תמי אנגל

שיאים אישיים

תוצאות אחרונות

תמי אנגל

5K

מרץ 2018

41:19

שיא אישי
6 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 53

אפריל 2014
442 כללי 442 בנשים גיל 42

5K

5K

מרץ 2018

41:19

שיא אישי
6 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 53

תוצאות נוספות

אפריל 2014
442 כללי 442 בנשים גיל 42