שירה אורן

תוצאות אחרונות

שירה אורן

21.1K

פברואר 2018

2:07:22

תוצאת השנה
5,164 כללי 206 גיל 905 בנשים גיל 40

10K

אוקטובר 2017
5,629 כללי 504 גיל 802 בנשים גיל 39

יוני 2017
26 כללי 1 גיל 5 בנשים גיל 18

5K

5K

אפריל 2017

31:34

תוצאת השנה
241 כללי 77 גיל 77 בנשים

5K

נובמבר 2015
53 כללי 2 גיל 6 בנשים גיל 16

5K

אוקטובר 2015
40 כללי 3 גיל 5 בנשים גיל 16

5K

מאי 2015

19:07

שיא אישי
26 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 16

5K

נובמבר 2014
32 כללי 1 גיל 4 בנשים גיל 15

5K

יוני 2014

21:09

תוצאת השנה
66 כללי 5 גיל 5 בנשים

5K

פברואר 2013

24:13

תוצאת השנה

5K

יוני 2012

25:47

תוצאת השנה

5K

אפריל 2012
77 כללי גיל 13

10K

10K

אוקטובר 2017
5,629 כללי 504 גיל 802 בנשים גיל 39

10K

פברואר 2017

45:06

תוצאת השנה
426 כללי 2 גיל 23 בנשים גיל 18

10K

נובמבר 2016
168 כללי 3 גיל 6 בנשים גיל 17

10K

פברואר 2016

42:17

תוצאת השנה
230 כללי 5 גיל 15 בנשים גיל 17

10K

אוקטובר 2015

41:24

שיא אישי
63 כללי 2 גיל 4 בנשים גיל 16

10K

פברואר 2015
193 כללי 2 גיל 11 בנשים גיל 16

10K

פברואר 2014

44:33

תוצאת השנה
381 כללי 3 גיל 17 בנשים גיל 15

10K

מרץ 2013

52:52

תוצאת השנה
2,049 כללי 148 בנשים גיל 14

חצי מרתון

21.1K

פברואר 2018

2:07:22

תוצאת השנה
5,164 כללי 206 גיל 905 בנשים גיל 40

21.1K

מרץ 2013

2:06:52

תוצאת השנה
4,201 כללי 496 בנשים גיל 28

21.1K

מרץ 2012

2:02:03

שיא אישי
3,155 כללי גיל 27

תוצאות נוספות

יוני 2017
26 כללי 1 גיל 5 בנשים גיל 18


אפריל 2017
38 כללי 1 גיל 3 בנשים גיל 18

3 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 18

דצמבר 2016
10 כללי 8 גיל 10 בנשים גיל 17

נובמבר 2016
15 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 17

אוקטובר 2016
16 כללי 3 גיל 4 בנשים גיל 17

אוקטובר 2016
30 כללי 4 גיל 8 בנשים גיל 17

אוקטובר 2016
10 כללי 9 גיל 10 בנשים גיל 17

ספטמבר 2016
3 כללי 2 גיל 3 בנשים גיל 17

ספטמבר 2016
11 כללי 10 גיל 11 בנשים גיל 17

ספטמבר 2016
4 כללי 4 גיל 4 בנשים גיל 17

יוני 2016
12 כללי 12 גיל 12 בנשים גיל 17

מאי 2016
27 כללי 6 גיל 7 בנשים גיל 17

אפריל 2016
11 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 17


2 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 16


דצמבר 2015
7 כללי 5 גיל 7 בנשים גיל 16

נובמבר 2015
8 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 18

נובמבר 2015
11 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 18

נובמבר 2015
12 כללי 3 גיל 3 בנשים

אוקטובר 2015
24 כללי 2 גיל 4 בנשים

אוקטובר 2015
3 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 16

אוקטובר 2015
35 כללי 4 גיל 9 בנשים גיל 16

ספטמבר 2015
17 כללי 2 גיל 3 בנשים

יוני 2015
2 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 16


מאי 2015
2 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 16

מאי 2015
45 כללי 7 גיל 10 בנשים גיל 16

מרץ 2015
4 כללי 4 גיל 4 בנשים גיל 16


8 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 16

דצמבר 2014
8 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 16

דצמבר 2014
9 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 15

4 כללי 4 גיל 4 בנשים

נובמבר 2014
16 כללי 6 גיל 8 בנשים גיל 15

ספטמבר 2014
24 כללי 5 גיל 5 בנשים גיל 15

22 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 15

מאי 2014
1 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 15

36 כללי 7 גיל 7 בנשים גיל 15

אפריל 2014
29 כללי 5 גיל 5 בנשים גיל 15


נובמבר 2013
76 כללי 76 בנשים גיל 14

אוקטובר 2013
53 כללי גיל 14

ספטמבר 2013
65 כללי 2 גיל גיל 14


ינואר 2013
50 כללי 5 גיל גיל 14

דצמבר 2012
44 כללי גיל 13


ספטמבר 2012
42 כללי גיל 13

אוקטובר 2011
68 כללי גיל 12

נובמבר 2010
121 כללי 32 גיל