תומר שחר

תוצאות אחרונות

תומר שחר

21.1K

ינואר 2019

1:20:10

תוצאת השנה
26 כללי 17 גיל 26 בגברים גיל 23

42.2K

דצמבר 2018

2:38:54

שיא אישי

5K

נובמבר 2018
432 כללי 185 גיל 353 בגברים גיל 11

2K

2K

מאי 2013

13:58

שיא אישי

5K

5K

נובמבר 2018
432 כללי 185 גיל 353 בגברים גיל 11

5K

ספטמבר 2018

26:08

תוצאת השנה
146 כללי 31 גיל 126 בגברים גיל 24

5K

ספטמבר 2015
8 כללי 3 גיל 8 בגברים

5K

ינואר 2015

17:55

שיא אישי

5K

ינואר 2010

34:27

תוצאת השנה
133 כללי 83 גיל

10K

10K

אוקטובר 2018
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 22

10K

יוני 2018

34:29

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 22

10K

מאי 2018
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 22

10K

אפריל 2018
19 כללי 1 גיל 19 בגברים גיל 22

10K

מרץ 2018
16 כללי 12 גיל 16 בגברים גיל 22

10K

נובמבר 2017
448 כללי 90 גיל 397 בגברים גיל 32

10K

אוקטובר 2017
39 כללי 38 בגברים גיל 41

10K

מרץ 2017

34:30

תוצאת השנה
13 כללי 12 גיל 13 בגברים גיל 21

10K

אוקטובר 2016
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

10K

יוני 2016
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

10K

מאי 2016
31 כללי 11 גיל 29 בגברים

10K

ינואר 2016

34:36

תוצאת השנה
9 כללי 8 גיל 9 בגברים גיל 20

10K

דצמבר 2015
16 כללי 2 גיל 16 בגברים

10K

דצמבר 2015

34:26

שיא אישי
6 כללי 6 גיל 6 בגברים גיל 19

10K

אוקטובר 2015
3 כללי 1 גיל 3 בגברים

10K

אוקטובר 2015
115 כללי 104 בגברים

10K

מאי 2015

10K

מאי 2015
27 כללי 6 גיל 27 בגברים

10K

ינואר 2015
19 כללי 4 גיל 19 בגברים גיל 19

10K

דצמבר 2014
18 כללי 2 גיל 18 בגברים

10K

נובמבר 2014

36:54

תוצאת השנה
10 כללי 4 גיל 10 בגברים

10K

נובמבר 2014
9 כללי 2 גיל 9 בגברים

10K

אוגוסט 2014
25 כללי 23 בגברים גיל 27

10K

מאי 2014
441 כללי 214 גיל 416 בגברים

10K

אפריל 2014
103 כללי 41 גיל 95 בגברים

10K

מרץ 2014
68 כללי 14 גיל 60 בגברים גיל 18

10K

יולי 2013
20 כללי גיל 17


10K

אפריל 2013
24 כללי 4 גיל

10K

מרץ 2013

39:41

תוצאת השנה
51 כללי גיל 17

10K

מרץ 2012

42:49

תוצאת השנה

10K

נובמבר 2011

10K

מאי 2011
295 כללי

10K

מרץ 2011

44:07

תוצאת השנה

10K

יוני 2008

50:22

תוצאת השנה
384 כללי גיל 21

15K

15K

נובמבר 2016

52:22

שיא אישי
17 כללי 8 גיל 17 בגברים גיל 20

15K

נובמבר 2015

55:43

תוצאת השנה
38 כללי 2 גיל 38 בגברים גיל 19

15K

נובמבר 2014

58:31

תוצאת השנה
73 כללי 1 גיל 70 בגברים גיל 18

חצי מרתון

21.1K

ינואר 2019

1:20:10

תוצאת השנה
26 כללי 17 גיל 26 בגברים גיל 23

21.1K

אוגוסט 2018

1:24:33

תוצאת השנה
13 כללי 13 גיל 13 בגברים

21.1K

דצמבר 2017
61 כללי 35 גיל 57 בגברים גיל 21

21.1K

פברואר 2017

1:15:27

תוצאת השנה
5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 21

21.1K

אוקטובר 2016

21.1K

פברואר 2016
175 כללי 89 גיל 169 בגברים גיל 20

21.1K

ינואר 2016

1:15:02

שיא אישי

21.1K

נובמבר 2015
10 כללי 1 גיל 9 בגברים

21.1K

ספטמבר 2015

1:16:27

תוצאת השנה
44 כללי גיל 19

21.1K

אוגוסט 2015
72 כללי 69 גיל 69 בגברים

21.1K

מרץ 2015
218 כללי 2 גיל 190 בגברים גיל 19

21.1K

פברואר 2015
25 כללי 20 גיל 25 בגברים גיל 19

21.1K

דצמבר 2014

1:22:12

תוצאת השנה
48 כללי 1 גיל 46 בגברים

21.1K

פברואר 2011

1:46:17

תוצאת השנה
411 כללי

מרתון

42.2K

דצמבר 2018

2:38:54

שיא אישי


42.2K

פברואר 2018
19 כללי 13 גיל 19 בגברים גיל 22

42.2K

ינואר 2018
23 כללי 11 גיל 21 בגברים גיל 22

42.2K

אפריל 2017
510 כללי 69 גיל 464 בגברים גיל 21

42.2K

ינואר 2017

2:45:18

תוצאת השנה
16 כללי 12 גיל 14 בגברים גיל 21

42.2K

ספטמבר 2016

2:40:24

תוצאת השנה
294 כללי 64 גיל 287 בגברים

42.2K

אפריל 2016
116 כללי 24 גיל 105 בגברים גיל 20

42.2K

מרץ 2015

2:44:13

תוצאת השנה

חצי איש ברזל

70.3

ינואר 2018

5:26:29

שיא אישי
17 כללי 2 גיל 16 בגברים

תוצאות נוספות

ינואר 2018
17 כללי 4 גיל גיל 42

יולי 2017
6 כללי 6 גיל 6 בגברים גיל 21


נובמבר 2016
26 כללי 7 גיל 24 בגברים גיל 20

21k
אוקטובר 2016
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

21k
אוקטובר 2016
2 כללי 1 גיל 2 בגברים

אוקטובר 2016
5 כללי 4 גיל 5 בגברים גיל 40

מרץ 2016
51 כללי 27 גיל 46 בגברים גיל 20

30K
פברואר 2016
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

נובמבר 2015
264 כללי 57 גיל 234 בגברים גיל 30

40 כללי 3 גיל 40 בגברים

אוקטובר 2014
1,918 כללי 1,136 גיל 1,831 בגברים

מאי 2014
456 כללי 174 גיל 423 בגברים גיל 29

אוגוסט 2013
93 כללי 50 גיל גיל 26


מרץ 2004
21 כללי גיל 17

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

תומר שחר