תומר דגן

תוצאות אחרונות

תומר דגן
לפני 14 ימים
9 כללי 8 גיל 9 בנשים גיל 16

5K

פברואר 2019

26:17

תוצאת השנה
75 כללי 7 גיל 17 בנשים גיל 16

5K

דצמבר 2018

25:43

תוצאת השנה
83 כללי 10 גיל 11 בנשים גיל 15

2K

2K

ספטמבר 2017

8:20

שיא אישי
17 כללי 9 גיל 9 בנשים

2K

אפריל 2017
787 כללי 68 גיל 284 בנשים

2K

נובמבר 2016

9:05

תוצאת השנה
73 כללי 6 גיל 17 בנשים גיל 13

2K

יוני 2016
47 כללי 19 גיל 19 בנשים

2K

אפריל 2016
43 כללי 2 גיל 10 בנשים

2K

אפריל 2016
79 כללי 6 גיל 18 בנשים גיל 13

2K

נובמבר 2015
121 כללי 18 גיל 34 בנשים גיל 12

2K

מאי 2015
259 כללי 25 גיל 52 בנשים

2K

מרץ 2015

9:28

תוצאת השנה
42 כללי 12 גיל 12 בנשים

2K

נובמבר 2014

11:48

תוצאת השנה
253 כללי 30 גיל 72 בגברים גיל 11

5K

5K

פברואר 2019

26:17

תוצאת השנה
75 כללי 7 גיל 17 בנשים גיל 16

5K

דצמבר 2018

25:43

תוצאת השנה
83 כללי 10 גיל 11 בנשים גיל 15

5K

אוקטובר 2018
62 כללי 6 גיל 8 בנשים

5K

דצמבר 2017

24:34

שיא אישי
69 כללי 13 גיל 14 בנשים

5K

דצמבר 2016

24:42

תוצאת השנה
84 כללי 8 גיל 12 בנשים

15K

15K

מרץ 2017

25:58

שיא אישי
14 כללי 14 גיל 14 בנשים גיל 14

תוצאות נוספות

לפני 14 ימים
9 כללי 8 גיל 9 בנשים גיל 16

נובמבר 2018
73 כללי 8 גיל 11 בנשים גיל 15

אוקטובר 2018
19 כללי 19 גיל 19 בנשים גיל 15

10 כללי 10 גיל 10 בנשים גיל 15

יוני 2018

9 כללי 9 גיל 9 בנשים גיל 15

16 כללי 16 גיל 16 בנשים גיל 15

6 כללי 6 גיל 6 בנשים גיל 15


11 כללי 11 גיל 11 בנשים גיל 14

אוקטובר 2017
39 כללי 7 גיל 7 בנשים גיל 14

אוקטובר 2017
3 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 14

אוקטובר 2017
2 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 14

ספטמבר 2017
39 כללי 8 גיל 8 בנשים גיל 14

יולי 2017
21 כללי 8 גיל 8 בנשים גיל 14

10 כללי 10 גיל 10 בנשים גיל 14

13 כללי 13 גיל 13 בנשים גיל 14


13 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 14

10 כללי 10 גיל 10 בנשים גיל 14

אפריל 2017
41 כללי 11 גיל 11 בנשים גיל 14

2 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 14

דצמבר 2016
9 כללי 9 גיל 9 בנשים גיל 13

אוקטובר 2016
9 כללי 9 גיל 9 בנשים גיל 13

ספטמבר 2016
21 כללי 5 גיל 7 בנשים גיל 13

42 כללי 8 גיל 15 בנשים גיל 13

יוני 2016
17 כללי 10 גיל 17 בנשים גיל 13

מאי 2016
10 כללי 10 גיל 10 בנשים גיל 13


דצמבר 2015
19 כללי 10 גיל 19 בנשים גיל 12

463 כללי 318 גיל 221 בגברים

אוקטובר 2015
11 כללי 11 גיל 11 בנשים

אוקטובר 2015
19 כללי 10 גיל 19 בנשים גיל 12

ספטמבר 2015
16 כללי 10 גיל 16 בנשים

יוני 2015
29 כללי 15 גיל 29 בנשים גיל 12

מאי 2015
21 כללי 16 גיל 21 בגברים

אפריל 2015
24 כללי 11 גיל 24 בנשים גיל 12

מרץ 2015
23 כללי 12 גיל 23 בגברים גיל 12

דצמבר 2014
80 כללי 15 גיל 24 בגברים

אוקטובר 2014
22 כללי 13 גיל 22 בנשים גיל 11

אוקטובר 2014
23 כללי 15 גיל 23 בנשים גיל 11

ספטמבר 2014
35 כללי 15 גיל 15 בנשים גיל 11

יוני 2014
15 כללי 15 גיל 15 בנשים גיל 11

דצמבר 2012
15 כללי גיל 9
הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

תומר דגן