שרי גבאי פינדק

תוצאות אחרונות

שרי גבאי פינדק

5K

לפני 6 ימים
26 כללי 1 גיל 7 בנשים

10K

לפני 12 ימים
22 כללי 1 גיל 3 בנשים גיל 51

5K

לפני 13 ימים
7 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 51

2K

2K

דצמבר 2018

7:33

שיא אישי
20 כללי 1 גיל גיל 50

2K

מאי 2015

8:36

תוצאת השנה
2 כללי 2 גיל 2 בנשים

5K

5K

לפני 6 ימים
26 כללי 1 גיל 7 בנשים

5K

לפני 13 ימים
7 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 51

5K

לפני 20 ימים

21:22

תוצאת השנה
53 כללי 1 גיל 8 בנשים גיל 51

5K

דצמבר 2018

21:33

תוצאת השנה
44 כללי 1 גיל 3 בנשים גיל 50

5K

דצמבר 2018
23 כללי 1 גיל גיל 50

5K

מאי 2018
43 כללי 1 גיל 4 בנשים גיל 50

5K

מאי 2018
25 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 50

5K

אפריל 2018
16 כללי 1 גיל 2 בנשים

5K

אוקטובר 2017
23 כללי 1 גיל 3 בנשים

5K

ספטמבר 2017

22:09

תוצאת השנה
107 כללי 3 גיל 3 בנשים

5K

מאי 2017
43 כללי 1 גיל 1 בנשים

5K

מאי 2017
32 כללי 1 גיל 4 בנשים גיל 49

5K

דצמבר 2016
45 כללי 2 גיל 5 בנשים

5K

נובמבר 2016
25 כללי 1 גיל 4 בנשים

5K

אוקטובר 2016
22 כללי 1 גיל 3 בנשים

5K

ספטמבר 2016

21:10

שיא אישי
24 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 48

5K

ספטמבר 2016
61 כללי 2 גיל 6 בנשים

5K

יוני 2016
28 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 48

5K

יוני 2016
8 כללי 1 גיל 1 בנשים

5K

יוני 2016
35 כללי 1 גיל 1 בנשים

5K

מאי 2016
42 כללי 2 גיל 3 בנשים

5K

אפריל 2016
41 כללי 1 גיל 4 בנשים גיל 48

5K

מרץ 2016
22 כללי 3 גיל 3 בנשים

5K

ספטמבר 2015
127 כללי 7 גיל 19 בנשים

5K

יוני 2015
50 כללי 4 גיל 5 בנשים

5K

מאי 2015
13 כללי 3 גיל 13 בנשים

5K

אפריל 2015
42 כללי 4 בנשים גיל 47

5K

מרץ 2015

23:49

תוצאת השנה
21 כללי 1 גיל 2 בנשים

5K

דצמבר 2014

24:13

תוצאת השנה
49 כללי 3 גיל 15 בנשים גיל 46

5K

נובמבר 2014
25 כללי 2 גיל 5 בנשים

5K

ספטמבר 2014
87 כללי 2 גיל 13 בנשים גיל 46

5K

ספטמבר 2014
11 כללי 1 גיל 11 בנשים

5K

מרץ 2014
75 כללי 6 גיל 12 בנשים

5K

דצמבר 2013

24:13

תוצאת השנה
77 כללי 12 בנשים גיל 46

10K

10K

לפני 12 ימים
22 כללי 1 גיל 3 בנשים גיל 51

10K

מרץ 2019
93 כללי 1 גיל 10 בנשים גיל 51

10K

פברואר 2019

42:35

שיא אישי
147 כללי 2 גיל 6 בנשים גיל 51

10K

ינואר 2019
31 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 51

10K

דצמבר 2018

43:55

תוצאת השנה
47 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 50

10K

נובמבר 2018
77 כללי 1 גיל 7 בנשים גיל 50

10K

יוני 2018
30 כללי 1 גיל 7 בנשים גיל 50

10K

מאי 2018
86 כללי 1 גיל 5 בנשים גיל 50

10K

אפריל 2018
283 כללי 2 גיל 23 בנשים גיל 50

10K

מרץ 2018
107 כללי 3 גיל 12 בנשים גיל 50

10K

מרץ 2018
198 כללי 1 גיל 14 בנשים גיל 50

10K

פברואר 2018
138 כללי 3 גיל 10 בנשים

10K

דצמבר 2017

42:45

תוצאת השנה
59 כללי 1 גיל 2 בנשים

10K

אפריל 2017
355 כללי 9 גיל 25 בנשים

10K

מרץ 2017
157 כללי 4 גיל 11 בנשים גיל 49

10K

אוקטובר 2016
19 כללי 1 גיל 1 בנשים

10K

מאי 2016

46:20

תוצאת השנה
452 כללי 14 גיל 37 בנשים

10K

אפריל 2016
45 כללי 2 גיל 3 בנשים

10K

פברואר 2016
941 כללי 4 גיל 65 בנשים גיל 48

10K

ינואר 2016
271 כללי 5 גיל 37 בנשים גיל 48

10K

מאי 2015
114 כללי 7 גיל 14 בנשים

10K

פברואר 2015

47:49

תוצאת השנה
754 כללי 2 גיל 34 בנשים גיל 47

10K

ינואר 2015
232 כללי 4 גיל 26 בנשים גיל 47

10K

דצמבר 2014

48:36

תוצאת השנה
270 כללי 6 גיל 21 בנשים

10K

נובמבר 2014
341 כללי 2 גיל 18 בנשים גיל 46

10K

נובמבר 2014
23 כללי 1 גיל 2 בנשים

10K

אוקטובר 2014
30 כללי 2 גיל 2 בנשים

10K

אפריל 2014
166 כללי 6 גיל 13 בנשים

10K

מרץ 2014
1,429 כללי 5 גיל 88 בנשים גיל 46

10K

פברואר 2014
128 כללי 4 גיל 16 בנשים גיל 46

10K

ינואר 2014
255 כללי 18 בנשים

15K

15K

נובמבר 2017

1:05:56

שיא אישי
250 כללי 2 גיל 15 בנשים גיל 49

15K

פברואר 2017
151 כללי 1 גיל 12 בנשים גיל 49

15K

נובמבר 2016

1:07:40

תוצאת השנה
351 כללי 3 גיל 23 בנשים גיל 48

חצי מרתון

21.1K

מרץ 2019
228 כללי 2 גיל 14 בנשים גיל 51

21.1K

פברואר 2019

1:32:36

שיא אישי
336 כללי 1 גיל 17 בנשים גיל 51

21.1K

פברואר 2019
46 כללי 3 גיל 3 בנשים

21.1K

ינואר 2019
147 כללי 2 גיל 8 בנשים גיל 51

21.1K

דצמבר 2018

1:35:17

תוצאת השנה
229 כללי 1 גיל 12 בנשים

21.1K

נובמבר 2018
77 כללי 1 גיל 7 בנשים גיל 50

21.1K

מרץ 2017
213 כללי 1 גיל גיל 49

21.1K

פברואר 2017

1:35:18

תוצאת השנה
383 כללי 1 גיל 13 בנשים גיל 49

21.1K

דצמבר 2016

1:35:46

תוצאת השנה
307 כללי 2 גיל 21 בנשים גיל 48

21.1K

דצמבר 2015
994 כללי 6 גיל 72 בנשים גיל 47

21.1K

מרץ 2015
140 כללי 5 גיל 14 בנשים גיל 47

21.1K

מרץ 2015
921 כללי 6 גיל 63 בנשים גיל 47

21.1K

פברואר 2015

1:47:03

תוצאת השנה
52 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 47

21.1K

ינואר 2015
99 כללי 1 גיל 7 בנשים

21.1K

דצמבר 2014

1:48:40

תוצאת השנה
865 כללי 9 גיל 70 בנשים

21.1K

נובמבר 2014
68 כללי 5 גיל 6 בנשים גיל 46

21.1K

פברואר 2014
4,827 כללי 88 גיל 606 בנשים גיל 46

21.1K

דצמבר 2013

1:53:05

תוצאת השנה
1,570 כללי 125 בנשים גיל 45

מרתון

42.2K

ינואר 2018

3:20:49

שיא אישי
170 כללי 1 גיל 9 בנשים גיל 50

42.2K

ינואר 2017

3:27:28

תוצאת השנה
245 כללי 2 גיל 10 בנשים גיל 49

תוצאות נוספות

נובמבר 2018
316 כללי 1 גיל 17 בנשים גיל 50

יוני 2018
7 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 50

יוני 2018
133 כללי 1 גיל 6 בנשים גיל 50

מאי 2018
17 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 50

אפריל 2018
19 כללי 1 גיל 1 בנשים

11k
ספטמבר 2017
5 כללי 1 גיל 1 בנשים


אפריל 2017
20 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 49

אפריל 2017
8 כללי 8 גיל 8 בנשים גיל 49

69 כללי 1 גיל 8 בנשים גיל 48

10k
דצמבר 2016
92 כללי 2 גיל 6 בנשים

נובמבר 2016
49 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 48

אוקטובר 2016
28 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 48

ספטמבר 2016
25 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 48

ספטמבר 2016
11 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 48

11k
יולי 2016
9 כללי 1 גיל 1 בנשים

מאי 2016
41 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 48

אפריל 2016
3 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 48

מרץ 2016
689 כללי 5 גיל 49 בנשים גיל 48

נובמבר 2015
105 כללי 5 גיל 8 בנשים גיל 47

אוגוסט 2015
32 כללי 2 גיל 3 בנשים


41 כללי 3 גיל 3 בנשים


הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

שרי גבאי פינדק