שי פיפמן

תוצאות אחרונות

שי פיפמן
לפני 14 ימים
36 כללי 10 גיל 36 בגברים גיל 45

אוקטובר 2018
3 כללי 2 גיל 3 בגברים גיל 44

10K

אוקטובר 2018

41:24

תוצאת השנה
13 כללי 3 גיל 11 בגברים גיל 44

5K

5K

מרץ 2018

18:26

תוצאת השנה
5 כללי 3 גיל 5 בגברים

5K

אוגוסט 2009

17:28

תוצאת השנה
4 כללי 2 גיל

5K

אוגוסט 2008

16:55

תוצאת השנה

5K

אוקטובר 2007

19:44

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל

5K

יוני 2006

16:29

תוצאת השנה

5K

אוגוסט 2005

15:48

שיא אישי
2 כללי 2 גיל גיל 31

5K

אוגוסט 2004

16:34

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל

5K

נובמבר 2002

16:56

תוצאת השנה
3 כללי 3 בגברים גיל 28

10K

10K

אוקטובר 2018

41:24

תוצאת השנה
13 כללי 3 גיל 11 בגברים גיל 44

10K

יוני 2016

42:25

תוצאת השנה
4 כללי 2 גיל 4 בגברים גיל 42

10K

אוקטובר 2014

49:57

תוצאת השנה
103 כללי 93 גיל

10K

אוקטובר 2013

37:59

תוצאת השנה
42 כללי 35 גיל 41 בגברים גיל 39

10K

ספטמבר 2013
86 כללי 64 גיל 64 בגברים

10K

אוקטובר 2012

56:50

תוצאת השנה

10K

נובמבר 2011

58:29

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2010

10K

אפריל 2010
30 כללי 6 גיל


10K

פברואר 2010

35:27

תוצאת השנה

10K

פברואר 2010
82 כללי 19 גיל

10K

דצמבר 2009
5 כללי גיל 35

10K

אוקטובר 2009

10K

ספטמבר 2009
10 כללי 3 גיל

10K

אפריל 2009

32:45

תוצאת השנה

10K

מרץ 2009
4 כללי 4 גיל

10K

פברואר 2009
3 כללי 1 גיל

10K

ספטמבר 2008
6 כללי 4 גיל10K

פברואר 2008

33:45

תוצאת השנה

10K

נובמבר 2007
8 כללי גיל 33

10K

מרץ 2007

34:08

תוצאת השנה
5 כללי 4 גיל


10K

אפריל 2006
7 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2006

31:56

תוצאת השנה

10K

פברואר 2006
5 כללי 5 גיל


10K

אפריל 2005

33:30

תוצאת השנה

10K

מרץ 2005
3 כללי 2 גיל

10K

פברואר 2005
1 כללי 1 גיל

10K

נובמבר 2004

10K

אפריל 2004
5 כללי 4 גיל

10K

אפריל 2004

32:57

תוצאת השנה
4 כללי 1 גיל

10K

פברואר 2004
4 כללי גיל 30

10K

מאי 2003

35:55

תוצאת השנה
4 כללי 3 גיל

10K

אפריל 2002
13 כללי 10 גיל

10K

מרץ 2002

31:54

תוצאת השנה
4 כללי 2 גיל

10K

פברואר 2002
6 כללי 4 גיל

10K

אפריל 2001
4 כללי 3 גיל

10K

מרץ 2001
19 כללי 15 גיל

10K

מרץ 2001
5 כללי 4 גיל

10K

פברואר 2001

33:23

תוצאת השנה
7 כללי 7 גיל

10K

אוקטובר 1998

34:45

תוצאת השנה
14 כללי 11 גיל

10K

אפריל 1998
34 כללי 19 גיל

10K

מרץ 1998
18 כללי 13 גיל גיל 24

10K

פברואר 1998
3 כללי 2 גיל

10K

פברואר 1998
17 כללי 13 גיל גיל 24

10K

נובמבר 1997

31:32

שיא אישי
5 כללי 3 גיל


10K

אפריל 1997

10K

פברואר 1997
10 כללי 8 גיל גיל 23

10K

אפריל 1996

34:42

תוצאת השנה

10K

אפריל 1995

37:06

תוצאת השנה

10K

נובמבר 1994
11 כללי 11 גיל

10K

פברואר 1994

35:16

תוצאת השנה
14 כללי 4 גיל גיל 19

10K

אפריל 1993

35:36

תוצאת השנה
15 כללי 2 גיל


10K

מאי 1992

34:59

תוצאת השנה
5 כללי 1 גיל

10K

נובמבר 1991

35:21

תוצאת השנה

10K

פברואר 1990

10K

פברואר 1990

33:49

תוצאת השנה

10K

ינואר 1989

39:21

תוצאת השנה

15K

15K

פברואר 2018

56:59

תוצאת השנה
31 כללי 10 גיל 30 בגברים גיל 44

15K

פברואר 2016

1:13:11

תוצאת השנה
144 כללי 27 גיל 128 בגברים גיל 42

15K

נובמבר 2005

50:54

תוצאת השנה

15K

נובמבר 2004

50:43

שיא אישי
3 כללי 2 גיל

15K

נובמבר 2003

52:49

תוצאת השנה
7 כללי 4 גיל

חצי מרתון

21.1K

יולי 2017

1:30:32

תוצאת השנה
16 כללי 4 גיל 52 בגברים גיל 43

21.1K

פברואר 2016

1:42:30

תוצאת השנה
727 כללי 128 גיל 688 בגברים גיל 42

21.1K

דצמבר 2011

1:30:51

תוצאת השנה


21.1K

פברואר 2010

1:20:23

תוצאת השנה
13 כללי 8 גיל

21.1K

דצמבר 2009

1:14:38

תוצאת השנה

21.1K

אפריל 2008

1:27:27

תוצאת השנה
5 כללי 5 גיל

21.1K

דצמבר 2005

1:14:16

תוצאת השנה

21.1K

יולי 2005
9 כללי 8 גיל

21.1K

פברואר 2003

1:26:19

תוצאת השנה
30 כללי 15 גיל

21.1K

פברואר 2002

1:14:03

תוצאת השנה
7 כללי 7 גיל

21.1K

פברואר 2001

1:16:54

תוצאת השנה
15 כללי 15 גיל

21.1K

פברואר 1999

1:12:42

שיא אישי
9 כללי 7 גיל גיל 25

21.1K

מאי 1998

1:15:55

תוצאת השנה
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 25

21.1K

נובמבר 1997

1:17:18

תוצאת השנה
16 כללי 15 גיל גיל 23

מרתון

42.2K

פברואר 2018

3:26:09

תוצאת השנה
195 כללי 47 גיל 189 בגברים גיל 44

42.2K

נובמבר 2017

3:12:12

תוצאת השנה
7 כללי 1 גיל 7 בגברים גיל 43

42.2K

מאי 2010
2 כללי גיל 36

42.2K

ינואר 2010

2:41:28

תוצאת השנה
25 כללי גיל 36

42.2K

אפריל 2009

2:50:59

תוצאת השנה
2 כללי 2 בגברים גיל 35

42.2K

ינואר 2006

2:34:31

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2005

2:28:31

שיא אישי
13 כללי 13 גיל

42.2K

ינואר 2004

2:37:44

תוצאת השנה
8 כללי 2 גיל

42.2K

ינואר 2003

2:34:48

תוצאת השנה
14 כללי 14 גיל

42.2K

ינואר 2002

2:35:14

תוצאת השנה
12 כללי 11 גיל

42.2K

ינואר 2001

2:44:55

תוצאת השנה
9 כללי 8 גיל גיל 26

42.2K

ינואר 1996

2:57:20

תוצאת השנה
30 כללי 22 גיל

חצי איש ברזל

70.3

יוני 2016

5:25:24

תוצאת השנה
207 כללי 191 בגברים

70.3

ינואר 2013

5:52:06

תוצאת השנה
18 כללי 5 גיל

70.3

ינואר 2012

5:33:15

תוצאת השנה
13 כללי 6 גיל גיל 38

70.3

ינואר 2011

5:18:44

תוצאת השנה
11 כללי 5 גיל גיל 37

70.3

ספטמבר 2003

4:06:54

שיא אישי

70.3

מאי 2001

4:14:13

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל גיל 15

איש ברזל

איש ברזל

מרץ 2006

10:52:05

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל גיל 32

איש ברזל

אפריל 2003

9:11:27

שיא אישי
24 כללי 18 גיל

איש ברזל

יולי 2002

9:13:29

תוצאת השנה
48 כללי 17 גיל

תוצאות נוספות

לפני 14 ימים
36 כללי 10 גיל 36 בגברים גיל 45

אוקטובר 2018
3 כללי 2 גיל 3 בגברים גיל 44

6 כללי 1 גיל 6 בגברים גיל 44

ינואר 2018
162 כללי 42 גיל 162 מגדר

אוקטובר 2016
9 כללי 6 גיל 9 בגברים גיל 40

מרץ 2016
574 כללי 90 גיל 535 בגברים גיל 40

אוקטובר 2015
6 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 40

ספטמבר 2015
17 כללי 2 גיל 14 בגברים

5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 40


ספטמבר 2011
6 כללי 6 בגברים גיל 37

אוקטובר 2009
3 כללי 2 גיל

אוקטובר 2009
6 כללי גיל 35
מאי 2009
8 כללי 3 גילאוקטובר 2008
4 כללי גיל 34

אוקטובר 2008
7 כללי גיל 34אוקטובר 2007
7 כללי גיל 33
אוקטובר 2006
2 כללי גיל 32
אפריל 2006
2 כללי 2 גיל

מרץ 2006
1 כללי גיל 32

דצמבר 2005
1 כללי גיל 31

אוקטובר 2005יוני 2005
3 כללי 3 גיל
אוקטובר 2004
4 כללי 4 גילמאי 2004
36 כללי 11 גיל

מרץ 2004
1 כללי גיל 30

אפריל 2003
8 כללי 8 גיל

דצמבר 2002
3 כללי גיל 28

נובמבר 2002
1 כללי גיל 28אוגוסט 2002

יוני 2002
8 כללי 7 גיל

דצמבר 2000
2 כללי גיל 26
אוקטובר 1999


ספטמבר 1999

ספטמבר 1999
1 כללי 1 גיל

ספטמבר 1999

דצמבר 1998
2 כללי 2 גיל

מאי 1998
5 כללי 4 גיל

דצמבר 1997
2 כללי 2 גיל

נובמבר 1997
3 כללי 3 גיל

אוקטובר 1997

ספטמבר 1997
3 כללי 3 גיל


אוגוסט 1997


אוקטובר 1996
14 כללי 6 גיל

ספטמבר 1996

אוגוסט 1996יולי 1995
9 כללי 5 גיל


אוגוסט 1993
8 כללי 3 גיל


אוקטובר 1992
16 כללי 6 גילהורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

שי פיפמן