שירה אברהם

תוצאות אחרונות

שירה אברהם
לפני 28 ימים
7 כללי 6 גיל 7 בנשים גיל 16

10K

פברואר 2019

1:17:28

תוצאת השנה
12,186 כללי 716 גיל 4,523 בנשים

5K

פברואר 2019

23:12

שיא אישי
54 כללי 4 גיל 7 בנשים גיל 16

2K

2K

נובמבר 2016

8:50

שיא אישי
51 כללי 5 גיל 12 בנשים גיל 13

2K

מרץ 2016
12 כללי 3 גיל 3 בנשים

2K

נובמבר 2015

9:51

תוצאת השנה
158 כללי 21 גיל 44 בנשים גיל 12

5K

5K

פברואר 2019

23:12

שיא אישי
54 כללי 4 גיל 7 בנשים גיל 16

5K

פברואר 2019
229 כללי 27 גיל 87 בנשים גיל 41

5K

דצמבר 2018
76 כללי 9 גיל 10 בנשים גיל 15

5K

מאי 2018
62 כללי 4 גיל 8 בנשים גיל 15

5K

פברואר 2018

23:56

תוצאת השנה
65 כללי 5 גיל 14 בנשים

5K

יוני 2017

24:08

תוצאת השנה
39 כללי 8 גיל 9 בנשים גיל 14

5K

פברואר 2017
90 כללי 3 גיל 11 בנשים

5K

נובמבר 2014

32:17

תוצאת השנה
99 כללי 26 גיל 26 בנשים

10K

10K

פברואר 2019

1:17:28

תוצאת השנה
12,186 כללי 716 גיל 4,523 בנשים

10K

נובמבר 2016

1:11:09

תוצאת השנה
12,880 כללי 2,060 גיל 3,666 בנשים גיל 38

10K

מאי 2015

44:00

שיא אישי
227 כללי 61 גיל 211 בגברים

10K

נובמבר 2014

44:38

תוצאת השנה
193 כללי 90 גיל 182 בגברים גיל 33

10K

פברואר 2014
7,194 כללי 3,099 גיל 5,849 בגברים גיל 36

10K

נובמבר 2013
1,046 כללי 901 בגברים גיל 35

10K

נובמבר 2013

44:02

תוצאת השנה
60 כללי 27 גיל 56 בגברים

10K

אוקטובר 2013
2,456 כללי 1,518 גיל 2,352 בגברים גיל 32

10K

אוקטובר 2013
1,042 כללי גיל 66

10K

פברואר 2013
106 כללי גיל 32

10K

אוקטובר 2012

10K

ספטמבר 2012
78 כללי 28 גיל

10K

פברואר 2012

47:35

תוצאת השנה
53 כללי גיל 31

10K

דצמבר 2011

44:14

תוצאת השנה10K

מאי 2011
76 כללי 20 גיל גיל 30

10K

פברואר 2011
144 כללי

10K

ינואר 2011
87 כללי 20 גיל

10K

דצמבר 2010

49:24

תוצאת השנה
255 כללי 36 גיל


10K

אוקטובר 2010

10K

אוקטובר 2010
52 כללי 52 גיל

10K

מאי 2010
1,494 כללי גיל 29

10K

אפריל 2010

10K

פברואר 2010
226 כללי 83 גיל

10K

ינואר 2010
726 כללי גיל 29

15K

15K

מרץ 2017

25:45

שיא אישי
13 כללי 13 גיל 13 בנשים גיל 14

15K

נובמבר 2012

1:15:14

תוצאת השנה

חצי מרתון

21.1K

דצמבר 2017

1:38:27

תוצאת השנה
426 כללי 172 גיל 399 בגברים גיל 36

21.1K

מרץ 2017
325 כללי 175 גיל גיל 36

21.1K

פברואר 2016

1:38:03

תוצאת השנה
412 כללי 213 גיל 391 בגברים גיל 35

21.1K

דצמבר 2015

1:34:02

שיא אישי
314 כללי 151 גיל 297 בגברים גיל 34

21.1K

אוגוסט 2015
127 כללי 120 גיל 120 בגברים

21.1K

פברואר 2015
738 כללי 407 גיל 702 בגברים גיל 34

21.1K

דצמבר 2014
486 כללי 208 גיל 454 בגברים

21.1K

ספטמבר 2014
90 כללי 85 גיל 85 בגברים

21.1K

מרץ 2014

1:39:10

תוצאת השנה
225 כללי 133 גיל 214 בגברים גיל 33

21.1K

דצמבר 2013

1:37:44

תוצאת השנה
530 כללי 511 בגברים גיל 32


21.1K

מרץ 2013
1,136 כללי 1,080 בגברים גיל 32


21.1K

דצמבר 2012

1:42:08

תוצאת השנה


21.1K

מרץ 2012
3,337 כללי גיל 31


21.1K

מרץ 2011

1:52:02

תוצאת השנה

21.1K

אוגוסט 2010

2:06:40

תוצאת השנה

מרתון

42.2K

ינואר 2016

3:26:08

שיא אישי
342 כללי 138 גיל 326 בגברים גיל 35

42.2K

ינואר 2015

3:34:31

תוצאת השנה
546 כללי 215 גיל 517 בגברים גיל 34

42.2K

ינואר 2014

3:26:43

תוצאת השנה
366 כללי 351 בגברים גיל 33

42.2K

ינואר 2013

3:59:03

תוצאת השנה
1,008 כללי 925 בגברים גיל 32

תוצאות נוספות

לפני 28 ימים
7 כללי 6 גיל 7 בנשים גיל 16

נובמבר 2018
268 כללי 33 גיל 92 בנשים גיל 10

אוקטובר 2018
12 כללי 12 גיל 12 בנשים גיל 15

10 כללי 10 גיל 10 בנשים גיל 15

9 כללי 9 גיל 9 בנשים גיל 15

14 כללי 14 גיל 14 בנשים גיל 15

8 כללי 8 גיל 8 בנשים גיל 15


19 כללי 19 גיל 19 בנשים גיל 14

ספטמבר 2017
40 כללי 9 גיל 9 בנשים גיל 14

15 כללי 15 גיל 15 בנשים גיל 14

12 כללי 12 גיל 12 בנשים גיל 14

9 כללי 9 גיל 9 בנשים גיל 14

אפריל 2017
52 כללי 15 גיל 15 בנשים גיל 14


דצמבר 2016
8 כללי 8 גיל 8 בנשים גיל 13

אוקטובר 2016
6 כללי 6 גיל 6 בנשים גיל 13

יוני 2016
9 כללי 6 גיל 9 בנשים גיל 13

מאי 2016
7 כללי 7 גיל 7 בנשים גיל 13


דצמבר 2015
15 כללי 7 גיל 15 בנשים גיל 12

156 כללי 14 גיל 59 בנשים

אוקטובר 2015
210 כללי 16 גיל 70 בנשים גיל 39

ספטמבר 2015
164 כללי 9 גיל 37 בנשים גיל 39

דצמבר 2014
69 כללי 12 גיל 19 בגברים

דצמבר 2013
43 כללי 43 בנשים גיל 11

93 כללי 65 בגברים גיל 49

יולי 2012
126 כללי 120 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

שירה אברהם