תומר סבג

תוצאות אחרונות

תומר סבג

10K

נובמבר 2018
16,219 כללי 4,869 גיל 10,190 בגברים גיל 38

10K

ספטמבר 2018

54:54

תוצאת השנה
190 כללי 130 גיל 162 בגברים

10K

יולי 2018
148 כללי 46 גיל 125 בגברים גיל 32

10K

10K

נובמבר 2018
16,219 כללי 4,869 גיל 10,190 בגברים גיל 38

10K

ספטמבר 2018

54:54

תוצאת השנה
190 כללי 130 גיל 162 בגברים

10K

יולי 2018
148 כללי 46 גיל 125 בגברים גיל 32

10K

פברואר 2018
13,365 כללי 3,372 גיל 7,865 בגברים

10K

מאי 2017

53:55

תוצאת השנה
140 כללי 12 גיל 129 בגברים

10K

מרץ 2011

43:31

שיא אישי

10K

מאי 2007

44:55

תוצאת השנה
65 כללי 13 גיל

חצי מרתון

21.1K

אפריל 2018

1:39:47

תוצאת השנה
2,462 כללי 444 גיל 2,206 בגברים

21.1K

אפריל 2016

1:34:52

תוצאת השנה
1,896 כללי 286 גיל

21.1K

מרץ 2015

1:34:33

שיא אישי
2,331 כללי 374 גיל 1,741 בגברים

מרתון

42.2K

ספטמבר 2016

3:31:20

שיא אישי
8,001 כללי 1,363 גיל 6,197 בגברים

42.2K

ספטמבר 2013

3:37:32

תוצאת השנה
8,647 כללי 7,509 בגברים

42.2K

ינואר 2011

4:37:42

תוצאת השנה
1,087 כללי 433 גיל גיל 24

תוצאות נוספות

יולי 2017
44 כללי 42 גיל 42 בגברים גיל 20

5km
מאי 2017
1,163 כללי 577 גיל 577 בגברים

47 כללי 38 גיל 38 בגברים

אוקטובר 2010יולי 2009
32 כללי גיל 16

אוקטובר 2008
25 כללי גיל 15מאי 2008
31 כללי גיל 15
הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

תומר סבג