שירה טורג'מן

תוצאות אחרונות

שירה טורג'מן

2K

אוקטובר 2016

2K

מאי 2016

11:23

שיא אישי
291 כללי 26 גיל 66 בנשים

2K

2K

אוקטובר 2016

2K

מאי 2016

11:23

שיא אישי
291 כללי 26 גיל 66 בנשים