שני צביטוב

תוצאות אחרונות

שני צביטוב
לפני 14 ימים
2 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 17

5K

פברואר 2019

21:27

תוצאת השנה
41 כללי 3 גיל 4 בנשים גיל 17

יוני 2018
6 כללי 6 גיל 6 בנשים גיל 16

2K

2K

פברואר 2016
245 כללי 50 גיל 69 בנשים גיל 9

2K

פברואר 2016

8:55

שיא אישי
7 כללי 1 גיל 1 בנשים

2K

פברואר 2014

9:19

תוצאת השנה
43 כללי 4 גיל 5 בנשים גיל 12

2K

דצמבר 2013
91 כללי 19 בנשים גיל 11

2K

פברואר 2013

9:38

תוצאת השנה
46 כללי 4 בנשים גיל 11

2K

פברואר 2012

9:19

תוצאת השנה
29 כללי גיל 10

2K

דצמבר 2011

9:20

תוצאת השנה

5K

5K

פברואר 2019

21:27

תוצאת השנה
41 כללי 3 גיל 4 בנשים גיל 17

5K

מרץ 2018

23:10

תוצאת השנה
35 כללי 3 גיל 5 בנשים

5K

דצמבר 2017
55 כללי 10 גיל 11 בנשים

5K

יוני 2017

22:43

תוצאת השנה
25 כללי 6 גיל 5 בנשים גיל 15

5K

פברואר 2017
67 כללי 4 גיל 6 בנשים

5K

נובמבר 2016

25:45

תוצאת השנה
119 כללי 8 גיל 20 בנשים גיל 14

5K

מרץ 2016
260 כללי 6 גיל 26 בנשים גיל 14

5K

דצמבר 2015
65 כללי 3 גיל 10 בנשים גיל 13

5K

פברואר 2015

11:25

שיא אישי
20 כללי 2 גיל 2 בנשים

10K

10K

פברואר 2016

59:41

שיא אישי
363 כללי 4 גיל 52 בנשים גיל 14

15K

15K

מרץ 2017

22:22

שיא אישי
4 כללי 4 גיל 4 בנשים גיל 15

תוצאות נוספות

לפני 14 ימים
2 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 17

יוני 2018
6 כללי 6 גיל 6 בנשים גיל 16

2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 16

3 כללי 2 גיל 3 בנשים גיל 16

6 כללי 3 גיל 6 בנשים גיל 16


ינואר 2018
3 כללי 3 גיל גיל 16

1 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 15

נובמבר 2017
5 כללי 1 גיל 5 בנשים גיל 15

נובמבר 2017
72 כללי 2 גיל 4 בנשים גיל 15

אוקטובר 2017
53 כללי 8 גיל 8 בנשים גיל 15

יולי 2017
8 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 15

3 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 15

3 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 15

4 כללי 4 גיל 4 בנשים גיל 15

אפריל 2017
11 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 15

10 כללי 10 גיל 10 בנשים גיל 14

נובמבר 2016
82 כללי 2 גיל 5 בנשים גיל 14

אוקטובר 2016
42 כללי 8 גיל 8 בנשים גיל 14

13 כללי 13 גיל 13 בנשים


33 כללי 9 גיל 9 בנשים גיל 14

אפריל 2016
43 כללי 15 גיל 15 בנשים גיל 14


דצמבר 2015
12 כללי 7 גיל 12 בנשים גיל 13

אוקטובר 2015
6 כללי 6 גיל 6 בנשים

אוקטובר 2015
15 כללי 9 גיל 15 בנשים גיל 13

ספטמבר 2015
11 כללי 6 גיל 11 בנשים

יוני 2015
10 כללי 5 גיל 10 בנשים גיל 13

מאי 2015
12 כללי 12 גיל 12 בגברים

אפריל 2015
12 כללי 5 גיל 12 בנשים גיל 13

מרץ 2015
11 כללי 5 גיל 11 בגברים גיל 13

דצמבר 2014
99 כללי 12 גיל 22 בגברים

אוקטובר 2014
16 כללי 6 גיל 16 בנשים גיל 12

אוקטובר 2014
21 כללי 10 גיל 21 בנשים גיל 12

ספטמבר 2014
19 כללי 5 גיל 5 בנשים גיל 12

יוני 2014
24 כללי 14 גיל 24 בנשים גיל 12

פברואר 2014
70 כללי 9 גיל 15 בנשים גיל 11

נובמבר 2013
50 כללי 50 בנשים גיל 11מאי 2013
6 כללי גיל 11


פברואר 2013
22 כללי גיל 11

דצמבר 2012
19 כללי 4 בנשים גיל 10

דצמבר 2012
24 כללי גיל 10
פברואר 2012
35 כללי גיל 10

אוקטובר 2011
19 כללי גיל 9

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

שני צביטוב