שרון טל

תוצאות אחרונות

שרון טל
ינואר 2019
4 כללי 4 גיל 4 בנשים גיל 17


ינואר 2019
4 כללי 4 גיל 4 בנשים גיל 17

2K

2K

אפריל 2017

8:35

תוצאת השנה
49 כללי 1 גיל 7 בנשים

2K

נובמבר 2016
34 כללי 3 גיל 6 בנשים גיל 14

2K

אפריל 2016

8:22

שיא אישי
12 כללי 1 גיל 2 בנשים

2K

אוקטובר 2015
75 כללי 6 גיל 15 בנשים גיל 13

2K

מרץ 2015

8:52

תוצאת השנה
12 כללי 1 גיל 2 בגברים

2K

מרץ 2014

9:00

תוצאת השנה
26 כללי 2 בנשים גיל 12

2K

מאי 2013

15:14

תוצאת השנה

2K

נובמבר 2012

11:16

תוצאת השנה
209 כללי גיל 10

5K

5K

יולי 2018
240 כללי 16 גיל 108 בנשים גיל 53

5K

מאי 2018
137 כללי 17 גיל 55 בנשים

5K

אפריל 2018
1,030 כללי 647 בגברים

5K

מרץ 2018

28:50

תוצאת השנה
86 כללי 2 גיל 13 בנשים גיל 51

5K

יוני 2017
262 כללי 8 גיל 124 בנשים גיל 52

5K

מאי 2017

24:50

שיא אישי
29 כללי 26 גיל 26 בגברים

5K

מרץ 2017
133 כללי 7 גיל 43 בנשים גיל 50

5K

נובמבר 2012

32:01

תוצאת השנה
255 כללי גיל 34

5K

דצמבר 2009

29:23

תוצאת השנה
110 כללי 6 גיל

10K

10K

נובמבר 2018
501 כללי 30 גיל 192 בנשים גיל 51

10K

נובמבר 2018
13,956 כללי 403 גיל 4,665 בנשים גיל 53

10K

פברואר 2018

58:24

תוצאת השנה
4,205 כללי 35 גיל 686 בנשים גיל 53

10K

אוקטובר 2017
16,390 כללי 451 גיל 5,684 בנשים גיל 52

10K

יוני 2017

51:45

תוצאת השנה
110 כללי 34 גיל 91 בגברים גיל 39

10K

פברואר 2017
3,336 כללי 1,566 גיל 2,940 בגברים גיל 21

10K

נובמבר 2016

50:42

תוצאת השנה
1,724 כללי 932 גיל 1,614 בגברים גיל 38

10K

נובמבר 2016
6,702 כללי 281 גיל 1,010 בנשים גיל 41

10K

אוקטובר 2015

50:39

תוצאת השנה
1,116 כללי 619 גיל 1,035 בגברים גיל 37

10K

מרץ 2015
348 כללי 43 גיל 324 בגברים גיל 37

10K

פברואר 2015
2,613 כללי 43 גיל 274 בנשים גיל 42

10K

ינואר 2015
221 כללי 83 גיל 203 בגברים

10K

דצמבר 2013

54:07

תוצאת השנה
192 כללי 28 בנשים גיל 11

10K

אוקטובר 2013
6,462 כללי 3,560 גיל 5,861 בגברים גיל 35

10K

אוקטובר 2013
10,440 כללי 1,019 גיל 1,637 בנשים גיל 39

10K

אוגוסט 2013
325 כללי 292 גיל

10K

יולי 2013
90 כללי גיל 35

10K

מרץ 2013
2,985 כללי 2,710 בגברים גיל 35

10K

מרץ 2013
6,098 כללי 984 בנשים גיל 39

10K

מרץ 2013
598 כללי גיל 35


10K

דצמבר 2012
481 כללי 88 גיל

10K

נובמבר 2012
192 כללי 40 גיל

10K

אוקטובר 2012

46:54

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

מרץ 2012
1,670 כללי גיל 28

10K

נובמבר 2009
238 כללי 52 גיל

10K

אוקטובר 2009

43:18

שיא אישי

10K

מאי 2001

54:20

תוצאת השנה
139 כללי 70 גיל

15K

15K

נובמבר 2016

1:23:09

תוצאת השנה
1,312 כללי 328 גיל 1,152 בגברים גיל 38

15K

נובמבר 2015

1:24:48

תוצאת השנה
1,390 כללי 369 גיל 1,206 בגברים גיל 37

15K

נובמבר 2014

1:18:03

שיא אישי
1,111 כללי 322 גיל 1,021 בגברים גיל 36

15K

אוגוסט 2014
44 כללי 41 בגברים גיל 36

15K

נובמבר 2013

1:24:43

תוצאת השנה
1,523 כללי 1,341 בגברים גיל 35

חצי מרתון

21.1K

פברואר 2018

1:52:53

תוצאת השנה
2,340 כללי 391 גיל 2,097 בגברים גיל 40

21.1K

פברואר 2017

1:51:13

תוצאת השנה
2,080 כללי 884 גיל 1,925 בגברים גיל 39

21.1K

פברואר 2015

1:55:42

תוצאת השנה
2,275 כללי 1,145 גיל 2,096 בגברים גיל 31

21.1K

נובמבר 2014

1:47:41

שיא אישי
97 כללי 92 גיל 92 בגברים גיל 36

21.1K

יוני 2014
179 כללי 168 גיל 168 בגברים

21.1K

מרץ 2014
2,400 כללי 1,108 גיל 2,119 בגברים גיל 36

21.1K

פברואר 2014
4,356 כללי 2,050 גיל 3,862 בגברים גיל 36

21.1K

מרץ 2013

2:04:02

תוצאת השנה
3,761 כללי 3,357 בגברים גיל 29

מרתון

42.2K

אפריל 2017

4:11:16

תוצאת השנה
19,662 כללי 17,032 בגברים

42.2K

ספטמבר 2015

42.2K

פברואר 2015

3:28:25

שיא אישי
193 כללי 94 גיל 191 בגברים גיל 37

חצי איש ברזל

70.3

יולי 2016

6:34:34

שיא אישי
988 כללי 240 גיל

70.3

ינואר 2016
696 כללי 76 גיל 605 בגברים

60מ

60מ

מאי 2013
10 כללי

60מ

אפריל 2013
17 כללי

60מ

פברואר 2013

11.30

שיא אישי

60מ

דצמבר 2012

10.20

תוצאת השנה
47 כללי

תוצאות נוספות

ינואר 2019
4 כללי 4 גיל 4 בנשים גיל 17


ינואר 2019
4 כללי 4 גיל 4 בנשים גיל 17

נובמבר 2018
25 כללי 7 גיל 9 בנשים גיל 16

אוקטובר 2018
30 כללי 6 גיל 30 בנשים גיל 51

אוקטובר 2018
52 כללי 13 גיל 40 בגברים גיל 34אפריל 2018
19 כללי 2 גיל 6 בנשים גיל 51

מרץ 2018
393 כללי 393 גיל 393 בנשים גיל 45

מרץ 2018
1,174 כללי 1,174 גיל 1,174 בנשים גיל 53

פברואר 2018
4 כללי 4 גיל 4 בגברים

43 כללי 8 גיל 43 בנשים גיל 50

ספטמבר 2017
60 כללי 4 גיל 19 בנשים גיל 15

139 כללי 41 גיל 129 בגברים גיל 39


אפריל 2017
822 כללי 822 גיל 822 בנשים גיל 52

מרץ 2017
39 כללי 5 גיל 32 בגברים גיל 39

169 כללי 51 גיל 155 בגברים גיל 38

28 כללי 7 גיל 24 בגברים גיל 38

אוגוסט 2015
77 כללי 43 גיל 63 בגברים

202 כללי 68 גיל 180 בגברים גיל 37

מאי 2015
69 כללי 10 גיל 57 בגברים גיל 37

אפריל 2015
83 כללי 24 גיל 83 בגברים גיל 37

אוקטובר 2014
1,404 כללי 843 גיל 1,358 בגברים

אוקטובר 2014
398 כללי 104 גיל 341 בגברים


אוקטובר 2014
26 כללי 22 גיל 22 בגברים

ספטמבר 2014
75 כללי 29 גיל 64 בגברים גיל 36

105 כללי 38 גיל 105 בגברים גיל 36

מאי 2014
35 כללי 15 גיל 35 בנשים גיל 40

183 כללי 65 גיל 160 בגברים גיל 36

מאי 2014
79 כללי 13 גיל 69 בגברים גיל 36

אפריל 2014
278 כללי 12 גיל 29 בנשים גיל 40

נובמבר 2013
475 כללי 142 גיל 361 בגברים

נובמבר 2013
320 כללי 320 מגדר גיל 35

נובמבר 2013
18 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 11

אוקטובר 2013
81 כללי גיל 35


74 כללי 42 גיל גיל 35מאי 2013
153 כללי גיל 35

מאי 2013
1,504 כללי גיל 21


דצמבר 2012
10 כללי


מאי 2012
177 כללי גיל 39

אוקטובר 2010
1,052 כללי גיל 17

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

שרון טל