שלומי לאון

תוצאות אחרונות

שלומי לאון

5K

פברואר 2019

17:43

תוצאת השנה
5 כללי 2 גיל 5 בגברים גיל 44

10K

ינואר 2019

39:47

תוצאת השנה
70 כללי 8 גיל 68 בגברים גיל 44

נובמבר 2018
42 כללי 10 גיל 41 בגברים גיל 43

5K

5K

פברואר 2019

17:43

תוצאת השנה
5 כללי 2 גיל 5 בגברים גיל 44

5K

דצמבר 2017

17:31

תוצאת השנה
12 כללי 10 גיל 11 בגברים

5K

מאי 2016

17:02

תוצאת השנה

5K

פברואר 2016
7 כללי 1 גיל 7 בגברים גיל 41

5K

מאי 2015

5K

מאי 2015

17:07

תוצאת השנה

5K

מאי 2014

16:38

תוצאת השנה


5K

מאי 2013
1 כללי 1 גיל

5K

אפריל 2013

16:47

תוצאת השנה

5K

מאי 2012

16:29

שיא אישי5K

יוני 2011

17:05

תוצאת השנה
6 כללי 1 גיל גיל 36


5K

יולי 2010

5K

מרץ 2010

17:05

תוצאת השנה

5K

יולי 2009

17:33

תוצאת השנה

5K

יוני 2009

5K

מאי 2009
1 כללי 1 גיל

5K

מאי 2009
5 כללי 2 גיל

5K

אוגוסט 2008

5K

יוני 2008

17:58

תוצאת השנה
5K

נובמבר 2007
32 כללי גיל 32

5K

נובמבר 2007
13 כללי 3 גיל

5K

ספטמבר 2007

5K

אוגוסט 2007
17 כללי 6 גיל גיל 32

5K

יוני 2007

18:11

תוצאת השנה

10K

10K

ינואר 2019

39:47

תוצאת השנה
70 כללי 8 גיל 68 בגברים גיל 44

10K

נובמבר 2018
660 כללי 151 גיל 615 בגברים גיל 43

10K

נובמבר 2018

35:07

תוצאת השנה
21 כללי 3 גיל 20 בגברים גיל 43

10K

אוקטובר 2018
2 כללי 2 גיל 2 בגברים

10K

ספטמבר 2018
20 כללי 20 גיל 20 בגברים


10K

מרץ 2018
11 כללי 2 גיל 11 בגברים גיל 43

10K

ינואר 2018
16 כללי 2 גיל 15 בגברים גיל 43

10K

נובמבר 2017
21 כללי 4 גיל 21 בגברים

10K

ספטמבר 2017

35:03

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

10K

מרץ 2017
28 כללי 4 גיל 25 בגברים גיל 42

10K

דצמבר 2016
5 כללי 1 גיל 5 בגברים

10K

אוקטובר 2016
7 כללי 5 גיל 7 בגברים

10K

יוני 2016
167 כללי 153 גיל 153 בגברים

10K

מאי 2016
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 41


10K

מאי 2016
15 כללי 2 גיל 14 בגברים


10K

אפריל 2016
6 כללי 1 גיל 6 בגברים גיל 41

10K

מרץ 2016

34:25

תוצאת השנה
20 כללי 3 גיל 19 בגברים גיל 41

10K

פברואר 2016
12 כללי 1 גיל 12 בגברים גיל 41


10K

דצמבר 2015
15 כללי 1 גיל 15 בגברים

10K

אוקטובר 2015
3 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 4010K

מאי 2015
15 כללי 3 גיל 15 בגברים

10K

אפריל 2015

10K

מרץ 2015
7 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2015

34:49

תוצאת השנה
16 כללי 3 גיל 16 בגברים גיל 40

10K

פברואר 2015
9,482 כללי 851 גיל 5,888 בגברים גיל 40

10K

ינואר 2015
4 כללי 2 גיל 4 בגברים

10K

ינואר 2015
13 כללי 2 גיל 13 בגברים גיל 40

10K

דצמבר 2014
22 כללי 7 גיל 21 בגברים גיל 39

10K

נובמבר 2014
7 כללי 6 גיל 7 בגברים גיל 39

10K

אוגוסט 2014
2 כללי 2 בגברים גיל 39

10K

יוני 2014
1 כללי 1 בגברים גיל 39

10K

מאי 2014
2 כללי 2 גיל 2 בגברים


10K

מאי 2014

34:27

תוצאת השנה
8 כללי 2 גיל 8 בגברים


10K

מרץ 2014
19 כללי 11 גיל 19 בגברים גיל 39

10K

ינואר 2014
4 כללי 4 בגברים

10K

דצמבר 2013
23 כללי 6 גיל 518 בגברים

10K

נובמבר 2013
4 כללי 4 בגברים גיל 38

10K

אוקטובר 2013
23 כללי גיל 38

10K

יוני 2013

10K

מאי 2013

35:06

תוצאת השנה


10K

אפריל 2013
7 כללי 5 גיל גיל 3810K

מרץ 2013
14 כללי גיל 38

10K

פברואר 2013

10K

יולי 2012
1 כללי גיל 37

10K

מאי 2012
9 כללי 6 גיל


10K

מאי 2012

34:11

שיא אישי


10K

אפריל 2012
4 כללי גיל 37

10K

מרץ 2012
15 כללי גיל 38
10K

נובמבר 2011

34:51

תוצאת השנה
25 כללי גיל 36


10K

מאי 2011
14 כללי 2 גיל גיל 36

10K

מאי 2011
22 כללי 8 גיל גיל 36


10K

אוקטובר 2010

10K

אפריל 2010

10K

אפריל 2010

36:06

תוצאת השנה
12 כללי 6 גיל10K

אוקטובר 2009

10K

אוקטובר 2009
66 כללי 43 גיל

10K

ספטמבר 2009
16 כללי 5 גיל

10K

יוני 2009
14 כללי

10K

אפריל 2009

37:59

תוצאת השנה
30 כללי 29 בגברים גיל 34

10K

אפריל 200910K

אוקטובר 2008
51 כללי גיל 33

10K

אוקטובר 2008

37:58

תוצאת השנה

10K

ספטמבר 2008
12 כללי 7 גיל


10K

מאי 2008
16 כללי

10K

מאי 2008
14 כללי 6 גיל

10K

אפריל 2008

10K

אפריל 2008
25 כללי גיל 33

10K

מרץ 2008

10K

מרץ 2008
72 כללי גיל 33


10K

פברואר 2008

10K

ינואר 2008
14 כללי 4 גיל

10K

נובמבר 2007

10K

נובמבר 2007

38:09

תוצאת השנה

10K

מאי 2007
24 כללי 6 גיל

10K

אפריל 2007
46 כללי 13 גיל

10K

מרץ 2007
48 כללי גיל 32


10K

אוקטובר 2006

42:39

תוצאת השנה
116 כללי 70 גיל

15K

15K

פברואר 2018

59:13

תוצאת השנה
51 כללי 17 גיל 48 בגברים גיל 43

15K

נובמבר 2017

58:22

תוצאת השנה
70 כללי 12 גיל 67 בגברים גיל 42

15K

נובמבר 2016

57:11

תוצאת השנה
54 כללי 8 גיל 51 בגברים גיל 41

15K

נובמבר 2015

55:23

תוצאת השנה
35 כללי 4 גיל 35 בגברים גיל 40

15K

נובמבר 2014

54:50

תוצאת השנה
28 כללי 8 גיל 28 בגברים גיל 39

15K

נובמבר 2013

55:25

תוצאת השנה
27 כללי 27 בגברים גיל 38

15K

נובמבר 2012

55:20

תוצאת השנה
26 כללי גיל 37

15K

נובמבר 2011

54:17

שיא אישי
18 כללי גיל 36

15K

נובמבר 2010

56:37

תוצאת השנה
33 כללי גיל 35

15K

נובמבר 2009

57:18

תוצאת השנה
38 כללי גיל 34

15K

נובמבר 2008

57:54

תוצאת השנה
35 כללי גיל 33

חצי מרתון

21.1K

פברואר 2018

1:19:38

תוצאת השנה
14 כללי 4 גיל 14 בגברים גיל 43

21.1K

אפריל 2017

1:24:33

תוצאת השנה
497 כללי 68 גיל 463 בגברים

21.1K

אוגוסט 2016

1:16:36

שיא אישי
4 כללי 4 גיל 4 בגברים

21.1K

נובמבר 2015

1:17:17

תוצאת השנה
4 כללי 2 גיל 4 בגברים

21.1K

אוגוסט 2015
8 כללי 8 גיל 8 בגברים

21.1K

מרץ 2015
5 כללי 1 גיל 5 בגברים גיל 40

21.1K

דצמבר 2014
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

21.1K

דצמבר 2014

1:17:35

תוצאת השנה
26 כללי 2 גיל 26 בגברים

21.1K

ספטמבר 2014
4 כללי 4 גיל 4 בגברים

21.1K

מרץ 2014
2 כללי 2 גיל 2 בגברים

21.1K

פברואר 2014
15 כללי 12 גיל 14 בגברים גיל 39

21.1K

פברואר 2014
8 כללי 6 גיל 7 בגברים גיל 39

21.1K

דצמבר 2013

1:16:52

תוצאת השנה
17 כללי 17 בגברים גיל 38


21.1K

יולי 2013
9 כללי גיל 38

21.1K

מרץ 2013
14 כללי 14 בגברים גיל 38


21.1K

פברואר 2013
6 כללי 4 גיל 5 בגברים גיל 38

21.1K

פברואר 2013
156 כללי גיל 38


21.1K

דצמבר 2012

1:17:30

תוצאת השנה

21.1K

אוקטובר 2012
2 כללי 1 גיל גיל 37

21.1K

אוגוסט 2012
6 כללי 6 גיל גיל 37

21.1K

פברואר 2012
3 כללי גיל 37

21.1K

דצמבר 2011

1:18:15

תוצאת השנה


21.1K

אוגוסט 2010

1:23:42

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2009

1:20:35

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2008

1:21:49

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2007

1:26:36

תוצאת השנה

21.1K

נובמבר 2007
101 כללי גיל 32

מרתון

42.2K

אפריל 2018

3:18:56

תוצאת השנה
2,838 כללי 569 גיל 2,623 בגברים

42.2K

ספטמבר 2017

2:54:45

תוצאת השנה
1,028 כללי 976 בגברים

42.2K

ספטמבר 2016

2:36:05

תוצאת השנה
180 כללי 26 גיל 173 בגברים

42.2K

אפריל 2016
1,451 כללי 293 גיל 1,223 בגברים גיל 41

42.2K

ינואר 2016
14 כללי 2 גיל 14 בגברים גיל 41

42.2K

ספטמבר 2015

2:38:17

תוצאת השנה

42.2K

ספטמבר 2014

2:34:59

שיא אישי
122 כללי 24 גיל 111 בגברים

42.2K

נובמבר 2013
180 כללי 32 גיל 158 בגברים גיל 38

42.2K

ספטמבר 2013
210 כללי 211 בגברים

42.2K

ינואר 2013

2:39:58

תוצאת השנה
40 כללי 40 בגברים גיל 38

42.2K

ספטמבר 2012

2:40:18

תוצאת השנה
184 כללי 45 גיל גיל 37

42.2K

אפריל 2011

2:50:12

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2011
48 כללי 40 גיל גיל 35

42.2K

ינואר 2010

2:57:32

תוצאת השנה
44 כללי גיל 35

42.2K

ינואר 2009

3:08:59

תוצאת השנה

תוצאות נוספות

נובמבר 2018
42 כללי 10 גיל 41 בגברים גיל 43

10k
דצמבר 2016
2 כללי 1 גיל 2 בגבריםמרץ 2016
12 כללי 1 גיל 11 בגברים גיל 41

19 כללי 19 גיל 19 בגברים

אוקטובר 2014
12 כללי 7 גיל 12 בגברים

ספטמבר 2014
2 כללי 2 בגברים גיל 39


אפריל 2014
7 כללי 2 גיל 7 בגברים גיל 39

פברואר 2014
3 כללי 3 בגברים גיל 39


דצמבר 2013
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 38


יולי 2012

נובמבר 2011
7 כללי 3 גיל גיל 36


מאי 2007
3 כללי 2 גיל

נובמבר 2006
181 כללי גיל 31

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

שלומי לאון