Alon Lerner

תוצאות אחרונות

Alon Lerner
ספטמבר 2018
8 כללי 4 גיל 8 בגברים גיל 20

יוני 2018
6 כללי 2 גיל 5 בגברים גיל 18

ינואר 2018
8 כללי 4 גיל גיל 21

5K

5K

מרץ 2017

52:42

שיא אישי
13 כללי 8 גיל 13 בגברים גיל 20

תוצאות נוספות

ספטמבר 2018
8 כללי 4 גיל 8 בגברים גיל 20

יוני 2018
6 כללי 2 גיל 5 בגברים גיל 18

ינואר 2018
8 כללי 4 גיל גיל 21

נובמבר 2017
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 20

7 כללי 5 גיל 7 בגברים גיל 20

אוקטובר 2017
4 כללי 2 גיל 4 בגברים גיל 20

אוקטובר 2017
7 כללי 2 גיל 5 בגברים גיל 20

ספטמבר 2017
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 20

יולי 2017
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 20

יוני 2017
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 20

ינואר 2017
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 20

ינואר 2016
2 כללי 1 גיל 2 בגברים

אוקטובר 2015
3 כללי 2 גיל 3 בגברים גיל 18

ספטמבר 2015
3 כללי 1 גיל 3 בגברים גיל 18

נובמבר 2014
3 כללי 1 גיל 3 בגברים גיל 17

אוקטובר 2014
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 17

ספטמבר 2013
2 כללי גיל 16

יולי 2013
6 כללי גיל 16

יוני 2013
4 כללי גיל 16

5 כללי 5 בגברים גיל 16


ספטמבר 2012
7 כללי 3 גיל

אפריל 2012
4 כללי גיל 15

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

Alon Lerner