תמר כהן

תוצאות אחרונות

תמר כהן
2k
לפני 7 ימים
182 כללי 16 גיל 75 בנשים

10K

ינואר 2019

1:15:21

תוצאת השנה
1,290 כללי 31 גיל 403 בנשים גיל 56

5K

דצמבר 2018
168 כללי 27 גיל 37 בנשים גיל 15

2K

2K

דצמבר 2015
65 כללי 30 גיל 30 בנשים

2K

אוקטובר 2015
187 כללי 20 גיל 54 בנשים גיל 12

2K

מרץ 2015

10:53

שיא אישי
240 כללי 13 גיל 69 בנשים

2K

מרץ 2014

11:18

תוצאת השנה
96 כללי 12 גיל 16 בנשים

5K

5K

דצמבר 2018
168 כללי 27 גיל 37 בנשים גיל 15

5K

נובמבר 2018
635 כללי 40 גיל 446 בגברים גיל 33

5K

ספטמבר 2018

29:01

תוצאת השנה
96 כללי 7 גיל 11 בנשים

5K

מאי 2018
191 כללי 68 גיל 68 בנשים גיל 20


5K

מרץ 2018
2,388 כללי 372 גיל 858 בנשים גיל 17

5K

נובמבר 2017
735 כללי 96 גיל 284 בנשים

5K

אוקטובר 2017
237 כללי 36 גיל 103 בנשים גיל 11

5K

מרץ 2017

36:05

תוצאת השנה
108 כללי 3 גיל 15 בנשים גיל 44

5K

מרץ 2017
241 כללי 16 גיל 68 בנשים

5K

מרץ 2017
1,502 כללי 78 גיל גיל 16

5K

נובמבר 2016

26:37

תוצאת השנה
141 כללי 16 גיל 25 בנשים גיל 34

5K

נובמבר 2016
170 כללי 62 גיל 170 בנשים

5K

מאי 2016
163 כללי 23 גיל 38 בנשים

5K

מרץ 2016
1,601 כללי 150 גיל 640 בנשים גיל 15

5K

אוקטובר 2015

24:00

שיא אישי
29 כללי 2 גיל 4 בנשים

5K

מאי 2015
140 כללי 10 גיל 140 בנשים

5K

אפריל 2015
21 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 14

5K

מרץ 2015
68 כללי 19 גיל 19 בנשים גיל 33

5K

דצמבר 2014
188 כללי 20 גיל 40 בנשים

5K

אפריל 2014

25:46

תוצאת השנה
49 כללי 2 גיל 6 בנשים

5K

ינואר 2014
232 כללי 106 בנשים

5K

נובמבר 2013
280 כללי 45 בנשים גיל 18

5K

נובמבר 2013
1,561 כללי 936 בנשים גיל 19

5K

יוני 2013

24:49

תוצאת השנה

10K

10K

ינואר 2019

1:15:21

תוצאת השנה
1,290 כללי 31 גיל 403 בנשים גיל 56

10K

נובמבר 2018
8,149 כללי 491 גיל 1,734 בנשים גיל 47

10K

נובמבר 2018
12,984 כללי 350 גיל 4,097 בנשים גיל 50

10K

נובמבר 2018
13,833 כללי 1,412 גיל 4,594 בנשים גיל 41

10K

אוגוסט 2018

52:11

תוצאת השנה
72 כללי 9 גיל 9 בנשים

10K

אפריל 2018
1,583 כללי 63 גיל 515 בנשים גיל 50

10K

מרץ 2018
6,679 כללי 902 גיל 2,514 בנשים גיל 25

10K

אוקטובר 2017
15,236 כללי 1,485 גיל 4,996 בנשים גיל 40

10K

יוני 2017
606 כללי 53 גיל 198 בנשים גיל 35

10K

אפריל 2017

47:59

תוצאת השנה
95 כללי 2 גיל 8 בנשים גיל 35

10K

מרץ 2017
5,732 כללי 827 גיל גיל 26

10K

מרץ 2017
369 כללי 15 גיל 36 בנשים גיל 35

10K

נובמבר 2016
6,053 כללי 508 גיל 834 בנשים גיל 34

10K

נובמבר 2016
15,693 כללי 1,664 גיל 5,278 בנשים גיל 41

10K

ספטמבר 2016
1,295 כללי 22 גיל 406 בנשים גיל 57

10K

יוני 2016
110 כללי 5 גיל 19 בנשים גיל 34

10K

מאי 2016
862 כללי 123 גיל 123 בנשים גיל 35

10K

אפריל 2016
108 כללי 5 גיל 10 בנשים גיל 34

10K

אפריל 2016

49:35

תוצאת השנה
157 כללי 5 גיל 13 בנשים גיל 34

10K

פברואר 2016
10,509 כללי 526 גיל 3,943 בנשים

10K

אוקטובר 2015

51:25

תוצאת השנה
1,281 כללי 64 גיל 97 בנשים גיל 33

10K

אוקטובר 2015
8,387 כללי 171 גיל 2,267 בנשים

10K

אוקטובר 2015
10,637 כללי 1,973 גיל 3,576 בנשים

10K

פברואר 2015
8,565 כללי 541 גיל 3,025 בנשים גיל 40

10K

מרץ 2014

53:51

תוצאת השנה
599 כללי 16 גיל 39 בנשים גיל 24

10K

מרץ 2014
1,786 כללי 85 גיל 135 בנשים גיל 24

10K

פברואר 2014
7,498 כללי 648 גיל 1,475 בנשים גיל 21

10K

אוקטובר 2013

44:18

שיא אישי
501 כללי 3 גיל 14 בנשים גיל 54

10K

אוקטובר 2013
10,994 כללי 1,150 גיל 1,851 בנשים גיל 20

10K

אוקטובר 2013
13,888 כללי 1,904 גיל 3,127 בנשים גיל 37

10K

אוקטובר 2013
16,178 כללי 255 גיל 4,356 בנשים גיל 50

10K

אוקטובר 2013
260 כללי גיל 3710K

פברואר 2013
484 כללי גיל 36

10K

אוקטובר 2012

1:26:36

תוצאת השנה

10K

מרץ 2011

1:18:05

תוצאת השנה

10K

מאי 2010

1:06:36

תוצאת השנה
3,493 כללי גיל 33

10K

מרץ 2010
1,076 כללי גיל 17

10K

אוקטובר 2009

52:56

תוצאת השנה

10K

אפריל 2009
3,644 כללי 593 בנשים גיל 32

10K

ינואר 2008

48:28

תוצאת השנה

10K

מרץ 2007

1:09:08

תוצאת השנה

15K

15K

נובמבר 2015

1:21:30

שיא אישי
1,204 כללי 37 גיל 144 בנשים גיל 33

15K

יוני 2013

1:35:44

תוצאת השנה
237 כללי 12 גיל גיל 20

חצי מרתון

21.1K

פברואר 2018

2:36:19

תוצאת השנה
8,173 כללי 476 גיל 2,195 בנשים

21.1K

דצמבר 2016

2:48:23

תוצאת השנה
2,261 כללי 153 גיל 491 בנשים גיל 41

21.1K

דצמבר 2015
2,389 כללי 135 גיל 507 בנשים גיל 44

21.1K

יוני 2015

2:09:46

שיא אישי
276 כללי 39 בנשים גיל 40

21.1K

פברואר 2015
6,303 כללי 354 גיל 1,474 בנשים גיל 44

21.1K

נובמבר 2014

2:14:31

תוצאת השנה
266 כללי 11 גיל 59 בנשים גיל 21

21.1K

מרץ 2014
3,541 כללי 42 גיל 666 בנשים גיל 19

תוצאות נוספות

2k
לפני 7 ימים
182 כללי 16 גיל 75 בנשים

נובמבר 2018
366 כללי 89 גיל 121 בנשים גיל 50

אוקטובר 2018
3,558 כללי 1,759 גיל 2,032 בנשים

יוני 2018
577 כללי 176 גיל 176 בנשים גיל 47

מרץ 2018
511 כללי 511 גיל 511 בנשים גיל 47

נובמבר 2017
312 כללי 106 גיל 129 בנשים גיל 49

מאי 2017
916 כללי 135 גיל 135 בנשים

אפריל 2017
147 כללי 147 גיל 147 בנשים גיל 20

אפריל 2017
842 כללי 842 גיל 842 בנשים גיל 40

אפריל 2017
933 כללי 933 גיל 933 בנשים גיל 54

אפריל 2017
949 כללי 949 גיל 949 בנשים גיל 44

אפריל 2017
981 כללי 981 גיל 981 בנשים גיל 14

20 כללי 7 גיל 8 בנשים

דצמבר 2016
292 כללי 19 גיל 126 בנשים גיל 53

נובמבר 2016
309 כללי 84 גיל 108 בנשים גיל 43

ספטמבר 2016
78 כללי 2 גיל 19 בנשים גיל 13


אפריל 2016
35 כללי 35 גיל 35 בנשים גיל 34

אפריל 2016
811 כללי 811 גיל 811 בנשים גיל 57

אפריל 2016
1,025 כללי 1,025 גיל 1,025 בנשים גיל 53

447 כללי 31 גיל 133 בנשים

פברואר 2016
331 כללי 69 גיל 107 בנשים גיל 39

694 כללי 109 גיל 345 בנשים

יוני 2015
20 כללי 3 בנשים גיל 33

פברואר 2015
216 כללי 216 גיל 216 בגברים גיל 34

אוקטובר 2014
6,815 כללי 538 גיל 893 בנשים

אוקטובר 2014
10,469 כללי 1,363 גיל 2,311 בנשים

אוקטובר 2014
15,519 כללי 1,437 גיל 5,099 בנשים

יוני 2014
28 כללי 28 גיל 28 בנשים גיל 11

יוני 2014
7 כללי 2 גיל 7 בגברים גיל 64

אפריל 2014
132 כללי 5 גיל 22 בנשים

נובמבר 2013
1,266 כללי 6 גיל 120 בנשים

יולי 2013
34 כללי גיל 62

מאי 2012
26 כללי גיל 61

אפריל 2012
19 כללי גיל 61

1.5
נובמבר 2010
155 כללי 28 גיל גיל 11


הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

תמר כהן