שלומי אלוס

תוצאות אחרונות

שלומי אלוס

21.1K

נובמבר 2018

1:28:26

תוצאת השנה
32 כללי 2 גיל 29 בגברים גיל 50

70.3

אוקטובר 2017

5:07:54

תוצאת השנה
19 כללי 7 גיל 19 בגברים גיל 48

ספטמבר 2017
22 כללי 4 גיל 17 בגברים גיל 48

10K

10K

אוקטובר 2015

40:28

תוצאת השנה
10 כללי 4 גיל 10 בגברים

10K

אוקטובר 2013

37:50

שיא אישי
39 כללי 2 גיל 38 בגברים גיל 45

10K

אוקטובר 2013
18 כללי גיל 45

10K

אוקטובר 2012

39:20

תוצאת השנה

10K

נובמבר 2011

1:00:51

תוצאת השנה

10K

נובמבר 2009

41:06

תוצאת השנה
67 כללי גיל 41

10K

מאי 2009
86 כללי גיל 41

10K

אפריל 2009
2,106 כללי 1,929 בגברים גיל 41


10K

יוני 2008

41:04

תוצאת השנה
55 כללי גיל 40

10K

נובמבר 2007

43:35

תוצאת השנה

10K

מרץ 2005

41:24

תוצאת השנה
183 כללי 140 גיל

10K

אוקטובר 2004
74 כללי 50 גיל

10K

אוקטובר 2004
29 כללי 17 גיל

10K

מרץ 2004

40:58

תוצאת השנה
95 כללי 55 גיל

15K

15K

נובמבר 2015

1:00:52

תוצאת השנה
4 כללי 2 גיל 4 בגברים

15K

נובמבר 2012

59:24

שיא אישי
75 כללי גיל 44

חצי מרתון

21.1K

נובמבר 2018

1:28:26

תוצאת השנה
32 כללי 2 גיל 29 בגברים גיל 50

21.1K

נובמבר 2015

1:26:24

תוצאת השנה
41 כללי 3 גיל 37 בגברים

21.1K

דצמבר 2013
436 כללי 420 בגברים גיל 45

21.1K

מרץ 2013

1:22:24

שיא אישי
32 כללי 30 בגברים גיל 45

21.1K

פברואר 2012

1:55:28

תוצאת השנה
262 כללי 66 גיל

21.1K

דצמבר 2009

1:27:53

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2008

1:28:38

תוצאת השנה

21.1K

נובמבר 2008
130 כללי 27 גיל גיל 40


21.1K

נובמבר 2007

1:32:37

תוצאת השנה
175 כללי גיל 39

21.1K

מרץ 2005

1:38:52

תוצאת השנה
69 כללי 19 גיל

21.1K

פברואר 2005
132 כללי 62 גיל

21.1K

דצמבר 2004

1:26:18

תוצאת השנה
66 כללי 51 גיל

21.1K

מרץ 2004
24 כללי 6 גיל

21.1K

פברואר 2004
111 כללי גיל 36

מרתון

42.2K

ינואר 2011

3:19:09

תוצאת השנה
197 כללי 37 גיל גיל 42

42.2K

ינואר 2010

3:08:32

שיא אישי
79 כללי גיל 42

42.2K

ינואר 2009

3:50:36

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2008

3:22:27

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2007

3:53:26

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2005

3:11:17

תוצאת השנה
67 כללי 49 גיל

חצי איש ברזל

70.3

אוקטובר 2017

5:07:54

תוצאת השנה
19 כללי 7 גיל 19 בגברים גיל 48

70.3

אוקטובר 2016

4:50:43

שיא אישי
27 כללי 6 גיל 24 בגברים גיל 47

70.3

ינואר 2013

6:19:20

תוצאת השנה
44 כללי 6 גיל

70.3

ינואר 2012

6:07:46

תוצאת השנה
65 כללי 18 גיל גיל 44

איש ברזל

איש ברזל

יולי 2013

10:26:33

שיא אישי
605 כללי 86 גיל

איש ברזל

יולי 2012

11:24:12

תוצאת השנה
588 כללי 132 גיל גיל 43

תוצאות נוספות

ספטמבר 2017
22 כללי 4 גיל 17 בגברים גיל 48

יוני 2017
12 כללי 6 גיל 12 בגברים גיל 49

יוני 2015
13 כללי 11 גיל 13 בגברים גיל 47

מאי 2015
11 כללי 3 גיל 11 בגברים גיל 47

3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 47

אפריל 2015
6 כללי 2 גיל 6 בגברים גיל 47

אוקטובר 2014
104 כללי 18 גיל 101 בגברים

מאי 2014
4 כללי 2 גיל 4 בגברים גיל 46דצמבר 2012
10 כללי גיל 44


אוקטובר 2012
21 כללי גיל 44

אוקטובר 2011
47 כללי גיל 43
נובמבר 2010
5 כללי 1 גיל גיל 41

אוקטובר 2010

מרץ 2010
51 כללי 43 גיל

נובמבר 2009
382 כללי גיל 41

אוקטובר 2009
15 כללי גיל 41


אוקטובר 2008
26 כללי גיל 40

ספטמבר 2008
104 כללי גיל 40


ספטמבר 2006נובמבר 2005
58 כללי 47 גיל

אפריל 2005
88 כללי 66 גיל

אפריל 2004
183 כללי 119 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

שלומי אלוס