תמיר איש טוב

תוצאות אחרונות

תמיר איש טוב
3 כללי 1 גיל 3 בגברים גיל 18

10K

אפריל 2017

35:31

שיא אישי
21 כללי 3 גיל 21 בגברים

7 כללי 3 גיל 7 בגברים גיל 18

2K

2K

יוני 2013

6:19

שיא אישי


2K

אוקטובר 2012

7:03

תוצאת השנה
2 כללי 2 גיל

5K

5K

דצמבר 2016

17:08

תוצאת השנה
3 כללי 3 גיל 3 בגברים

5K

ספטמבר 2016
3 כללי 1 גיל 3 בגברים

5K

אפריל 2016
7 כללי 7 גיל 7 בגברים

5K

אפריל 2016
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 17

5K

מרץ 2016
9 כללי 9 גיל 9 בגברים

5K

דצמבר 2015
3 כללי 2 גיל 3 בגברים

5K

נובמבר 2015
5 כללי 1 גיל 5 בגברים גיל 16

5K

ספטמבר 2015

17:05

שיא אישי
3 כללי 2 גיל 3 בגברים

5K

מאי 2015

5K

מרץ 2015
2 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 16

5K

דצמבר 2014

17:23

תוצאת השנה
2 כללי 2 גיל 2 בגברים

5K

מרץ 2014
7 כללי 5 גיל 7 בגברים

5K

נובמבר 2013
11 כללי 11 בגברים גיל 14

5K

פברואר 2013

19:15

תוצאת השנה

5K

דצמבר 2012

18:41

תוצאת השנה
10 כללי 8 גיל

5K

דצמבר 2011

20:58

תוצאת השנה
30 כללי 13 גיל

10K

10K

אפריל 2017

35:31

שיא אישי
21 כללי 3 גיל 21 בגברים

10K

פברואר 2015

39:08

תוצאת השנה
74 כללי 17 גיל 69 בגברים גיל 16

10K

מרץ 2013

41:55

תוצאת השנה
129 כללי 123 בגברים גיל 14

תוצאות נוספות

3 כללי 1 גיל 3 בגברים גיל 18

7 כללי 3 גיל 7 בגברים גיל 18


דצמבר 2016
6 כללי 3 גיל 6 בגברים גיל 17

אוקטובר 2016
5 כללי 4 גיל 5 בגברים גיל 17

ספטמבר 2016
4 כללי 2 גיל 4 בגברים גיל 17

ספטמבר 2016
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 17

יוני 2016
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 17

3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 17

מאי 2016
7 כללי 5 גיל 7 בגברים גיל 17

5 כללי 3 גיל 5 בגברים גיל 17

דצמבר 2015
5 כללי 4 גיל 5 בגברים גיל 16

אוקטובר 2015
11 כללי 8 גיל 11 בגברים

אוקטובר 2015
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 16

ספטמבר 2015
4 כללי 3 גיל 4 בגברים

יוני 2015
7 כללי 7 גיל 7 בגברים גיל 16

מאי 2015
10 כללי 7 גיל 10 בגברים גיל 16

מאי 2015
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 16

אפריל 2015
9 כללי 5 גיל 8 בגברים גיל 16

אפריל 2015
6 כללי 4 גיל 6 בגברים גיל 16

מרץ 2015
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 16


1 כללי 1 גיל 1 בגברים

1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 15

ספטמבר 2014
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 15

2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 15

מאי 2014
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 15

1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 15

אפריל 2014
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 15


נובמבר 2013
2 כללי 2 בגברים גיל 14

נובמבר 2013
15 כללי 7 גיל 13 בגברים גיל 14

אוקטובר 2013
17 כללי גיל 14
יוני 2013
46 כללי גיל 14
דצמבר 2012
2 כללי גיל 13


אוקטובר 2011
10 כללי גיל 12

אפריל 2011
15 כללי גיל 12

אפריל 2010
8 כללי גיל 11


אוקטובר 2009
22 כללי גיל 10

ספטמבר 2009
27 כללי גיל 10

יוני 2009
23 כללי גיל 10

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

תמיר איש טוב