שרון פרץ

תוצאות אחרונות

שרון פרץ

21.1K

לפני 2 ימים
4,714 כללי 716 גיל 3,932 בגברים

21.1K

לפני 2 ימים
6,866 כללי 2,175 גיל 5,301 בגברים

10K

לפני 2 ימים

56:06

תוצאת השנה
3,553 כללי 303 גיל 3,078 בגברים

5K

5K

נובמבר 2018
228 כללי 48 גיל 206 בגברים גיל 37

5K

פברואר 2018

24:41

תוצאת השנה
120 כללי 24 גיל 119 בגברים

5K

נובמבר 2017

30:04

תוצאת השנה
331 כללי 37 גיל 264 בגברים גיל 36

5K

אוקטובר 2012
124 כללי גיל 41

5K

ספטמבר 2012

29:01

תוצאת השנה
189 כללי 176 גיל

5K

יוני 2007

21:41

שיא אישי

10K

10K

לפני 2 ימים

56:06

תוצאת השנה
3,553 כללי 303 גיל 3,078 בגברים

10K

לפני 2 ימים
4,175 כללי 78 גיל 623 בנשים

10K

ינואר 2019
750 כללי 260 גיל 616 בגברים גיל 39

10K

ינואר 2019
803 כללי 27 גיל 155 בנשים גיל 47

10K

נובמבר 2018
414 כללי 55 גיל 141 בנשים גיל 46

10K

נובמבר 2018
3,941 כללי 935 גיל 3,469 בגברים גיל 45

10K

נובמבר 2018
4,449 כללי 1,068 גיל 3,865 בגברים גיל 43

10K

נובמבר 2018
691 כללי 24 גיל 140 בנשים גיל 46

10K

אוקטובר 2018
28 כללי 28 גיל 28 בגברים

10K

אוגוסט 2018
14 כללי 14 גיל 14 בגברים

10K

יולי 2018
191 כללי 53 גיל 156 בגברים גיל 45

10K

אפריל 2018

39:58

תוצאת השנה
118 כללי 14 גיל 109 בגברים גיל 47

10K

אפריל 2018
32 כללי 30 גיל 30 בגברים גיל 38

10K

מרץ 2018
159 כללי 21 גיל 34 בנשים גיל 47

10K

פברואר 2018
5,771 כללי 2,226 גיל 4,532 בגברים גיל 38

10K

אוקטובר 2017
2,948 כללי 684 גיל 2,663 בגברים גיל 44

10K

אוקטובר 2017
4,083 כללי 956 גיל 3,614 בגברים גיל 42

10K

מרץ 2017
270 כללי 90 גיל 209 בגברים גיל 46

10K

פברואר 2017
4,650 כללי 2,013 גיל 3,917 בגברים גיל 37

10K

ינואר 2017
373 כללי 314 גיל 306 בגברים

10K

ינואר 2017

39:39

שיא אישי
53 כללי 4 גיל 49 בגברים גיל 46

10K

ינואר 2017
323 כללי 121 גיל 284 בגברים גיל 37

10K

נובמבר 2016
2,745 כללי 1,435 גיל 2,527 בגברים גיל 36

10K

נובמבר 2016
3,143 כללי 749 גיל 2,877 בגברים גיל 43

10K

נובמבר 2016
4,731 כללי 1,167 גיל 4,206 בגברים גיל 45

10K

ספטמבר 2016

43:54

תוצאת השנה
27 כללי 6 גיל 27 בגברים גיל 45

10K

פברואר 2016
2,853 כללי 336 גיל 2,531 בגברים גיל 43

10K

פברואר 2016
3,496 כללי 392 גיל 3,015 בגברים גיל 40

10K

ינואר 2016
118 כללי 30 גיל 96 בגברים גיל 40

10K

נובמבר 2015

41:35

תוצאת השנה
19 כללי 14 גיל 19 בגברים

10K

אוקטובר 2015
3,489 כללי 839 גיל 3,069 בגברים גיל 42

10K

ינואר 2015
201 כללי 23 גיל 180 בגברים גיל 44

10K

נובמבר 2014
506 כללי 33 גיל 94 בנשים

10K

נובמבר 2014

40:49

תוצאת השנה
70 כללי 60 גיל 68 בגברים גיל 43

10K

מרץ 2014
6,258 כללי 413 גיל 4,374 בגברים גיל 43

10K

פברואר 2014
2,658 כללי 1,414 גיל 2,482 בגברים גיל 33

10K

אוקטובר 2013
1,824 כללי 1,159 גיל 1,750 בגברים גיל 38

10K

אוקטובר 2013
3,891 כללי 740 גיל 3,672 בגברים גיל 42

10K

אוקטובר 2013

43:37

תוצאת השנה
54 כללי גיל 42


10K

אפריל 2013
1,012 כללי 24 גיל גיל 42

10K

אוקטובר 2012

49:10

תוצאת השנה

10K

מאי 2010

48:04

תוצאת השנה
512 כללי גיל 35

10K

אפריל 2010
260 כללי

10K

אוגוסט 2008

2:17:30

תוצאת השנה

10K

נובמבר 2007

45:03

תוצאת השנה

15K

15K

מאי 2018

1:24:13

תוצאת השנה
131 כללי 41 גיל 118 בגברים גיל 38

15K

נובמבר 2017

1:02:17

שיא אישי
141 כללי 19 גיל 132 בגברים גיל 46

15K

אוקטובר 2017
62 כללי 50 גיל 60 בגברים גיל 46

15K

מאי 2017
189 כללי 53 גיל 175 בגברים גיל 37

15K

נובמבר 2013

1:50:50

תוצאת השנה
2,587 כללי 636 בנשים גיל 42

15K

נובמבר 2007

1:09:30

תוצאת השנה
299 כללי גיל 36

חצי מרתון

21.1K

לפני 2 ימים
4,714 כללי 716 גיל 3,932 בגברים

21.1K

לפני 2 ימים
6,866 כללי 2,175 גיל 5,301 בגברים

21.1K

ינואר 2019

1:27:35

תוצאת השנה
74 כללי 16 גיל 70 בגברים גיל 48

21.1K

נובמבר 2018

1:30:38

תוצאת השנה
10 כללי 9 גיל 9 בגברים גיל 47

21.1K

פברואר 2018
188 כללי 29 גיל 177 בגברים גיל 45

21.1K

פברואר 2018
4,089 כללי 619 גיל 3,510 בגברים גיל 45

21.1K

ינואר 2018
562 כללי 177 גיל 461 בגברים גיל 38

21.1K

ינואר 2018
1,052 כללי 72 גיל 299 בנשים גיל 47

21.1K

נובמבר 2017

1:27:14

שיא אישי
27 כללי 4 גיל 27 בגברים

21.1K

פברואר 2017
94 כללי 9 גיל 90 בגברים גיל 46

21.1K

דצמבר 2016
237 כללי 32 גיל 223 בגברים גיל 45

21.1K

פברואר 2016

1:29:33

תוצאת השנה
110 כללי 16 גיל 104 בגברים גיל 45

21.1K

פברואר 2016
5,584 כללי 181 גיל 1,051 בנשים גיל 36

21.1K

דצמבר 2015

2:20:20

תוצאת השנה
2,215 כללי 110 גיל 410 בנשים גיל 44

21.1K

דצמבר 2014

2:17:50

תוצאת השנה
2,531 כללי 144 גיל 463 בנשים

21.1K

דצמבר 2013

1:39:53

תוצאת השנה
801 כללי 39 בנשים גיל 42

21.1K

דצמבר 2013
3,070 כללי 553 בנשים גיל 42


21.1K

דצמבר 2012

1:40:24

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2011

1:45:02

תוצאת השנה

21.1K

מרץ 2010

1:48:50

תוצאת השנה

21.1K

מרץ 2009

1:45:19

תוצאת השנה

21.1K

נובמבר 2008

1:45:30

תוצאת השנה
574 כללי 350 גיל גיל 37


21.1K

נובמבר 2007

1:40:13

תוצאת השנה
469 כללי גיל 36


21.1K

דצמבר 2006

1:43:53

תוצאת השנה

מרתון

42.2K

לפני 7 ימים

3:08:32

שיא אישי
1,224 כללי 3 גיל 43 בנשים

42.2K

אפריל 2018
4,049 כללי 198 גיל 569 בנשים

42.2K

ינואר 2018

3:10:43

תוצאת השנה
98 כללי 19 גיל 91 בגברים גיל 47

42.2K

אפריל 2017

3:16:39

תוצאת השנה
1,337 כללי 187 גיל 1,257 בגברים

42.2K

פברואר 2017
1,947 כללי 53 גיל 243 בנשים גיל 46

42.2K

אפריל 2016

3:12:14

תוצאת השנה
593 כללי 91 גיל 579 בגברים גיל 45

42.2K

פברואר 2015

5:02:19

תוצאת השנה
294 כללי 67 גיל 290 בגברים גיל 44

42.2K

פברואר 2015
1,679 כללי 63 גיל 195 בנשים גיל 44

42.2K

ינואר 2014

3:44:12

תוצאת השנה
725 כללי 683 בגברים גיל 43

42.2K

ינואר 2013

3:36:46

תוצאת השנה
552 כללי 512 בגברים גיל 42

42.2K

מרץ 2012
276 כללי 251 בגברים גיל 41

42.2K

ינואר 2012

3:51:07

תוצאת השנה
703 כללי גיל 41

42.2K

ינואר 2011

3:28:12

תוצאת השנה
260 כללי 53 גיל גיל 40

42.2K

ינואר 2010

3:49:28

תוצאת השנה
467 כללי גיל 39

42.2K

ינואר 2008

3:42:39

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2007

3:45:09

תוצאת השנה

תוצאות נוספות

נובמבר 2016
466 כללי 27 גיל 69 בנשים גיל 45

נובמבר 2016
507 כללי 43 גיל 345 בגברים גיל 35

33k
אוקטובר 2016
28 כללי 19 גיל 27 בגברים

18 כללי 18 גיל 18 בגברים גיל 35

אוקטובר 2014
1,958 כללי 1,156 גיל 1,869 בגברים

737 כללי 44 גיל 116 בנשים גיל 43

אפריל 2009
23 כללי גיל 38

מרץ 2009
454 כללי גיל 38


יוני 2008
158 כללי גיל 37


אוקטובר 2006
210 כללי גיל 35

ספטמבר 2006
אפריל 2006
234 כללי גיל 35

אפריל 2006
55 כללי גיל 26

מאי 1997
51 כללי 17 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

שרון פרץ