שרון אלימלך

תוצאות אחרונות

שרון אלימלך

5K

לפני 22 ימים

19:58

תוצאת השנה
24 כללי 13 גיל 24 בגברים גיל 47

42.2K

פברואר 2019

4:42:36

תוצאת השנה
1,926 כללי 65 גיל 260 בנשים גיל 46

10K

פברואר 2019

42:11

תוצאת השנה
221 כללי 20 גיל 218 בגברים

5K

5K

לפני 22 ימים

19:58

תוצאת השנה
24 כללי 13 גיל 24 בגברים גיל 47

5K

אוקטובר 2018
103 כללי 75 גיל 75 בגברים

5K

אוקטובר 2018

19:24

תוצאת השנה
15 כללי 7 גיל 15 בגברים גיל 46

5K

יוני 2016

19:30

תוצאת השנה

5K

ספטמבר 2012

19:49

תוצאת השנה

5K

אוקטובר 2011
5 כללי 1 גיל

5K

יוני 2011

19:37

תוצאת השנה
39 כללי 14 גיל גיל 39

5K

פברואר 2010

18:37

תוצאת השנה
9 כללי 3 גיל

5K

דצמבר 2009

5K

מאי 2009

18:15

תוצאת השנה
11 כללי 2 גיל

5K

יוני 2008

5K

מרץ 2008
11 כללי

5K

פברואר 2008

18:13

תוצאת השנה

5K

אוקטובר 2007

5K

יוני 2007

18:13

תוצאת השנה

5K

מאי 2007
3 כללי 1 גיל

5K

ינואר 2007
1 כללי 1 גיל

5K

אוקטובר 2006

18:00

שיא אישי
12 כללי 7 גיל

5K

ספטמבר 2006
4 כללי 2 גיל

5K

מאי 2006
4 כללי 1 גיל

10K

10K

פברואר 2019

42:11

תוצאת השנה
221 כללי 20 גיל 218 בגברים

10K

פברואר 2019
156 כללי 35 גיל 149 בגברים גיל 47

10K

נובמבר 2018

40:08

תוצאת השנה
66 כללי 7 גיל 62 בגברים גיל 46

10K

אוקטובר 2018
34 כללי 33 גיל 33 בגברים

10K

יולי 2018
15 כללי 4 גיל 15 בגברים גיל 46

10K

מאי 2018
24 כללי 10 גיל 24 בגברים גיל 46

10K

פברואר 2018
163 כללי 10 גיל 155 בגברים גיל 46

10K

נובמבר 2017
92 כללי 4 גיל 90 בגברים

10K

נובמבר 2017
26 כללי 10 גיל 26 בגברים גיל 45

10K

אוקטובר 2017
132 כללי 28 גיל 129 בגברים גיל 45

10K

מאי 2017
84 כללי 12 גיל 78 בגברים

10K

מאי 2017
20 כללי 6 גיל 20 בגברים גיל 45

10K

מרץ 2017
18 כללי 9 גיל 15 בגברים גיל 45

10K

מרץ 2017
84 כללי 5 גיל גיל 45

10K

פברואר 2017

40:02

תוצאת השנה
105 כללי 5 גיל 98 בגברים גיל 45

10K

ינואר 2017
27 כללי 28 גיל 27 בגברים

10K

נובמבר 2016
186 כללי 41 גיל 180 בגברים גיל 44

10K

יוני 2016

41:34

תוצאת השנה
41 כללי 9 גיל 40 בגברים

10K

אפריל 2016
20 כללי 7 גיל 20 בגברים גיל 44

10K

מרץ 2016
143 כללי 13 גיל 141 בגברים גיל 44

10K

פברואר 2016
233 כללי 31 גיל 218 בגברים גיל 44

10K

ינואר 2016
120 כללי 19 גיל 109 בגברים גיל 44

10K

נובמבר 2015
85 כללי 18 גיל 81 בגברים

10K

יוני 2015
11 כללי 10 בגברים גיל 43

10K

מאי 2015
25 כללי 7 גיל 24 בגברים

10K

מרץ 2015
29 כללי 1 גיל 28 בגברים גיל 43

10K

פברואר 2015

38:21

תוצאת השנה
53 כללי 3 גיל 50 בגברים גיל 43

10K

דצמבר 2014
309 כללי 8 גיל 30 בנשים

10K

נובמבר 2014

38:25

תוצאת השנה
21 כללי 3 גיל 19 בגברים

10K

נובמבר 2014
34 כללי 8 גיל 33 בגברים גיל 42

10K

ספטמבר 2014
30 כללי 13 גיל 26 בגברים גיל 42

10K

מרץ 2014
40 כללי 2 גיל 35 בגברים גיל 42

10K

אוקטובר 2013

1:02:19

תוצאת השנה
10,143 כללי 2,133 גיל 8,619 בגברים גיל 42

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012
78 כללי גיל 40

10K

מאי 2012
43 כללי גיל 40

10K

מרץ 2012
3,099 כללי גיל 40

10K

מרץ 2012
30 כללי 27 בגברים גיל 40


10K

ינואר 2012

38:54

תוצאת השנה
114 כללי 4 גיל גיל 40

10K

דצמבר 2011
39 כללי 11 גיל

10K

דצמבר 2011

10K

מאי 2011
56 כללי

10K

אפריל 2011

38:59

תוצאת השנה


10K

אוקטובר 2010

10K

מאי 2010
20 כללי גיל 38

10K

אפריל 2010
32 כללי

10K

מרץ 2010

10K

ינואר 2010

38:07

תוצאת השנה
70 כללי גיל 38

10K

אוקטובר 2009

10K

מאי 2009
15 כללי 5 גיל

10K

אפריל 2009

37:52

תוצאת השנה
29 כללי 28 בגברים גיל 22

10K

מרץ 2009

10K

ינואר 2009


10K

מאי 2008


10K

ינואר 2008

38:17

תוצאת השנה

10K

נובמבר 2007
40 כללי גיל 35

10K

אפריל 2007
16 כללי 7 גיל


10K

ינואר 2007

37:50

שיא אישי

10K

נובמבר 2006

37:53

תוצאת השנה

10K

אפריל 2006

10K

מרץ 2006
80 כללי גיל 34

10K

נובמבר 2005

37:56

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2005


10K

אפריל 2005
19 כללי 8 גיל

10K

מרץ 2005
85 כללי 67 גיל

10K

נובמבר 2004

10K

אוקטובר 2004
48 כללי 30 גיל

10K

אוקטובר 2004
7 כללי 4 גיל

10K

אוקטובר 2004
21 כללי 10 גיל

10K

אפריל 2004
28 כללי 13 גיל

10K

מרץ 2004

38:27

תוצאת השנה
72 כללי 58 גיל

10K

מרץ 2004
23 כללי 14 גיל

10K

נובמבר 2003

40:10

תוצאת השנה

10K

מרץ 2003
129 כללי 101 גיל

10K

פברואר 2002

40:26

תוצאת השנה
61 כללי 38 גיל

10K

מאי 2001

45:00

תוצאת השנה
55 כללי 7 גיל

15K

15K

נובמבר 2016

1:38:59

שיא אישי
2,505 כללי 263 גיל 563 בנשים גיל 43

חצי מרתון

21.1K

דצמבר 2018

2:20:46

תוצאת השנה
1,561 כללי 74 גיל 299 בנשים

21.1K

פברואר 2017

2:13:03

תוצאת השנה
5,696 כללי 310 גיל 1,119 בנשים גיל 44

21.1K

דצמבר 2016

2:08:34

תוצאת השנה
1,834 כללי 80 גיל 287 בנשים גיל 43


21.1K

אוקטובר 2015

2:06:09

תוצאת השנה
9,231 כללי 67 גיל 2,802 בנשים

21.1K

דצמבר 2012

1:39:41

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2006

1:29:36

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2005

1:31:18

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2004

1:24:58

שיא אישי
55 כללי 44 גיל

21.1K

דצמבר 2003

1:43:41

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2002

1:38:24

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2001

1:34:41

תוצאת השנה
89 כללי 44 גיל

מרתון

42.2K

פברואר 2019

4:42:36

תוצאת השנה
1,926 כללי 65 גיל 260 בנשים גיל 46

42.2K

פברואר 2014

3:05:37

שיא אישי
39 כללי 5 גיל 36 בגברים גיל 42

תוצאות נוספות

10k
דצמבר 2016
51 כללי 15 גיל 50 בגברים


מאי 2016
53 כללי 10 גיל 37 בגברים גיל 49

אפריל 2016
442 כללי 442 גיל 442 בנשים גיל 43

אוקטובר 2014
9,518 כללי 503 גיל 1,896 בנשים

מאי 2014
26 כללי 3 גיל 26 בגברים גיל 42

ינואר 2014
5 כללי 5 בגברים


נובמבר 2011
3 כללי גיל 39
ספטמבר 2009
34 כללי 5 גיל


מרץ 2009
56 כללי גיל 37


אוקטובר 2008


אפריל 2007
57 כללי 47 גיל


אפריל 2006
35 כללי 29 גילספטמבר 2005
42 כללי 21 גיל

אפריל 2005
28 כללי 22 גיל

ינואר 2005
54 כללי 24 גיל

מאי 2004
19 כללי 7 גיל

אפריל 2004
46 כללי 39 גיל


ינואר 2004
64 כללי 63 גיל

אוקטובר 2003
50 כללי 27 גיל
ינואר 2002
81 כללי 27 גיל

מאי 2001
122 כללי 34 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

שרון אלימלך