תמר מזרחי

תוצאות אחרונות

תמר מזרחי
לפני 11 ימים
120 כללי 17 גיל 22 בנשים גיל 15

21 כללי 21 גיל 21 בנשים גיל 15

10K

פברואר 2019

1:36:03

תוצאת השנה
13,567 כללי 217 גיל 5,389 בנשים

2K

2K

יוני 2018
262 כללי 20 גיל 140 בנשים גיל 6

2K

מאי 2018

16:54

תוצאת השנה
51 כללי 18 גיל 18 בנשים גיל 8

2K

אוקטובר 2017

9:02

תוצאת השנה
16 כללי 1 גיל 1 בנשים

2K

נובמבר 2016

9:00

שיא אישי
13 כללי 1 גיל 1 בנשים

2K

נובמבר 2015

9:12

תוצאת השנה
18 כללי 2 גיל 2 בנשים

5K

5K

אוקטובר 2018

25:38

שיא אישי
50 כללי 4 גיל 7 בנשים

10K

10K

פברואר 2019

1:36:03

תוצאת השנה
13,567 כללי 217 גיל 5,389 בנשים

10K

נובמבר 2018
15,783 כללי 562 גיל 5,773 בנשים גיל 57

10K

יולי 2018
422 כללי 18 גיל 130 בנשים גיל 57

10K

פברואר 2018

1:28:32

תוצאת השנה
13,166 כללי 212 גיל 5,385 בנשים

10K

אוקטובר 2017

1:28:32

שיא אישי
16,845 כללי 478 גיל 5,951 בנשים גיל 56

תוצאות נוספות

לפני 11 ימים
120 כללי 17 גיל 22 בנשים גיל 15

21 כללי 21 גיל 21 בנשים גיל 15

נובמבר 2018
596 כללי 79 גיל 375 בגברים גיל 41

אוקטובר 2018
31 כללי 31 גיל 31 בנשים גיל 14

22 כללי 22 גיל 22 בנשים גיל 14

15 כללי 15 גיל 15 בנשים גיל 14

יוני 2018

22 כללי 22 גיל 22 בנשים גיל 14

22 כללי 22 גיל 22 בנשים גיל 14

32 כללי 32 גיל 32 בנשים גיל 14

מרץ 2018
6 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 14

מרץ 2018
1,744 כללי 1,744 גיל 1,744 בנשים גיל 57

ינואר 2018
18 כללי 5 גיל 5 בנשים

דצמבר 2017
18 כללי 11 גיל 18 בנשים גיל 13

אוקטובר 2017
14 כללי 9 גיל 14 בנשים גיל 13

ספטמבר 2017
40 כללי 11 גיל 17 בנשים גיל 13


מאי 2017
17 כללי 15 גיל 17 בנשים גיל 13


מרץ 2017
25 כללי 17 גיל 25 בנשים גיל 13

דצמבר 2016
10 כללי 10 גיל 10 בנשים גיל 12

ספטמבר 2016
37 כללי 7 גיל 13 בנשים גיל 12

מאי 2016
6 כללי 6 גיל 6 בנשים גיל 12

מאי 2016
10 כללי 10 גיל 10 בנשים גיל 12


דצמבר 2015
10 כללי 6 גיל 10 בנשים גיל 11

אוקטובר 2015
9 כללי 9 גיל 9 בנשים

מאי 2015
30 כללי 10 גיל 30 בגברים

אפריל 2015
18 כללי 18 גיל 18 בנשים גיל 11

מרץ 2015
21 כללי 12 גיל 21 בגברים גיל 11

דצמבר 2014
115 כללי 22 גיל 41 בגבריםאפריל 2013
7 כללי 4 גיל גיל 34

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

תמר מזרחי