שירה אורן

תוצאות אחרונות

שירה אורן

21.1K

אוקטובר 2018
11,083 כללי 3,552 גיל 3,973 בנשים

21.1K

פברואר 2018

2:07:22

תוצאת השנה
5,164 כללי 206 גיל 905 בנשים גיל 40

10K

אוקטובר 2017
5,629 כללי 504 גיל 802 בנשים גיל 39

5K

5K

אפריל 2017

31:34

תוצאת השנה
241 כללי 77 גיל 77 בנשים

5K

נובמבר 2015
53 כללי 2 גיל 6 בנשים גיל 16

5K

אוקטובר 2015
40 כללי 3 גיל 5 בנשים גיל 16

5K

מאי 2015

19:07

שיא אישי
26 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 16

5K

נובמבר 2014
32 כללי 1 גיל 4 בנשים גיל 15

5K

יוני 2014

21:09

תוצאת השנה
66 כללי 5 גיל 5 בנשים

5K

פברואר 2013

24:13

תוצאת השנה

5K

יוני 2012

25:47

תוצאת השנה

5K

אפריל 2012
77 כללי גיל 13

10K

10K

אוקטובר 2017
5,629 כללי 504 גיל 802 בנשים גיל 39

10K

פברואר 2017

45:06

תוצאת השנה
426 כללי 2 גיל 23 בנשים גיל 18

10K

נובמבר 2016
168 כללי 3 גיל 6 בנשים גיל 17

10K

פברואר 2016

42:17

תוצאת השנה
230 כללי 5 גיל 15 בנשים גיל 17

10K

אוקטובר 2015

41:24

שיא אישי
63 כללי 2 גיל 4 בנשים גיל 16

10K

פברואר 2015
193 כללי 2 גיל 11 בנשים גיל 16

10K

פברואר 2014

44:33

תוצאת השנה
381 כללי 3 גיל 17 בנשים גיל 15

10K

מרץ 2013

52:52

תוצאת השנה
2,049 כללי 148 בנשים גיל 14

חצי מרתון

21.1K

אוקטובר 2018
11,083 כללי 3,552 גיל 3,973 בנשים

21.1K

פברואר 2018

2:07:22

תוצאת השנה
5,164 כללי 206 גיל 905 בנשים גיל 40

21.1K

מרץ 2013

2:06:52

תוצאת השנה
4,201 כללי 496 בנשים גיל 28

21.1K

מרץ 2012

2:02:03

שיא אישי
3,155 כללי גיל 27

תוצאות נוספות

יוני 2017
26 כללי 1 גיל 5 בנשים גיל 18


אפריל 2017
38 כללי 1 גיל 3 בנשים גיל 18

3 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 18

דצמבר 2016
10 כללי 8 גיל 10 בנשים גיל 17

נובמבר 2016
15 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 17

אוקטובר 2016
16 כללי 3 גיל 4 בנשים גיל 17

אוקטובר 2016
30 כללי 4 גיל 8 בנשים גיל 17

אוקטובר 2016
10 כללי 9 גיל 10 בנשים גיל 17

ספטמבר 2016
3 כללי 2 גיל 3 בנשים גיל 17

ספטמבר 2016
11 כללי 10 גיל 11 בנשים גיל 17

ספטמבר 2016
4 כללי 4 גיל 4 בנשים גיל 17

יוני 2016
12 כללי 12 גיל 12 בנשים גיל 17

מאי 2016
27 כללי 6 גיל 7 בנשים גיל 17

אפריל 2016
11 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 17


2 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 16


דצמבר 2015
7 כללי 5 גיל 7 בנשים גיל 16

נובמבר 2015
8 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 18

נובמבר 2015
11 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 18

נובמבר 2015
12 כללי 3 גיל 3 בנשים

אוקטובר 2015
24 כללי 2 גיל 4 בנשים

אוקטובר 2015
3 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 16

אוקטובר 2015
35 כללי 4 גיל 9 בנשים גיל 16

ספטמבר 2015
17 כללי 2 גיל 3 בנשים

יוני 2015
2 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 16


מאי 2015
2 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 16

מאי 2015
45 כללי 7 גיל 10 בנשים גיל 16

מרץ 2015
4 כללי 4 גיל 4 בנשים גיל 16


8 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 16

דצמבר 2014
8 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 16

דצמבר 2014
9 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 15

4 כללי 4 גיל 4 בנשים

נובמבר 2014
16 כללי 6 גיל 8 בנשים גיל 15

ספטמבר 2014
24 כללי 5 גיל 5 בנשים גיל 15

22 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 15

מאי 2014
1 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 15

36 כללי 7 גיל 7 בנשים גיל 15

אפריל 2014
29 כללי 5 גיל 5 בנשים גיל 15


נובמבר 2013
76 כללי 76 בנשים גיל 14

אוקטובר 2013
53 כללי גיל 14

ספטמבר 2013
65 כללי 2 גיל גיל 14


ינואר 2013
50 כללי 5 גיל גיל 14

דצמבר 2012
44 כללי גיל 13


ספטמבר 2012
42 כללי גיל 13

אוקטובר 2011
68 כללי גיל 12

נובמבר 2010
121 כללי 32 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

שירה אורן