שניר אלפנדרי

שיאים אישיים

תוצאות אחרונות

שניר אלפנדרי

5K

נובמבר 2016

23:06

שיא אישי
8 כללי 8 גיל 8 בגברים גיל 25

5K

5K

נובמבר 2016

23:06

שיא אישי
8 כללי 8 גיל 8 בגברים גיל 25