שלי להנר

תוצאות אחרונות

שלי להנר
נובמבר 2018
6 כללי 4 גיל 4 בנשים


2K

אוקטובר 2018
18 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 10

2K

2K

אוקטובר 2018
18 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 10

2K

יוני 2018
50 כללי 5 גיל 16 בנשים גיל 10

2K

אפריל 2018

9:06

שיא אישי
4 כללי 1 גיל 4 בנשים גיל 10

2K

אוקטובר 2017

10:03

תוצאת השנה
22 כללי 4 גיל 4 בנשים

תוצאות נוספות

נובמבר 2018
6 כללי 4 גיל 4 בנשים25 כללי 2 גיל 7 בנשים גיל 10

אפריל 2018
26 כללי 9 גיל 26 בנשים גיל 10

28 כללי 28 גיל 28 בנשים

אוקטובר 2017
6 כללי 6 גיל 6 בנשים גיל 9

ספטמבר 2017
13 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 9

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

שלי להנר