שני בנארי

תוצאות אחרונות

שני בנארי
אוקטובר 2018
6 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 16

20 כללי 20 גיל 20 בנשים גיל 15

10K

אוקטובר 2017
2,686 כללי 51 גיל 248 בנשים גיל 49

5K

5K

מאי 2015

27:18

שיא אישי
189 כללי 25 גיל 25 בנשים גיל 13

10K

10K

אוקטובר 2017
2,686 כללי 51 גיל 248 בנשים גיל 49

10K

פברואר 2017

49:13

שיא אישי
1,123 כללי 7 גיל 62 בנשים גיל 15

15K

15K

מרץ 2017

26:12

שיא אישי
16 כללי 16 גיל 16 בנשים גיל 15

תוצאות נוספות

אוקטובר 2018
6 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 16

20 כללי 20 גיל 20 בנשים גיל 15

14 כללי 14 גיל 14 בנשים גיל 15


אפריל 2017
47 כללי 13 גיל 13 בנשים גיל 15

16 כללי 16 גיל 16 בנשים גיל 14

אוקטובר 2016
60 כללי 14 גיל 14 בנשים גיל 14

19 כללי 19 גיל 19 בנשים


דצמבר 2015
22 כללי 12 גיל 22 בנשים גיל 13

אוקטובר 2015
13 כללי 13 גיל 13 בנשים

יוני 2015
25 כללי 14 גיל 25 בנשים גיל 13

מרץ 2015
20 כללי 11 גיל 20 בגברים גיל 13

פברואר 2015
23 כללי 23 גיל 23 בגברים גיל 15

אוקטובר 2014

יוני 2014
20 כללי 10 גיל 20 בנשים גיל 12

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

שני בנארי