שירה כהן

תוצאות אחרונות

שירה כהן
לפני 11 ימים
5 כללי 5 גיל 5 בנשים גיל 11

15K

לפני 11 ימים

3:15:36

תוצאת השנה
647 כללי 250 בנשים

2K

לפני 25 ימים

10:07

תוצאת השנה
37 כללי 6 גיל 13 בנשים גיל 11

2K

2K

לפני 25 ימים

10:07

תוצאת השנה
37 כללי 6 גיל 13 בנשים גיל 11

2K

אפריל 2018
174 כללי 2 גיל 30 בנשים גיל 10

2K

מרץ 2018

9:00

שיא אישי
77 כללי 2 גיל 14 בנשים

2K

פברואר 2017

11:42

תוצאת השנה
66 כללי 5 גיל 22 בנשים

2K

נובמבר 2016

10:57

תוצאת השנה
197 כללי 2 גיל 64 בנשים גיל 8

2K

אפריל 2016
163 כללי 4 גיל 44 בנשים גיל 8

2K

מרץ 2016
144 כללי 16 גיל 59 בנשים

2K

נובמבר 2015

13:18

תוצאת השנה
364 כללי 18 גיל 118 בנשים גיל 7

2K

מאי 2012

14:21

תוצאת השנה
88 כללי גיל 8

5K

5K

מרץ 2019

37:13

תוצאת השנה
2,142 כללי 254 גיל 651 בנשים גיל 15

5K

מרץ 2019
3,291 כללי 212 גיל 1,297 בנשים גיל 17

5K

מרץ 2019
3,365 כללי 492 גיל 1,336 בנשים גיל 11

5K

מרץ 2019
3,629 כללי 208 גיל 2,137 בגברים גיל 17

5K

מרץ 2019
3,779 כללי 595 גיל 1,580 בנשים גיל 16

5K

אוקטובר 2018

12:04

שיא אישי
41 כללי 5 גיל 13 בנשים

5K

מאי 2018
123 כללי 60 גיל 60 בנשים גיל 24

5K

מרץ 2018
2,804 כללי 470 גיל 1,110 בנשים גיל 16

5K

מרץ 2018
3,516 כללי 1,102 גיל 1,974 בגברים גיל 16

5K

נובמבר 2017

27:16

תוצאת השנה
166 כללי 19 גיל 19 בנשים גיל 13

5K

יולי 2017
171 כללי 39 גיל 67 בנשים גיל 20


5K

פברואר 2017
232 כללי 7 גיל 53 בנשים גיל 51

5K

דצמבר 2016
467 כללי 125 גיל 125 בנשים גיל 12

5K

ספטמבר 2016

34:39

תוצאת השנה
433 כללי 41 גיל 85 בנשים

5K

ינואר 2016
116 כללי 27 גיל 42 בנשים גיל 25

5K

נובמבר 2015
87 כללי 78 גיל 78 בגברים גיל 12

5K

נובמבר 2015

26:18

תוצאת השנה
119 כללי 35 גיל 114 בגברים

5K

נובמבר 2015
1,076 כללי 640 בנשים גיל 16

5K

ספטמבר 2015
80 כללי 21 גיל 21 בנשים

5K

אפריל 2014

27:32

תוצאת השנה
111 כללי 4 גיל 4 בנשים

5K

אוקטובר 2013

38:24

תוצאת השנה

5K

מאי 2011

33:32

תוצאת השנה

10K

10K

מרץ 2019
5,516 כללי 213 גיל 1,823 בנשים גיל 48

10K

פברואר 2019

1:12:05

תוצאת השנה
10,866 כללי 542 גיל 3,714 בנשים

10K

פברואר 2019
242 כללי 27 גיל 67 בנשים גיל 48

10K

נובמבר 2018
12,965 כללי 2,255 גיל 4,085 בנשים גיל 39

10K

מאי 2018
412 כללי 40 גיל 84 בנשים גיל 47

10K

מרץ 2018

-44:0-19

שיא אישי
7,973 כללי 1,155 גיל 3,439 בנשים גיל 34

10K

מרץ 2018
6,883 כללי 947 גיל 2,657 בנשים גיל 20

10K

פברואר 2018
10,613 כללי 513 גיל 3,740 בנשים גיל 39

10K

אוקטובר 2017
2,898 כללי 191 גיל 2,624 בגברים גיל 55

10K

אוקטובר 2017
11,251 כללי 814 גיל 2,890 בנשים גיל 46

10K

אוקטובר 2017
16,010 כללי 3,079 גיל 5,476 בנשים גיל 34

10K

יולי 2017
1,691 כללי 109 גיל 534 בנשים גיל 42

10K

מאי 2017
236 כללי 14 גיל 40 בנשים

10K

מאי 2017

53:27

תוצאת השנה
199 כללי 9 גיל 181 בגברים

10K

מרץ 2017
4,605 כללי 154 גיל גיל 42

10K

מרץ 2017
4,770 כללי 596 גיל גיל 26

10K

מרץ 2017
5,260 כללי 165 גיל גיל 46

10K

מרץ 2017
6,073 כללי 244 גיל גיל 19

10K

מרץ 2017
6,180 כללי 255 גיל גיל 19

10K

פברואר 2017
8,072 כללי 63 גיל 2,141 בנשים גיל 57

10K

פברואר 2017
9,499 כללי 392 גיל 2,912 בנשים גיל 46

10K

פברואר 2017
10,812 כללי 521 גיל 3,709 בנשים גיל 38

10K

נובמבר 2016
11,337 כללי 881 גיל 2,882 בנשים גיל 45

10K

נובמבר 2016
14,155 כללי 2,424 גיל 4,373 בנשים גיל 37

10K

אוקטובר 2016
165 כללי 3 גיל 38 בנשים

10K

ספטמבר 2016
681 כללי 45 גיל 102 בנשים גיל 45

10K

מאי 2016
982 כללי 167 גיל 167 בנשים גיל 24

10K

מרץ 2016

59:16

תוצאת השנה
2,080 כללי 124 גיל 229 בנשים גיל 24

10K

נובמבר 2015

56:45

תוצאת השנה
707 כללי 57 גיל 103 בנשים גיל 24

10K

נובמבר 2015
704 כללי 65 גיל 90 בנשים

10K

אוקטובר 2015
3,909 כללי 314 גיל 516 בנשים גיל 24

10K

אוקטובר 2015
6,854 כללי 2,753 גיל 5,388 בגברים

10K

אוקטובר 2015
8,421 כללי 1,288 גיל 2,288 בנשים

10K

מרץ 2015
3,337 כללי 91 גיל 694 בנשים גיל 40

10K

פברואר 2015
8,278 כללי 421 גיל 2,839 בנשים גיל 36

10K

יוני 2014
297 כללי 64 גיל 66 בנשים

10K

מרץ 2014

1:04:28

תוצאת השנה
3,463 כללי 281 גיל 487 בנשים גיל 39

10K

פברואר 2014
13,687 כללי 1,939 גיל 5,005 בנשים גיל 27

10K

אוקטובר 2013

57:21

תוצאת השנה
6,527 כללי 390 גיל 614 בנשים גיל 32

10K

אוקטובר 2013
10,897 כללי 1,129 גיל 1,815 בנשים גיל 29


10K

אוקטובר 2012

1:07:14

תוצאת השנה

10K

מרץ 2010
1,485 כללי 25 גיל גיל 14

10K

פברואר 2010

1:00:04

תוצאת השנה
470 כללי 35 גיל

10K

אוקטובר 2009

10K

אפריל 2009

59:28

תוצאת השנה
3,205 כללי 437 בנשים גיל 32

15K

15K

לפני 11 ימים

3:15:36

תוצאת השנה
647 כללי 250 בנשים

15K

פברואר 2018

1:45:23

שיא אישי
889 כללי 45 גיל 176 בנשים גיל 47

חצי מרתון

21.1K

מרץ 2019

2:16:13

שיא אישי
3,131 כללי 130 גיל 600 בנשים גיל 44

21.1K

פברואר 2018

2:25:04

תוצאת השנה
7,516 כללי 416 גיל 1,846 בנשים גיל 43

21.1K

ינואר 2018
1,124 כללי 88 גיל 341 בנשים גיל 47

60מ

60מ

ינואר 2019

9.21

תוצאת השנה

60מ

דצמבר 2018

9.37

שיא אישי
11 כללי גיל 14

60מ

דצמבר 2018
11 כללי גיל 14

60מ

דצמבר 2018
14 כללי גיל 14

קפיצה לגובה

תוצאות נוספות

לפני 11 ימים
5 כללי 5 גיל 5 בנשים גיל 11מרץ 2019
5 כללי 4 גיל 5 בנשים גיל 11


ינואר 2019
118 כללי 115 גיל 115 בנשים גיל 15


נובמבר 2018
204 כללי 29 גיל 35 בנשים גיל 9

נובמבר 2018
69 כללי 4 גיל 19 בנשים גיל 10

אוקטובר 2018
14 כללי 4 גיל 14 בנשים גיל 10

ספטמבר 2018
9 כללי 3 גיל 9 בנשים גיל 10

ספטמבר 2018
3 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 10


38 כללי 6 גיל 17 בנשים גיל 10


אפריל 2018
17 כללי 6 גיל 17 בנשים גיל 10

אפריל 2018
253 כללי 22 גיל 87 בנשים

מרץ 2018
1,344 כללי 1,344 גיל 1,344 בנשים גיל 16

דצמבר 2017
6 כללי 5 גיל 6 בנשים גיל 9

נובמבר 2017
8 כללי 8 גיל 8 בנשים גיל 9

אוקטובר 2017
8 כללי 8 גיל 8 בנשים גיל 9

אוקטובר 2017
6 כללי 6 גיל 6 בנשים גיל 9

ספטמבר 2017
239 כללי 16 גיל 40 בנשים גיל 46


5 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 9

מאי 2017
6 כללי 6 גיל 6 בנשים גיל 9

אפריל 2017
5 כללי 5 גיל 5 בנשים גיל 9

אפריל 2017
1,182 כללי 1,182 גיל 1,182 בנשים גיל 25

אפריל 2017
1,033 כללי 1,033 גיל 1,033 בנשים גיל 20

26 כללי 8 גיל 8 בנשים גיל 9

מרץ 2017
415 כללי 100 גיל 164 בנשים

10k
דצמבר 2016
705 כללי 57 גיל 252 בנשים

דצמבר 2016
14 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 8

אוקטובר 2016
10 כללי 1 גיל 10 בנשים גיל 8

אפריל 2016
555 כללי 555 גיל 555 בנשים גיל 25

10 כללי 4 גיל 4 בנשים

מאי 2015
97 כללי 15 בנשים גיל 24

נובמבר 2014
883 כללי 519 גיל 517 בנשים

אוקטובר 2014
13,358 כללי 2,160 גיל 3,800 בנשים

52 כללי 23 גיל 23 בנשים גיל 6


הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

שירה כהן