1 עמית

תוצאות אחרונות

1 עמית

5K

לפני 4 ימים
15 כללי 4 גיל 11 בגברים גיל 18

לפני 4 ימים
122 כללי 22 גיל 83 בגברים גיל 92

לפני 4 ימים
228 כללי 29 גיל 96 בנשים גיל 93

2K

2K

לפני 4 ימים
64 כללי 9 גיל 15 בנשים

2K

לפני 4 ימים
81 כללי 27 גיל 64 בגברים

2K

לפני 4 ימים
191 כללי 14 גיל 65 בנשים

2K

לפני 10 ימים

7:07

תוצאת השנה
6 כללי 5 גיל 6 בגברים גיל 13

2K

לפני 10 ימים
16 כללי 11 גיל 16 בגברים גיל 12

2K

לפני 10 ימים
90 כללי 2 גיל 18 בנשים גיל 9

2K

לפני 10 ימים
81 כללי 40 גיל 69 בגברים גיל 10

2K

לפני 10 ימים
120 כללי 21 גיל 92 בגברים גיל 9

2K

לפני 10 ימים
195 כללי 37 גיל 51 בנשים גיל 12

2K

לפני 10 ימים
208 כללי 85 גיל 153 בגברים גיל 11

2K

לפני 10 ימים
323 כללי 29 גיל 225 בגברים גיל 40

2K

לפני 10 ימים
347 כללי 115 גיל 241 בגברים גיל 12

2K

לפני 10 ימים
363 כללי 71 גיל 113 בנשים גיל 10

2K

לפני 10 ימים
511 כללי 114 גיל 315 בגברים גיל 7

2K

לפני 10 ימים
551 כללי 114 גיל 212 בנשים גיל 13

2K

לפני 10 ימים
573 כללי 121 גיל 226 בנשים גיל 11

2K

לפני 10 ימים
599 כללי 59 גיל 238 בנשים גיל 8

2K

לפני 10 ימים
620 כללי 127 גיל 249 בנשים גיל 10

2K

לפני 10 ימים
625 כללי 131 גיל 253 בנשים גיל 10

2K

לפני 10 ימים
713 כללי 90 גיל 316 בנשים גיל 9

2K

לפני 18 ימים
35 כללי 6 גיל 32 בגברים גיל 13

2K

לפני 18 ימים
34 כללי 6 גיל 31 בגברים גיל 15

2K

לפני 18 ימים
78 כללי 10 גיל 61 בגברים גיל 14

2K

פברואר 2019
140 כללי 19 גיל 47 בנשים גיל 15

2K

פברואר 2019
156 כללי 27 גיל 58 בנשים גיל 13

2K

פברואר 2019
289 כללי 59 גיל 153 בגברים גיל 14

2K

ינואר 2019
50 כללי 32 גיל 32 בגברים גיל 6

2K

דצמבר 2018
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 11

2K

דצמבר 2018
9 כללי 3 גיל 8 בגברים גיל 14

2K

דצמבר 2018
401 כללי 39 גיל 177 בנשים גיל 41

2K

דצמבר 2018
58 כללי 10 גיל גיל 8

2K

דצמבר 2018
66 כללי 2 גיל גיל 8

2K

דצמבר 2018
79 כללי 6 גיל גיל 12

2K

דצמבר 2018
243 כללי 17 גיל גיל 13

2K

אוקטובר 2018
52 כללי 4 גיל 47 בגברים

2K

אוקטובר 2018
35 כללי 29 גיל 29 בגברים גיל 12

2K

אוקטובר 2018
101 כללי 73 גיל 73 בגברים גיל 7

2K

אוקטובר 2018
30 כללי 14 גיל 24 בגברים גיל 7

2K

אוקטובר 2018
48 כללי 6 גיל 12 בנשים גיל 8

2K

אוקטובר 2018
2 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 51

2K

אוקטובר 2018
5 כללי 3 גיל 4 בגברים גיל 9

2K

אוקטובר 2018
34 כללי 12 גיל 13 בנשים גיל 9

2K

ספטמבר 2018
44 כללי 3 גיל 4 בנשים גיל 8

2K

ספטמבר 2018
21 כללי 1 גיל 12 בגברים גיל 13

2K

ספטמבר 2018
53 כללי 7 גיל 24 בגברים גיל 8

2K

אוגוסט 2018
44 כללי 2 גיל 17 בנשים גיל 13

2K

יוני 2018
26 כללי 5 גיל 21 בגברים גיל 9

2K

יוני 2018
110 כללי 2 גיל 48 בנשים גיל 15

2K

יוני 2018
113 כללי 15 גיל 51 בנשים גיל 14

2K

יוני 2018
119 כללי 14 גיל 55 בנשים גיל 9

2K

יוני 2018
129 כללי 5 גיל 61 בנשים גיל 15

2K

יוני 2018
272 כללי 32 גיל 149 בנשים גיל 12

2K

יוני 2018
304 כללי 35 גיל 176 בנשים גיל 12

2K

מאי 2018
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 11

2K

מאי 2018
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 12

2K

מאי 2018
52 כללי 5 גיל 21 בנשים גיל 15

2K

מאי 2018
83 כללי 24 גיל 49 בגברים גיל 10

2K

מאי 2018
137 כללי 28 גיל 66 בנשים גיל 11

2K

מאי 2018
248 כללי 32 גיל 153 בנשים גיל 15

2K

מאי 2018
9 כללי 9 בגברים

2K

מאי 2018
32 כללי 4 בנשים

2K

מאי 2018
38 כללי 3 גיל 27 בגברים

2K

מאי 2018
61 כללי 2 גיל 23 בנשים

2K

מאי 2018
95 כללי 14 גיל 45 בנשים

2K

אפריל 2018
106 כללי 9 גיל 12 בנשים גיל 13

2K

אפריל 2018
95 כללי 7 גיל 84 בגברים גיל 15

2K

אפריל 2018
115 כללי 45 גיל 99 בגברים גיל 13

2K

אפריל 2018
336 כללי 53 גיל 259 בגברים גיל 9

2K

אפריל 2018
331 כללי 94 גיל 257 בגברים גיל 13

2K

אפריל 2018
495 כללי 57 גיל 138 בנשים גיל 11

2K

אפריל 2018
449 כללי 48 גיל 117 בנשים גיל 12

2K

אפריל 2018
516 כללי 96 גיל 372 בגברים גיל 7

2K

אפריל 2018
652 כללי 141 גיל 446 בגברים גיל 11

2K

אפריל 2018
675 כללי 70 גיל 219 בנשים גיל 11

2K

אפריל 2018
659 כללי 11 גיל 211 בנשים גיל 15

2K

אפריל 2018
750 כללי 145 גיל 482 בגברים גיל 7

2K

אפריל 2018
736 כללי 141 גיל 475 בגברים גיל 7

2K

אפריל 2018
772 כללי 65 גיל 489 בגברים גיל 36

2K

אפריל 2018
816 כללי 70 גיל 511 בגברים גיל 18

2K

אפריל 2018
847 כללי 168 גיל 521 בגברים גיל 6

2K

אפריל 2018
858 כללי 90 גיל 330 בנשים גיל 11

2K

אפריל 2018
17 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 14

2K

אפריל 2018
29 כללי 9 גיל 26 בגברים גיל 13

2K

אפריל 2018
24 כללי 1 גיל 24 בגברים גיל 15

2K

אפריל 2018
26 כללי 9 גיל 26 בגברים גיל 9

2K

אפריל 2018
69 כללי 35 גיל 69 בגברים גיל 10

2K

אפריל 2018
124 כללי 21 גיל 124 בנשים גיל 13

2K

אפריל 2018
46 כללי 27 גיל 27 בגברים גיל 4

2K

מרץ 2018
23 כללי 19 גיל 19 בגברים גיל 11

2K

מרץ 2018
133 כללי 52 גיל 52 בנשים גיל 51

2K

מרץ 2018
138 כללי 84 גיל 84 בגברים גיל 7

2K

מרץ 2018
177 כללי 109 גיל 109 בגברים גיל 44

2K

מרץ 2018
18 כללי 5 גיל 8 בגברים

2K

מרץ 2018
23 כללי 2 גיל 10 בגברים
2K

מרץ 2018
26 כללי 8 גיל 26 בגברים

2K

מרץ 2018
87 כללי 27 גיל 76 בגברים

2K

מרץ 2018
105 כללי 33 גיל 90 בגברים

2K

מרץ 2018
170 כללי 22 גיל 48 בנשים

2K

מרץ 2018
271 כללי 64 גיל 129 בנשים

2K

מרץ 2018
311 כללי 72 גיל 166 בנשים

2K

מרץ 2018

6:35

תוצאת השנה
3 כללי 3 גיל 3 בגברים

2K

מרץ 2018
18 כללי 2 גיל 3 בנשים

2K

מרץ 2018
66 כללי 18 גיל 53 בגברים

2K

מרץ 2018
90 כללי 5 גיל 17 בנשים

2K

מרץ 2018
116 כללי 9 גיל 21 בנשים

2K

מרץ 2018
180 כללי 62 גיל 135 בגברים

2K

מרץ 2018
282 כללי 85 גיל 181 בגברים

2K

מרץ 2018
16 כללי 6 גיל 15 בגברים גיל 14

2K

מרץ 2018
21 כללי 2 גיל 19 בגברים גיל 45

2K

מרץ 2018
54 כללי 3 גיל 39 בגברים גיל 16

2K

מרץ 2018
70 כללי 10 גיל 49 בגברים גיל 13

2K

מרץ 2018
86 כללי 9 גיל 27 בנשים גיל 12

2K

מרץ 2018
30 כללי 20 גיל 26 בגברים גיל 10

2K

מרץ 2018
202 כללי 9 גיל 49 בנשים גיל 9

2K

מרץ 2018
203 כללי 73 גיל 154 בגברים גיל 11

2K

מרץ 2018
236 כללי 85 גיל 173 בגברים גיל 10

2K

מרץ 2018
276 כללי 96 גיל 198 בגברים גיל 11

2K

מרץ 2018
293 כללי 48 גיל 86 בנשים גיל 10

2K

מרץ 2018
325 כללי 55 גיל 102 בנשים גיל 12

2K

מרץ 2018
378 כללי 35 גיל 138 בנשים גיל 9

2K

מרץ 2018
395 כללי 15 גיל 151 בנשים גיל 19

2K

מרץ 2018
457 כללי 99 גיל 184 בנשים גיל 10

2K

מרץ 2018
470 כללי 107 גיל 194 בנשים גיל 13

2K

מרץ 2018
478 כללי 111 גיל 198 בנשים גיל 11

2K

מרץ 2018
4 כללי 1 גיל 4 בגברים גיל 12

2K

מרץ 2018
43 כללי 3 גיל 14 בנשים גיל 18

2K

מרץ 2018
64 כללי 13 גיל 26 בנשים גיל 11

2K

מרץ 2018
72 כללי 14 גיל 32 בנשים גיל 11

2K

מרץ 2018
153 כללי 23 גיל 88 בנשים גיל 11

2K

מרץ 2018
168 כללי 48 גיל 96 בנשים גיל 18

2K

פברואר 2018
6 כללי 1 גיל 6 בגברים

2K

פברואר 2018
27 כללי 3 גיל 7 בנשים

2K

דצמבר 2017

6:30

תוצאת השנה
3 כללי 1 גיל 3 בגברים

2K

דצמבר 2017
121 כללי 15 גיל 44 בנשים

2K

נובמבר 2017
37 כללי 1 גיל 12 בנשים

2K

נובמבר 2017
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 13

2K

נובמבר 2017
14 כללי 6 גיל 13 בגברים גיל 12

2K

נובמבר 2017
17 כללי 6 גיל 16 בגברים גיל 14

2K

נובמבר 2017
21 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 13

2K

נובמבר 2017
28 כללי 5 גיל 25 בגברים גיל 10

2K

נובמבר 2017
40 כללי 8 גיל 36 בגברים גיל 10

2K

נובמבר 2017
83 כללי 4 גיל 14 בנשים גיל 9

2K

נובמבר 2017
91 כללי 6 גיל 16 בנשים גיל 10

2K

נובמבר 2017
116 כללי 37 גיל 96 בגברים גיל 11

2K

נובמבר 2017
140 כללי 14 גיל 112 בגברים גיל 8

2K

נובמבר 2017
192 כללי 44 גיל 145 בגברים גיל 12

2K

נובמבר 2017
214 כללי 63 גיל 162 בגברים גיל 9

2K

נובמבר 2017
346 כללי 66 גיל 225 בגברים גיל 7

2K

נובמבר 2017
348 כללי 67 גיל 226 בגברים גיל 6

2K

נובמבר 2017
371 כללי 82 גיל 240 בגברים גיל 9

2K

נובמבר 2017
388 כללי 83 גיל 247 בגברים גיל 7

2K

נובמבר 2017
429 כללי 99 גיל 271 בגברים גיל 6

2K

אוקטובר 2017
3 כללי 1 גיל 3 בגברים

2K

אוקטובר 2017
41 כללי 4 גיל 7 בנשים

2K

אוקטובר 2017
27 כללי 10 גיל 22 בגברים גיל 11

2K

אוקטובר 2017
77 כללי 7 גיל 17 בנשים גיל 9

2K

אוקטובר 2017
81 כללי 3 גיל 51 בגברים גיל 13

2K

אוקטובר 2017
108 כללי 27 גיל 60 בגברים גיל 8

2K

אוקטובר 2017
166 כללי 36 גיל גיל 25

2K

אוקטובר 2017
178 כללי 22 גיל 71 בנשים גיל 9

2K

אוקטובר 2017
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 12

2K

אוקטובר 2017
81 כללי 14 גיל 30 בנשים גיל 12

2K

אוקטובר 2017
91 כללי 4 גיל 56 בגברים גיל 7

2K

אוקטובר 2017
76 כללי 21 גיל 35 בנשים

2K

אוקטובר 2017
41 כללי 3 גיל 31 בגברים

2K

אוקטובר 2017
46 כללי 5 גיל 33 בגברים

2K

אוקטובר 2017
67 כללי 34 גיל 50 בגברים

2K

מאי 2017
22 כללי 20 גיל 20 בגברים

2K

מאי 2017
55 כללי 42 גיל 42 בגברים

2K

אפריל 2017
15 כללי 7 גיל 15 בגברים

2K

אפריל 2017
69 כללי 28 גיל 57 בגברים

2K

אפריל 2017
73 כללי 18 גיל 61 בגברים

2K

אפריל 2017
133 כללי 34 גיל 106 בגברים

2K

אפריל 2017
158 כללי 17 גיל 128 בגברים

2K

אפריל 2017
167 כללי 37 גיל 135 בגברים

2K

אפריל 2017
201 כללי 45 גיל 164 בגברים

2K

אפריל 2017
213 כללי 14 גיל 40 בנשים

2K

אפריל 2017
296 כללי 54 גיל 236 בגברים

2K

אפריל 2017
341 כללי 95 גיל 263 בגברים

2K

אפריל 2017
373 כללי 58 גיל 288 בגברים

2K

אפריל 2017
398 כללי 86 גיל 306 בגברים

2K

אפריל 2017
578 כללי 32 גיל 411 בגברים

2K

אפריל 2017
690 כללי 42 גיל 466 בגברים

2K

אפריל 2017
728 כללי 110 גיל 482 בגברים

2K

אפריל 2017
742 כללי 51 גיל 489 בגברים

2K

אפריל 2017
786 כללי 72 גיל 283 בנשים

2K

אפריל 2017
2 כללי 1 גיל 2 בגברים

2K

אפריל 2017
37 כללי 2 גיל 26 בגברים

2K

אפריל 2017
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 13

2K

אפריל 2017
6 כללי 3 גיל 4 בגברים גיל 12

2K

אפריל 2017
18 כללי 5 גיל 10 בגברים גיל 11

2K

אפריל 2017
78 כללי 14 גיל 49 בגברים גיל 8

2K

אפריל 2017
106 כללי 26 גיל 66 בגברים גיל 6

2K

אפריל 2017
109 כללי 11 גיל 42 בנשים גיל 8

2K

אפריל 2017
116 כללי 15 גיל 48 בנשים גיל 7

2K

מרץ 2017
14 כללי 3 גיל 14 בגברים גיל 11

2K

מרץ 2017
55 כללי 6 גיל 17 בנשים גיל 14

2K

מרץ 2017
104 כללי 6 גיל 52 בנשים גיל 10

2K

מרץ 2017
140 כללי 11 גיל 78 בנשים גיל 10

2K

מרץ 2017
165 כללי 18 גיל 95 בנשים גיל 10

2K

מרץ 2017
7 כללי 5 גיל 7 בגברים

2K

מרץ 2017
41 כללי 30 גיל 38 בגברים

2K

מרץ 2017
72 כללי 10 גיל 63 בגברים

2K

מרץ 2017
82 כללי 50 גיל 72 בגברים

2K

מרץ 2017
83 כללי 51 גיל 73 בגברים

2K

מרץ 2017
101 כללי 57 גיל 87 בגברים

2K

מרץ 2017
110 כללי 14 גיל 16 בנשים

2K

מרץ 2017
188 כללי 78 גיל 137 בגברים

2K

מרץ 2017
227 כללי 90 גיל 166 בגברים

2K

מרץ 2017
526 כללי 111 גיל 210 בנשים

2K

מרץ 2017
589 כללי 81 גיל 252 בנשים

2K

מרץ 2017
646 כללי 139 גיל 281 בנשים

2K

מרץ 2017
78 כללי 73 גיל 73 בגברים

2K

מרץ 2017
144 כללי 37 גיל 37 בנשים

2K

מרץ 2017
78 כללי 15 גיל 59 בגברים

2K

מרץ 2017
84 כללי 14 גיל 62 בגברים

2K

מרץ 2017
128 כללי 22 גיל 83 בגברים

2K

מרץ 2017
141 כללי 23 גיל 91 בגברים

2K

פברואר 2017
6 כללי 1 גיל 6 בגברים

2K

פברואר 2017
21 כללי 2 גיל 6 בנשים

2K

פברואר 2017
103 כללי 15 גיל 66 בגברים

2K

פברואר 2017
43 כללי 17 גיל 30 בגברים

2K

פברואר 2017
51 כללי 8 גיל 37 בגברים

2K

פברואר 2017
55 כללי 14 גיל 18 בנשים

2K

פברואר 2017
63 כללי 12 גיל 43 בגברים

2K

פברואר 2017
141 כללי 30 גיל 56 בנשים

2K

דצמבר 2016
3 כללי 2 גיל 3 בגברים גיל 12

2K

דצמבר 2016
30 כללי 21 גיל 30 בגברים גיל 11

2K

דצמבר 2016
86 כללי 32 גיל 86 בגברים גיל 8

2K

דצמבר 2016
49 כללי 23 גיל 49 בנשים גיל 10

2K

דצמבר 2016
48 כללי 23 גיל 48 בנשים גיל 11

2K

דצמבר 2016
9 כללי 5 גיל 9 בגברים

2K

דצמבר 2016
33 כללי 8 גיל 29 בגברים

2K

דצמבר 2016
196 כללי 16 גיל 101 בגברים

2K

נובמבר 2016
31 כללי 28 גיל 28 בגברים גיל 9

2K

נובמבר 2016
131 כללי 51 גיל 51 בנשים גיל 23

2K

נובמבר 2016
154 כללי 90 גיל 90 בגברים גיל 42

2K

נובמבר 2016
214 כללי 115 גיל 115 בגברים גיל 5

2K

נובמבר 2016
6 כללי 3 גיל 6 בגברים גיל 12

2K

נובמבר 2016
16 כללי 12 גיל 16 בגברים גיל 12

2K

נובמבר 2016
56 כללי 9 גיל 43 בגברים גיל 10

2K

נובמבר 2016
126 כללי 21 גיל 93 בגברים גיל 10

2K

נובמבר 2016
220 כללי 26 גיל 149 בגברים גיל 8

2K

נובמבר 2016
223 כללי 52 גיל 150 בגברים גיל 9

2K

נובמבר 2016
239 כללי 34 גיל 165 בגברים גיל 6

2K

נובמבר 2016
259 כללי 36 גיל 179 בגברים גיל 8

2K

נובמבר 2016
306 כללי 67 גיל 209 בגברים גיל 12

2K

נובמבר 2016
390 כללי 73 גיל 262 בגברים גיל 7

2K

נובמבר 2016
421 כללי 15 גיל 141 בנשים גיל 8

2K

נובמבר 2016
528 כללי 77 גיל 201 בנשים גיל 10

2K

נובמבר 2016
6 כללי 5 גיל 6 בגברים

2K

נובמבר 2016
40 כללי 15 גיל 36 בגברים

2K

נובמבר 2016
54 כללי 4 גיל 7 בנשים

2K

אוקטובר 2016
18 כללי 12 גיל 18 בגברים

2K

אוקטובר 2016
135 כללי 10 גיל 42 בנשים

2K

אוקטובר 2016
71 כללי 16 גיל 46 בגברים גיל 6

2K

אוקטובר 2016
77 כללי 18 גיל 51 בגברים גיל 8

2K

אוקטובר 2016
79 כללי 19 גיל 53 בגברים גיל 8

2K

אוקטובר 2016
106 כללי 7 גיל 47 בנשים גיל 11

2K

אוקטובר 2016
53 כללי 8 גיל 46 בגברים גיל 46

2K

אוקטובר 2016
5 כללי 2 גיל 4 בגברים

2K

אוקטובר 2016
23 כללי 6 גיל 13 בגברים

2K

אוקטובר 2016
65 כללי 6 גיל 20 בנשים

2K

אוקטובר 2016
97 כללי 19 גיל 38 בנשים

2K

ספטמבר 2016
12 כללי 7 גיל 12 בגברים

2K

יוני 2016
3 כללי 3 גיל 3 בגברים

2K

מאי 2016
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 12

2K

מאי 2016
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 9

2K

מאי 2016
15 כללי 11 גיל 12 בגברים גיל 9

2K

מאי 2016
59 כללי 33 גיל 39 בגברים גיל 11

2K

מאי 2016
9 כללי 3 גיל 9 בגברים גיל 11

2K

מאי 2016
34 כללי 18 גיל 27 בגברים גיל 11

2K

מאי 2016
105 כללי 30 גיל 49 בנשים

2K

מאי 2016
6 כללי 1 גיל 6 בגברים

2K

מאי 2016
44 כללי 26 גיל 43 בגברים

2K

מאי 2016
63 כללי 1 גיל 2 בנשים

2K

מאי 2016
92 כללי 35 גיל 85 בגברים

2K

מאי 2016
173 כללי 76 גיל 141 בגברים

2K

מאי 2016
189 כללי 47 גיל 151 בגברים

2K

מאי 2016
197 כללי 56 גיל 157 בגברים

2K

מאי 2016
223 כללי 82 גיל 181 בגברים

2K

מאי 2016
224 כללי 70 גיל 182 בגברים

2K

מאי 2016
258 כללי 3 גיל 56 בנשים

2K

מאי 2016
343 כללי 37 גיל 258 בגברים

2K

מאי 2016
369 כללי 4 גיל 96 בנשים

2K

מאי 2016
441 כללי 23 גיל 129 בנשים

2K

מאי 2016
443 כללי 7 גיל 130 בנשים

2K

מאי 2016
481 כללי 18 גיל 336 בגברים

2K

מאי 2016
511 כללי 69 גיל 350 בגברים

2K

מאי 2016
526 כללי 71 גיל 354 בגברים

2K

מאי 2016
554 כללי 80 גיל 367 בגברים

2K

אפריל 2016

4:37

שיא אישי
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 11

2K

אפריל 2016
22 כללי 18 גיל 19 בגברים גיל 14

2K

אפריל 2016
72 כללי 4 גיל 49 בגברים גיל 49

2K

אפריל 2016
93 כללי 51 גיל 57 בגברים גיל 6

2K

אפריל 2016
117 כללי 41 גיל 45 בנשים גיל 6

2K

אפריל 2016
152 כללי 54 גיל 64 בנשים

2K

אפריל 2016
3 כללי 1 גיל 2 בגברים

2K

אפריל 2016
9 כללי 5 גיל 8 בגברים

2K

אפריל 2016
38 כללי 1 גיל 8 בנשים

2K

אפריל 2016
62 כללי 13 גיל 45 בגברים

2K

אפריל 2016
126 כללי 34 גיל 82 בגברים

2K

אפריל 2016
172 כללי 47 גיל 107 בגברים

2K

אפריל 2016
187 כללי 10 גיל 71 בנשים

2K

אפריל 2016
10 כללי 5 גיל 7 בנשים גיל 14

2K

אפריל 2016
56 כללי 24 גיל 29 בנשים גיל 18

2K

אפריל 2016
3 כללי 1 גיל 3 בגברים גיל 12

2K

אפריל 2016
8 כללי 4 גיל 6 בגברים גיל 11

2K

אפריל 2016
57 כללי 18 גיל 45 בגברים גיל 10

2K

אפריל 2016
150 כללי 18 גיל 112 בגברים גיל 6

2K

אפריל 2016
156 כללי 19 גיל 116 בגברים גיל 7

2K

אפריל 2016
178 כללי 54 גיל 125 בגברים גיל 9

2K

אפריל 2016
238 כללי 12 גיל 86 בנשים גיל 8

2K

אפריל 2016
280 כללי 24 גיל 113 בנשים

2K

אפריל 2016
4 כללי 1 גיל 4 בגברים

2K

אפריל 2016
24 כללי 6 גיל 23 בגברים

2K

אפריל 2016
26 כללי 7 גיל 25 בגברים

2K

אפריל 2016
31 כללי 14 גיל 30 בגברים

2K

אפריל 2016
106 כללי 20 גיל 75 בגברים

2K

מרץ 2016
91 כללי 33 גיל 88 בגברים

2K

מרץ 2016
100 כללי 38 גיל 95 בגברים

2K

מרץ 2016
101 כללי 39 גיל 96 בגברים

2K

מרץ 2016
164 כללי 11 גיל 30 בנשים

2K

מרץ 2016
179 כללי 56 גיל 142 בגברים

2K

מרץ 2016
18 כללי 6 גיל 7 בנשים

2K

מרץ 2016
54 כללי 18 גיל 21 בנשים

2K

מרץ 2016
67 כללי 4 גיל 42 בגברים

2K

מרץ 2016
75 כללי 18 גיל 47 בגברים

2K

מרץ 2016
97 כללי 24 גיל 60 בגברים

2K

פברואר 2016
6 כללי 1 גיל 6 בגברים גיל 12

2K

פברואר 2016
22 כללי 3 גיל 21 בגברים גיל 17

2K

פברואר 2016
34 כללי 19 גיל 33 בגברים גיל 11

2K

פברואר 2016
38 כללי 22 גיל 37 בגברים גיל 10

2K

פברואר 2016
69 כללי 44 גיל 61 בגברים גיל 10

2K

פברואר 2016
75 כללי 6 גיל 11 בנשים גיל 10

2K

פברואר 2016
101 כללי 63 גיל 84 בגברים גיל 12

2K

פברואר 2016
137 כללי 3 גיל 109 בגברים גיל 43

2K

פברואר 2016
138 כללי 19 גיל 29 בנשים גיל 11

2K

פברואר 2016
221 כללי 44 גיל 61 בנשים גיל 12

2K

פברואר 2016
234 כללי 47 גיל 66 בנשים גיל 10

2K

פברואר 2016
261 כללי 55 גיל 76 בנשים גיל 9

2K

פברואר 2016
326 כללי 84 גיל 112 בנשים גיל 10

2K

פברואר 2016
369 כללי 180 גיל 228 בגברים גיל 7

2K

פברואר 2016
390 כללי 119 גיל 152 בנשים גיל 7

2K

פברואר 2016
434 כללי 139 גיל 177 בנשים גיל 10

2K

פברואר 2016
471 כללי 155 גיל 199 בנשים גיל 10

2K

פברואר 2016
30 כללי 8 גיל 22 בגברים

2K

פברואר 2016
42 כללי 11 גיל 30 בגברים

2K

ינואר 2016
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 12

2K

ינואר 2016
28 כללי 2 גיל 21 בגברים גיל 10

2K

ינואר 2016
29 כללי 2 גיל 22 בגברים גיל 16

2K

ינואר 2016
121 כללי 36 גיל 63 בנשים גיל 18

2K

ינואר 2016
143 כללי 3 גיל 84 בנשים גיל 19

2K

ינואר 2016
148 כללי 9 גיל 88 בנשים גיל 9

2K

ינואר 2016
150 כללי 12 גיל 90 בנשים גיל 14

2K

דצמבר 2015
3 כללי 1 גיל 3 בגברים גיל 11

2K

דצמבר 2015
29 כללי 7 גיל 21 בגברים גיל 10

2K

דצמבר 2015
42 כללי 13 גיל 31 בגברים גיל 13

2K

דצמבר 2015
51 כללי 13 גיל 38 בגברים גיל 9

2K

דצמבר 2015
72 כללי 33 גיל 72 בגברים גיל 10

2K

דצמבר 2015
79 כללי 27 גיל 79 בגברים גיל 9

2K

דצמבר 2015
126 כללי 55 גיל 126 בגברים גיל 7

2K

דצמבר 2015
29 כללי 9 גיל 9 בנשים

2K

נובמבר 2015
64 כללי 41 גיל 41 בגברים

2K

נובמבר 2015
106 כללי 44 גיל 44 בנשים

2K

נובמבר 2015
118 כללי 68 גיל 68 בגברים

2K

נובמבר 2015
180 כללי 96 גיל 96 בגברים

2K

נובמבר 2015
216 כללי 108 גיל 108 בגברים

2K

נובמבר 2015

7:35

תוצאת השנה
10 כללי 8 גיל 8 בגברים גיל 11

2K

נובמבר 2015
33 כללי 17 גיל 25 בגברים גיל 11

2K

נובמבר 2015
63 כללי 13 גיל 50 בגברים גיל 9

2K

נובמבר 2015
106 כללי 43 גיל 79 בגברים גיל 11

2K

נובמבר 2015
117 כללי 4 גיל 31 בנשים גיל 13

2K

נובמבר 2015
138 כללי 26 גיל 100 בגברים גיל 9

2K

נובמבר 2015
236 כללי 32 גיל 167 בגברים גיל 8

2K

נובמבר 2015
293 כללי 68 גיל 208 בגברים גיל 11

2K

נובמבר 2015
363 כללי 63 גיל 246 בגברים גיל 8

2K

נובמבר 2015
34 כללי 9 גיל 29 בגברים

2K

נובמבר 2015
65 כללי 3 גיל 7 בנשים

2K

אוקטובר 2015
4 כללי 2 גיל 2 בגברים

2K

אוקטובר 2015
16 כללי 12 גיל 12 בגברים

2K

אוקטובר 2015
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 11

2K

אוקטובר 2015
66 כללי 5 גיל 44 בגברים גיל 7

2K

אוקטובר 2015
182 כללי 30 גיל 85 בגברים גיל 11

2K

אוקטובר 2015
305 כללי 12 גיל 124 בנשים גיל 7

2K

אוקטובר 2015
6 כללי 1 גיל 6 בגברים

2K

אוקטובר 2015
77 כללי 45 גיל 66 בגברים

2K

ספטמבר 2015
87 כללי 46 גיל 50 בגברים גיל 5

2K

ספטמבר 2015
95 כללי 50 גיל 54 בגברים גיל 7

2K

יוני 2015
21 כללי 2 גיל 20 בגברים

2K

יוני 2015
32 כללי 7 גיל 30 בגברים

2K

יוני 2015
49 כללי 18 גיל 37 בגברים

2K

יוני 2015
54 כללי 6 גיל 14 בנשים

2K

יוני 2015
61 כללי 13 גיל 43 בגברים

2K

יוני 2015
73 כללי 9 גיל 52 בגברים

2K

יוני 2015
83 כללי 7 גיל 22 בנשים

2K

יוני 2015
92 כללי 11 גיל 30 בנשים

2K

יוני 2015
130 כללי 24 גיל 55 בנשים

2K

יוני 2015
177 כללי 26 גיל 85 בנשים

2K

יוני 2015
2 כללי 2 גיל 2 בגברים

2K

יוני 2015
13 כללי 13 גיל 13 בגברים

2K

יוני 2015
41 כללי 8 גיל 8 בנשים

2K

מאי 2015
16 כללי 4 גיל 15 בגברים

2K

מאי 2015

2K

מאי 2015
79 כללי 23 גיל 60 בגברים

2K

מאי 2015
103 כללי 27 גיל 73 בגברים

2K

מאי 2015
9 כללי 3 גיל 9 בנשים

2K

מאי 2015
14 כללי 5 גיל 14 בנשים

2K

מאי 2015
44 כללי 27 גיל 36 בגברים

2K

מאי 2015
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 11

2K

מאי 2015
8 כללי 8 גיל 8 בגברים גיל 7

2K

מאי 2015
10 כללי 5 גיל 10 בגברים

2K

מאי 2015
13 כללי 6 גיל 12 בגברים

2K

מאי 2015
39 כללי 10 גיל 36 בגברים

2K

מאי 2015
75 כללי 15 גיל 68 בגברים

2K

מאי 2015
103 כללי 6 גיל 93 בגברים

2K

מאי 2015
104 כללי 7 גיל 11 בנשים

2K

מאי 2015
150 כללי 7 גיל 19 בנשים

2K

מאי 2015
182 כללי 79 גיל 155 בגברים

2K

מאי 2015
197 כללי 93 גיל 166 בגברים

2K

מאי 2015
213 כללי 95 גיל 178 בגברים

2K

מאי 2015
313 כללי 31 גיל 70 בנשים

2K

מאי 2015
335 כללי 66 גיל 262 בגברים

2K

מאי 2015
397 כללי 42 גיל 94 בנשים

2K

מאי 2015
408 כללי 164 גיל 312 בגברים

2K

מאי 2015
515 כללי 177 גיל 366 בגברים

2K

מאי 2015
519 כללי 178 גיל 369 בגברים

2K

מאי 2015
67 כללי 18 גיל 63 בגברים

2K

מאי 2015
71 כללי 19 גיל 66 בגברים

2K

מאי 2015
86 כללי 20 גיל 74 בגברים

2K

מאי 2015
117 כללי 5 גיל 28 בנשים

2K

מאי 2015
18 כללי 15 בגברים גיל 13

2K

אפריל 2015
73 כללי 35 גיל 48 בגברים

2K

אפריל 2015
80 כללי 20 גיל 28 בנשים

2K

אפריל 2015
94 כללי 30 גיל 40 בנשים

2K

אפריל 2015
2 כללי 2 גיל

2K

אפריל 2015
19 כללי 3 גיל

2K

אפריל 2015
46 כללי 15 גיל

2K

אפריל 2015

2K

אפריל 2015
79 כללי 10 גיל 58 בגברים

2K

אפריל 2015
106 כללי 19 גיל 71 בגברים

2K

אפריל 2015
165 כללי 5 גיל 95 בגברים

2K

מרץ 2015
9 כללי 6 גיל 9 בגברים

2K

מרץ 2015
28 כללי 6 גיל 22 בגברים

2K

מרץ 2015
95 כללי 23 גיל 72 בגברים

2K

מרץ 2015
183 כללי 47 גיל 127 בגברים

2K

מרץ 2015
189 כללי 49 גיל 129 בגברים

2K

מרץ 2015
191 כללי 51 גיל 131 בגברים

2K

מרץ 2015
12 כללי 1 גיל

2K

מרץ 2015
28 כללי 24 גיל

2K

מרץ 2015
41 כללי 41 גיל

2K

מרץ 2015
89 כללי 89 גיל

2K

מרץ 2015
91 כללי 91 גיל

2K

מרץ 2015
33 כללי 8 גיל 8 בנשים

2K

מרץ 2015
52 כללי 29 גיל 47 בגברים

2K

מרץ 2015
60 כללי 34 גיל 52 בגברים

2K

מרץ 2015
90 כללי 45 גיל 72 בגברים

2K

מרץ 2015
184 כללי 23 גיל 143 בגברים

2K

מרץ 2015
237 כללי 97 גיל 171 בגברים

2K

מרץ 2015
249 כללי 31 גיל 176 בגברים

2K

מרץ 2015
257 כללי 33 גיל 183 בגברים

2K

מרץ 2015
497 כללי 99 גיל 195 בנשים

2K

מרץ 2015
509 כללי 76 גיל 304 בגברים

2K

מרץ 2015
537 כללי 143 גיל 318 בגברים

2K

מרץ 2015
558 כללי 145 גיל 330 בגברים

2K

מרץ 2015
616 כללי 151 גיל 357 בגברים

2K

מרץ 2015
622 כללי 42 גיל 262 בנשים

2K

פברואר 2015
4 כללי 2 גיל 4 בגברים

2K

פברואר 2015
23 כללי 3 גיל 17 בגברים

2K

פברואר 2015
49 כללי 8 גיל 30 בגברים

2K

פברואר 2015
6 כללי 3 גיל 6 בגברים גיל 11

2K

פברואר 2015
52 כללי 12 גיל 33 בגברים גיל 13

2K

פברואר 2015
53 כללי 8 גיל 34 בגברים גיל 9

2K

פברואר 2015
62 כללי 6 גיל 24 בנשים גיל 18

2K

פברואר 2015
106 כללי 20 גיל 48 בנשים גיל 18

2K

פברואר 2015
120 כללי 29 גיל 59 בנשים גיל 18

2K

פברואר 2015
124 כללי 33 גיל 62 בנשים גיל 18

2K

פברואר 2015
219 כללי 12 גיל 139 בנשים גיל 8

2K

פברואר 2015
223 כללי 88 גיל 142 בנשים גיל 18

2K

נובמבר 2014
10 כללי 3 גיל 9 בגברים גיל 10

2K

נובמבר 2014
32 כללי 8 גיל 26 בגברים גיל 10

2K

נובמבר 2014
58 כללי 2 גיל 44 בגברים גיל 8

2K

נובמבר 2014
89 כללי 13 גיל 21 בגברים גיל 11

2K

נובמבר 2014
102 כללי 32 גיל 79 בגברים גיל 9

2K

נובמבר 2014
117 כללי 17 גיל 92 בגברים גיל 7

2K

נובמבר 2014
154 כללי 22 גיל 117 בגברים גיל 7

2K

נובמבר 2014
185 כללי 30 גיל 134 בגברים גיל 8

2K

נובמבר 2014
228 כללי 26 גיל 63 בגברים גיל 11

2K

נובמבר 2014
247 כללי 67 גיל 177 בגברים גיל 10

2K

נובמבר 2014
277 כללי 75 גיל 194 בגברים גיל 9

2K

נובמבר 2014
371 כללי 12 גיל 122 בגברים גיל 7

2K

נובמבר 2014
372 כללי 98 גיל 250 בגברים גיל 9

2K

נובמבר 2014
379 כללי 100 גיל 254 בגברים גיל 9

2K

נובמבר 2014
410 כללי 54 גיל 267 בגברים גיל 11

2K

נובמבר 2014
10 כללי 1 גיל 8 בגברים

2K

נובמבר 2014
83 כללי 16 גיל 32 בנשים

2K

אוקטובר 2014
17 כללי 3 גיל 13 בגברים

2K

אוקטובר 2014
38 כללי 10 גיל 23 בגברים

2K

אוקטובר 2014
42 כללי 11 גיל 27 בגברים

2K

אוקטובר 2014
82 כללי 12 גיל 31 בנשים

2K

אוקטובר 2014
3 כללי 3 גיל

2K

אוקטובר 2014
17 כללי 12 גיל

2K

אוקטובר 2014
5 כללי 1 גיל 4 בגברים

2K

אוקטובר 2014
14 כללי 1 גיל 5 בנשים

2K

אוקטובר 2014
118 כללי 45 גיל 72 בגברים

2K

אוקטובר 2014
122 כללי 24 גיל 45 בנשים

2K

מאי 2014
12 כללי 3 גיל 10 בגברים

2K

מאי 2014
21 כללי 4 גיל 4 בנשים

2K

מאי 2014
60 כללי 21 גיל 42 בגברים

2K

מאי 2014
77 כללי 29 גיל 55 בגברים

2K

מאי 2014
84 כללי 30 גיל 59 בגברים

2K

מאי 2014
103 כללי 10 גיל 36 בנשים

2K

מאי 2014
107 כללי 9 גיל 39 בנשים

2K

מאי 2014
1 כללי 9,999 גיל גיל 13

2K

מאי 2014
18 כללי 10 בגברים גיל 12

2K

מאי 2014
81 כללי 49 בגברים גיל 9

2K

מאי 2014
30 כללי 27 גיל 26 בגברים

2K

מאי 2014
39 כללי 6 גיל 6 בנשים

2K

מאי 2014
34 כללי 12 גיל 29 בגברים

2K

מאי 2014
57 כללי 6 גיל 50 בגברים

2K

מאי 2014
72 כללי 22 גיל 61 בגברים

2K

מאי 2014
77 כללי 24 גיל 64 בגברים

2K

מאי 2014
79 כללי 24 גיל 66 בגברים

2K

מאי 2014
100 כללי 27 גיל 88 בגברים

2K

מאי 2014
147 כללי 18 גיל 126 בגברים

2K

מאי 2014
153 כללי 21 גיל 131 בגברים

2K

מאי 2014
154 כללי 51 גיל 133 בגברים

2K

מאי 2014
187 כללי 21 גיל 153 בגברים

2K

מאי 2014
210 כללי 50 גיל 169 בגברים

2K

מאי 2014
244 כללי 81 גיל 195 בגברים

2K

מאי 2014
286 כללי 96 גיל 226 בגברים

2K

מאי 2014
294 כללי 23 גיל 63 בנשים

2K

מאי 2014
338 כללי 52 גיל 258 בגברים

2K

מאי 2014
349 כללי 117 גיל 272 בגברים

2K

מאי 2014
368 כללי 123 גיל 286 בגברים

2K

מאי 2014
369 כללי 29 גיל 84 בנשים

2K

מאי 2014
392 כללי 63 גיל 300 בגברים

2K

מאי 2014
428 כללי 30 גיל 106 בנשים

2K

מאי 2014
523 כללי 28 גיל 374 בגברים

2K

מאי 2014
564 כללי 49 גיל 166 בנשים

2K

מאי 2014
581 כללי 60 גיל 178 בנשים

2K

מאי 2014
6 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 11

2K

מאי 2014
16 כללי 6 גיל 7 בנשים גיל 11

2K

מאי 2014
19 כללי 8 גיל 9 בנשים גיל 14

2K

מאי 2014
28 כללי 13 גיל 13 בגברים גיל 9

2K

אפריל 2014


2K

אפריל 2014
50 כללי 10 גיל 45 בגברים

2K

אפריל 2014
70 כללי 14 גיל 56 בגברים

2K

מרץ 2014
9 כללי 4 גיל 7 בגברים

2K

מרץ 2014
29 כללי 2 גיל 27 בגברים

2K

מרץ 2014
40 כללי 5 גיל 35 בגברים

2K

מרץ 2014
79 כללי 9 גיל 12 בנשים

2K

מרץ 2014
139 כללי 51 גיל 112 בגברים

2K

מרץ 2014
252 כללי 95 גיל 187 בגברים

2K

מרץ 2014
288 כללי 105 גיל 208 בגברים

2K

מרץ 2014
298 כללי 33 גיל 88 בנשים

2K

מרץ 2014
343 כללי 121 גיל 236 בגברים

2K

מרץ 2014
344 כללי 122 גיל 237 בגברים

2K

מרץ 2014
377 כללי 51 גיל 122 בנשים

2K

מרץ 2014
421 כללי 148 גיל 275 בגברים

2K

מרץ 2014
23 כללי 23 בגברים גיל 10

2K

מרץ 2014
65 כללי 54 בגברים גיל 12

2K

מרץ 2014
83 כללי 67 בגברים גיל 12

2K

פברואר 2014
36 כללי 20 גיל 33 בגברים גיל 13

2K

פברואר 2014
85 כללי 36 גיל 72 בגברים גיל 12

2K

פברואר 2014
133 כללי 20 גיל 29 בנשים גיל 13

2K

פברואר 2014
182 כללי 29 גיל 51 בנשים גיל 13

2K

פברואר 2014
213 כללי 19 גיל 67 בנשים גיל 10

2K

פברואר 2014
222 כללי 3 גיל 71 בנשים גיל 7

2K

ינואר 2014

6:36

תוצאת השנה
5 כללי 2 גיל 5 בגברים

2K

ינואר 2014
102 כללי 30 גיל 67 בגברים

2K

ינואר 2014
112 כללי 20 גיל 40 בנשים

2K

ינואר 2014
116 כללי 21 גיל 43 בנשים

2K

ינואר 2014
153 כללי 18 גיל 89 בגברים

2K

ינואר 2014
167 כללי 46 גיל 74 בנשים

2K

ינואר 2014
170 כללי 49 גיל 77 בנשים

2K

ינואר 2014
179 כללי 34 גיל 95 בגברים

2K

דצמבר 2013
36 כללי 29 בגברים גיל 13

2K

דצמבר 2013
53 כללי 43 בגברים גיל 13

2K

דצמבר 2013
82 כללי 17 בנשים גיל 12

2K

דצמבר 2013
105 כללי 84 בגברים גיל 11

2K

נובמבר 2013
60 כללי 48 בגברים גיל 12

2K

נובמבר 2013
73 כללי 59 בגברים גיל 9

2K

נובמבר 2013
141 כללי 108 בגברים גיל 8

2K

נובמבר 2013
158 כללי 124 בגברים גיל 7

2K

נובמבר 2013
168 כללי 133 בגברים גיל 11

2K

נובמבר 2013
300 כללי 206 בגברים גיל 9

2K

נובמבר 2013
298 כללי 93 בנשים גיל 11

2K

נובמבר 2013
338 כללי 229 בגברים גיל 8

2K

נובמבר 2013
343 כללי 111 בנשים גיל 11

2K

נובמבר 2013
348 כללי 113 בנשים גיל 9

2K

נובמבר 2013
425 כללי 279 בגברים גיל 12

2K

נובמבר 2013
444 כללי 291 בגברים גיל 44

2K

נובמבר 2013
454 כללי 298 בגברים גיל 9

2K

נובמבר 2013
493 כללי 319 בגברים גיל 9

2K

נובמבר 2013

2K

אוקטובר 2013

7:18

תוצאת השנה
10 כללי 1 גיל 10 בגברים גיל 10

2K

אוקטובר 2013
30 כללי 9 גיל 27 בגברים גיל 14

2K

אוקטובר 2013
41 כללי 14 גיל 36 בגברים גיל 7

2K

אוקטובר 2013
48 כללי 17 גיל 41 בגברים גיל 9

2K

אוקטובר 2013
2 כללי 2 גיל גיל 8