיל 7,218 בגברים

42.2K

מאי 2017

3:51:55

תוצאת השנה
5 כללי 69 גיל 603 בגברים גיל 46

42.2K

ינואר 2015

3:19:33

תוצאת השנה
286 כללי 66 גיל 274 בגברים גיל 44

42.2K

ינואר 2014

3:09:35

שיא אישי
140 כללי 134 בגברים גיל 43

42.2K

אפריל 2011

3:29:12

תוצאת השנה

תוצאות נוספות

דצמבר 2018
5 כללי 2 גיל 5 בגברים גיל 47

מרץ 2018
9 כללי 9 גיל 9 בגברים

M2V
מאי 2017
767 כללי 219 גיל

דצמבר 2016
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

33k
אוקטובר 2016
18 כללי 13 גיל 17 בגברים

30k
ספטמבר 2016
2 כללי 2 גיל 2 בגברים

ספטמבר 2016
7 כללי 6 גיל 7 בגברים גיל 45

18k
יולי 2016
15 כללי 5 גיל 15 בגברים

22 כללי 11 גיל 22 בגברים

מרץ 2016
72 כללי 12 גיל 68 בגברים גיל 45

34K
דצמבר 2015
2 כללי 2 גיל 2 בגברים

אפריל 2015
9 כללי 9 גיל 9 בגברים גיל 44

אוקטובר 2014
5,767 כללי 2,948 גיל 5,127 בגברים

ספטמבר 2013
9 כללי 9 גיל 9 בגברים גיל 42


אפריל 2013
7 כללי גיל 42

נובמבר 2012
17 כללי גיל 41

אוקטובר 2012
9 כללי 9 גיל

ספטמבר 2012

יולי 2012
36 כללי 35 גיל
דצמבר 2011
9 כללי גיל 40


אוקטובר 2010
17 כללי גיל 39

אוקטובר 2010

דצמבר 2009
7 כללי גיל 29

יוני 2008
90 כללי גיל 37

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

Avi Rozental